Nya Dagbladet om utbrett valfusk valet 2018 – “Något stämmer inte med söndagens valresultat”

Valmaterial 2018 - Pressfoto: Valmyndigheten
Valmaterial 2018 – Pressfoto: Valmyndigheten

Denna artikel publicerades ursprungligen på Nya Dagbladet (NyD), men eftersom sajten gick ner återpublicerades den på NewsVoice (ett helt annat webbhotell) som också gick ner. Därför återpubliceras artikeln här på NewsVoice redaktörsblogg. Läs mer om attacken mot NyD


Det inrapporteras från hela landet om att ett omfattande valfusk genomförts på en rad olika sätt med det uppenbara syftet att ta ned Sverigedemokraternas valresultat från nära 30% till under 20%. Intresset har varit enormt att läsa om detta meddelar Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet (NyD). Deras sajt är helt överbelastad och NewsVoice fick möjligheten att publicera NyD:s senaste artikel efter att NyD:s sajt blivit helt otillgänglig. Webbhotellet meddelar ”closed.loopia.com”.

Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet | Artikeln är uppdaterad kl 18:20

Efter att migrationsfrågan under flera års tid befästs som den tveklöst viktigaste politiska frågan i svensk politik har stödet för Sverigedemokraternas skjutit i höjden. Efter att debatten toppats med de senaste veckornas omfattande bilbränder runt om i landet började även de mest kända politiska analytikerna i Sverige såsom SVT:s Mats Knutson och TV4:s Marcus Oscarsson tala om Sverigedemokraterna som det parti som sannolikt skulle kunna bli största parti i Sverige efter riksdagsvalet.


I opinionsundersökningar ifrån institut som Yougov och Sentio, som varit de mest träffsäkra vad gäller just Sverigedemokraternas resultat i tidigare val, har partiet blivit största parti i flera mätningar. I juni nådde partiet 28,5 i Yougov/Metros mätning.


I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti, men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.

De traditionella öppna opinionsundersökningarna har historiskt sett alltid underskattat partier som SD och valresultatet har när resultaten räknats slagit fel med flera procentenheter. Även i de opinionsundersökningar som tenderar att underskatta partiet har siffrorna legat en bit över 20% med marginal.

När rösträkningen avslutades igår natt presenterade SVT ett slutgiltigt resultat för Sverigedemokraterna låg mellan 5-10 procentenheter under i stort sett samtliga mätningar. Partiet får enligt SVT endast 17,6% och når inte ens upp till platsen som näst största parti.

Enligt SVT:s egna stora vallokalsundersökning som presenterades igår kväll när vallokalerna stängde fick partiet 19,2 procent. Vallokalsundersökningarna tenderar att ge samma missvisande resultat just för Sverigedemokraterna då det fortfarande finns ett tabu kring att öppet visa sympatier för partiet. Ändå hamnar det slutgiltiga valresultatet istället långt under dessa siffror.

Valfusk rapporteras från hela landet

Under valdagens morgon började det strömma in tips om valfusk runt om i landet. Väljare som besökt vallokalerna fann att valsedlar saknades på flera platser i landet, särskilt för Sverigedemokraterna. Även partiet Alternativ för Sverige och Nordiska motståndsrörelsen utsattes för denna typ av valfusk om än i mindre omfattning.

I vissa vallokaler hade Sverigedemokraternas valsedlar inte ens packats upp. På andra håll hade valsedlarna uppenbart stulits. Att valsedlarna varit förtäckta av andra partiers valsedlar var enligt rapporter också vanligt förekommande.

Andra allvarliga inslag var att väljare i vallokaler uppmanats att inte försegla sina kuvert med valsedlar innan de skulle lämnas in. Bilder ifrån läsare visade att dessa instruktioner låg öppet bakom valskärmarna där man lägger sina valsedlar i kuverten.

Ytterligare märkligheter rapporterades också in. Exempelvis har valförrättare ertappats med att kryssa för vallistorna med blyertspenna trots att detta skall göras med bläckpenna enligt reglerna.

Många har också i denna valomgång klagat på hur man öppet tvingas hämta valsedlar inför både valförrättare och andra valdeltagare vilket brutit mot principen om den valhemlighet som vi har i Sverige och därmed fått utstå att andra ser vilket parti man ämnar att rösta på.

Internationell valobservatör: ”aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska”

Det svenska valet övervakades för första gången av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Michael Aastrup Jensen från den danska OSSE-delegationen som tidigare bevakat val bland annat i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder häpnades över det undermåliga svenska valsystemet.

”Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska. Det är långt ifrån europeisk standard”, säger han till TT.

Även om omfattningen av solklara fall av valfusk såsom att valsedlar stulits och plockats bort eller aldrig ens plockats fram är svårt att överblicka för redaktionen så ger den omfattande rapporteringen en fingervisning om problemets omfattning.

Den ovissa omfattningen om detta slag av valfusk till trots förklarar ändå inte den diskrepans på mellan fem till tio procentenheter som Sverigedemokraterna tappar jämfört med förväntningarna och opinionsundersökningarna på bara över en natt.

Tappet är så stort att det finns anledning att titta närmare på en annan typ av manipulation.

Varför stängdes valmyndighetens webbplats ner och varför sjönk rösterna till 17,6%?

Under natten stängdes plötsligt Länsstyrelsernas webbplats ned. Länsstyrelserna ansvarar för valnattsrapporteringen och är alltså den myndighet dit valdistrikten rapporterar in sina röstresultat. Även den svenska valmyndighetens hemsida låg under gårdagsnatten nere.

Länsstyrelsernas webbplats stängdes av myndigheten ned av ”säkerhetsskäl”. Någon närmare förklaring gavs inte och trots denna allvarliga incident kommenteras inte att denna centrala myndighets webbplats fick stängas ned varken av Länsstyrelserna själva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Inte heller på krisinformationssajten från svenska myndigheter krisinformation.se informerar man om Länsstyrelsernas nedstängning.


Utan att i detta skede göra för långtgående spekulationer finns det anledning att misstänka att en eller flera saker inte stått rätt till under det svenska valet. Utöver det fusks som valdeltagare kunnat uppleva när de gått och röstat runt om i landet skulle digital manipulation av valresultat kunna vara det mest allvarliga som inträffat.


Det har pratats vitt och brett om risken för utländsk påverkan på det svenska valet med slagsida att gynna ”främlingsfientliga krafter” såsom just Sverigedemokraterna. Fokus har legat på hur detta skulle kunna missgynna de gamla etablerade partierna och misstankar har riktats mot ryska hackare. I det amerikanska valet har det talats om liknande påverkan där det amerikanska valsystemet skulle kunna ha hackats, i det fallet till Hillary Clintons nackdel.


Att digitala system kan manipuleras börjar bli mer allmänt känt. Att det finns mäktiga krafter, inte bara inom landets gränser utan även utanför, som skulle se mycket bekymmersamt på om ett parti som Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i svensk politik med den opinion och legitimitet det skulle föra med sig är ganska solklar.


Datamanipulation kan vara av mycket sofistikerat slag. Det visar inte minst Google och Twitters egna algoritmer som på ett finurligt sätt får användare att tro att de fritt kan dela material medan det i praktiken nås av ett ytterst begränsat antal mottagare.

Utöver att vi behöver ha en livlig debatt om de konstaterade valfusk som rapporterats in både från förtidsröstningen runt om i landet såväl som från själva valdagen är givet. Men att också någon form av mer sofistikerat cyberangrepp på det svenska valsystemet skett kan i detta läge inte uteslutas och bör utredas närmare.

Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet

6 svar på ”Nya Dagbladet om utbrett valfusk valet 2018 – “Något stämmer inte med söndagens valresultat””

 1. svagaste länken är från vallokalerna upp till Länsstyrelsena,det är när resultaen når dit till centraldatorsystemet som det trollas fram ”önskeresultat” för makteliten i Sverige. Folket är under en falsk demokrati dvs demokratur där människor lever i en illusion om att de har frihet vilket de inte har. Så viktiga ting som val får inte gå i folkets händer helt enkelt.
  Bara konstatera att Sverige har blivit en sk ”bananrepublik” totallt korumperat…………
  enligt FN så ska Sverige bli ett U-land år 2030,inte långt dit faktiskt..
  Googla: Sweden a third world country 2030

 2. Bor i Danmark. Fick mitt röstkort försent för att kunna nå att brevrösta. Fick resa till ambassaden i Köpenhamn – som enda stället att rösta på Själland – där alle partisedlarna låg på ett bord. Där står vi 5-6 personer och skulle välja öppet. Vi såg lite konfundersamma på varandra. ”Var detta ett hemligt val?”

 3. Överdriven artikel. Det har kommit in färre inrapporteringar om händelser för det här valet än för förra valet. Det finns alltid några mindre incidenter varje år. Alla röster räknas två gånger dessutom så allt är kontrollerat.

  Hela artikeln utgår från diffen mellan självrekryterande webbpaneler och valresultatet, och hävdar då att valresultatet måste vara fel på grund av den diffen. Men låt oss förstå en sak: Opinionsundersökningar och valresultat är aldrig samma sak, och det är inget konstigt med det.

  Att självrekryterande webbpaneler kan diffa ännu mer fel än andra beror just på deras metod, att de är självrekryterande dvs intresserade av att delta i undersökningarna anmäler sig själva. Andra institut slumpar utvalda och kontaktar dem.

  Man kan absolut misstänka aktivism på självrekryterande paneler, det är fullt möjligt att registrera flera konton och då som en person fylla i undersökningen flera gånger genom att utge sig för att man är flera personer. Det är inte möjligt att fuska på det sättet med klassiska opinionsmätningar.

  Inför förra valet så kan många ha velat skämmas och inte vågat säga i undersökningar att de gillar SD, men SD har ju normaliserats med åren så den faktorn gäller inte längre och därför har traditionella opinionsundersökningar blivit närmare det verkliga om SD.

  SD var inte ensamma om att överskattas i opinionsundersökningar. Samma gäller ju Mp, V och C som alla fick lägre siffror än opinionsundersökningar visade sig. Och KD klev upp kraftigt mot slutet.

  Det man kan säga det är att ju närmare valdagen desto mindre diff mellan opinionsundersökningar och det faktiska valresultatet.

  Jag ser att detta mer handlar om en besvikelse hos SD lägret, upptrissade förväntningar där de har skapat sig själva en berättelse om att vara Sveriges största parti och så blir valresultatet annorlunda.

  Men gilla-markeringar och webb skapar inte väljare, det ser vi. SD må vara stora på sociala medier, men det är inte sociala medier som röstar. Och eftersom sociala medier kryllar av fejkkonton och botar och automatiserade delningar, så kan man verkligen inte gå efter aktiviteten på sociala medier för att bedöma partiers uppskattning.

 4. Fast det är inte så det fungerar. Vallokalerna gör den första räkningen och den rapporteras till Länsstyrelsen och sedan ut i medierna, men efter detta så skickas alla röstsedlar till Länsstyrelsen som räknar om allting. Alla röster kontrolleras alltså manuellt två gånger.

  När det gäller att Sverige blir ett U-land, det stämmer inte heller. Det är statistiska beräkningar som visar att flera av dagens U-länder kommer att öka i välfärd och standard så att de hamnar där Sverige finns eller att de kör om. Det innebär INTE att den svenska standarden går ner, innebär inte att vi får det sämre. Utan att flera U-länder kommer att bli I-länder på grund av tillväxt och utveckling. Och det är väl jättebra att flera U-länder kommer att upphöra med att vara I-länder? Men det är fortfarande bara statistiska prognoser, uträkningar som är starkt ifrågasatta om utvecklingen i U-länderna verkligen kommer vara så ekonomiskt stark.

 5. Rapporteringen på dator till Länsstyrelserna är ju endast preliminär. Valsedlarna finns ju fysiskt kvar och nu på länsstyrelserna att där fuska med dessa valsedlar massivt borde i praktiken vara omöjligt. Överklagas räkningen av valsedlarna lokalt då ska de kontrollräknas igen offentligt på varje länsstyrelse! Vi har ju inte som i de flesta amerikanska delstater valmaskiner och datorer som är möjliga att manipulera eftersom vi har fysiska valsedlar.
  Så småfisk och oriktigheter av utläggning av valsedlar javisst, men att ett massivt fusk med 5-10% av Sds röster skulle förekommit är inte troligt utan att det upptäcks!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.