Rapport: De nya livskvalitetsbrotten – Internationella stöldligor bakom 50%

“De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en klar majoritet av stölderna av bilar och båtar. En stor andel av stöldgodset bedöms föras ut ur landet”. Det skriver Trygghetskommissionen i inledningen av sin senaste rapport. NewsVoice publicerar sammanfattningen.

Text: Trygghetskommissionen

Bedrägerierna ökar kraftigt i statistiken över anmälda brott. Det anmäls drygt 200,000 bedrägerier per år och 60 procent av dem är it-relaterade och andelen ökar.

Dessa siffror är anmärkningsvärda och visar att det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot brottsligheten, inte minst för att den påtagligt påverkar människors trygghet.

Stölder och inbrott, särskilt i hem, uppfattas av de drabbade som kränkande och skapar otrygghet. Det gör också it-relaterade bedrägerier där gärningspersonen med hjälp av modern teknik tar sig in i våra hem, vilket leder till en otrygghet som är svår att hantera.Vi har således att göra med två typer av brott som påverkar människors livskvalitet, och därför kan benämnas den nya tidens livskvalitetsbrott.

Även om det alltid funnits stöldligor, ser vi numera en mycket högre grad av professionalitet i brottsligheten, där både tjuvar och stöldgods försvinner utanför Sveriges gränser. Internets genomslag och det allt kontantlösare samhället har öppnat dörren på vid gavel för it-relaterade bedrägerier.

Läs hela sammanfattningen i NewsVoice