Vetenskap och Folkbildning och Viktoria Hårdstedt lurar medium i fälla

 

Väsentliga existentiella frågor och forskningen på människans medvetande hamnar i skuggan av påstådd vidskeplighet när Uppsala Nya Tidning i samarbete med Vetenskap och Folkbildning undersöker gränsöverskridande upplevelser och andra dimensioner.

Text: Torbjörn S. 2008-11-10, uppdaterad

Journalisten Viktoria Hårdstedt skrev den 2:a november 2008 en artikel för Uppsala Nya Tidning med namnet: ”Andligheten som utmanar kristendomen”. Artikeln verkar ha tagits fram i samarbete med Vetenskap och Folkbildning (VoF), en skeptikerföreningen som varnar för vidskepelse och tron på det paranormala samtidigt som de tiger om den internationella forskningen på människans medvetande. Istället för att närma sig ämnesområdet med intresse och nyfikenhet är artikeln en negativ beskrivning av två enskilda individer som figurerar i text och bild i artikeln. Dessa är mediet MariaTherese Bohman Agerhill från Uppsala och den fd narkosläkaren Göran Grip känd för sina böcker och föredrag om nära-dödenupplevelser.

Artikeln inleds med att ta ställning för att fenomenen som beskrivs och personerna som figurerar i artikeln är falska:

”Pseudovetenskapen visar sig i olika former i olika tider. I dag finns ett ökat intresse för spiritism, det vill säga att få kontakt med själar efter avlidna, säger Hanno Essen, ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning och docent i teoretisk fysik på KTH.”

I artikeln beskriver Viktoria Hårdstedt en medial sittning hos MariaTherese Bohman Agerhill under förevändningen att hon bara är en vanlig kund. Efter sittningen avslöjar Hårdstedt det verkliga motivet och MariaTherese går med på en intervju som omfattar en fotning. Viktoria Hårdstedts fotograf föreslår att MariaTherese ska sätta på sig något svart och vill ta en bild framför hennes röda stuga med MariaTherese i förgrunden. Fotografen lovade att ingen ”spökig” bild skulle användas. Det fotot som valdes fick sedan pryda halva uppslaget i en tvåsidesartikel i Nya Uppsala Tidning.

När MariaTherese Bohman Agerhill sedermera läser artikeln och ser fotot på sig själv där hon framställs ungefär som en häxa med huckle ute i skogen tar hon det med ro, men hon störs mer av två andra saker. Det ena är att Viktoria Hårdstedt inte tog med i artikeln det faktum att den mediala sittningen innehöll korrekt information om ett dödsfall samt att hela artikeln blandar ihop kristendom med vidskepelse. Det var framför allt hennes kristna familj som tog illa upp.

Var syftet med artikeln att journalistiskt undersöka medialitet och nyandlighet eller handlade det om att leverera en opinionsbildande produkt åt föreningen Vetenskap och folkbildning?

Fråga är inte huggen ur luften eftersom två styrelsemedlemmar från VoF framställs som ”experter” i artikeln, nämligen Hanno Essén och Jesper Jerkert. Båda gör svepande, nedsättande och generaliserande uttalanden om både fenomen och personer som de nämner vid namn. Ett av VoFs hatobjekt som omnämns är TV-mediet Terry Evans.

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.” / Citat från VoFs hemsida

Föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) uppger på sin hemsida att de arbetar med opinionsbildning dvs åsiktspåverkan gentemot allmänheten. Syftet är att påverka svenskarnas åsikter och tro om bland annat det nyandliga och parapsykologiska fenomen.

VoF ingår i ett internationellt nätverk av organisationer, vanligen kallat ”skeptikerrörelsen”, som utbyter information om vad de anser är ”pseudovetenskap”. Historiskt finns den sekulära humanismen och Paul Kurtz i bakgrunden och förmodligen även ekonomiska motiv. Den främsta representanten för denna rörelse är amerikanska CSI, som grundades 1976. CSI var en förebild när VoF grundades 1982 av bland annat Bengt Göransson då sittande kulturminister för Socialdemokraterna. Namnvalet CSI syftar på termen ”Crime Scene Investigation” och därmed visar rörelsens huvud vad de anser om sig själva och hur de ser på de ämnesområden de vill ”sanera”. De vill vara kunskapspoliser och de ser på det nyandliga i samhället som en kriminell företeelse att brottsplatsundersöka.

VoF som inte bedriver någon vetenskaplig forskning vill att svenskarna ska ha en negativ syn på flertalet i kulturen förekommande fenomen och företeelser som t ex: alternativmedicin, parapsykologi, ufologi, och nyandlighet. Problemet är att VoFs samhällsgärning är så starkt vinklad och kräver en i det närmaste akrobatisk intellektuell ohederlighet för att lyckas. De måste till exempel tiga ihjäl den internationella och välrenommerade forskning som finns på människans medvetande och om den nämns genast förkasta den såsom falsk med hjälp av lobbyistisk argumentationsteknik. VoF är ju trots allt opinionsbildare.

Skepticism riktad mot skeptikerna

Martin Gustafsson som är forskarassistent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet skriver så här om VoFs samhällsgärning i en artikel i SvD, 10 december 2007:

”Med föreningens egna ord handlar det om att ”sprida saklig information om felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

…men hans slutsats blir:

”Tonen blir kontraproduktivt självbelåten, ibland rentav nedlåtande. Om det verkligen är folkbildning man vill ägna sig åt, är det förödande. Då krävs att man tänker betydligt djupare kring hur villkoren för sådan bildningsverksamhet faktiskt ser ut idag.”

Martin Gustafsson menar sammanfattningsvis att VoF använder helt fel metoder alternativt möjliga metoder på fel sätt. Vad som är uppenbart i VoFs arbetssätt är användandet av ett vetenskapligt maktspråk, utstuderad argumentationsteknik samt snabbhet att klumpa ihop väsenskilda företeelser i en klump som man sedan stoppar i en slags hundbajspåse kallad ”new age”. Man vill att det ska lukta illa.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) utsattes även för en mycket omfattande granskning i tidskriften VEST, ”Journal for Science and Technology Studies”, nr 3-4, 2005. Det är docent Per-Anders Forstorp vid KTH som i sin 57-sidiga artikel ”The construction of pseudo-science: Science patrolling and knowledge policing by academic prefects and weeders” påpekar att VoF sätter naturvetenskapen som norm för all vetenskap i samhället, men han tvivlar på att alla mänskliga fenomen kan förklaras och förstås med naturvetenskapens teorier. Artikeln blir på svenska ungefär: ”Fabriceringen av falsk vetenskap: Vetenskapsbevakning och kunskapspolisiärt arbete utfört av akademiska prefekter och ogräsrensare”.

Per-Anders Forstorp ser en intolerans mot andra vetenskaper och tankesystem och noterar att det nästan uteslutande är män som är aktiva i VoF. Kritiken mot naturvetenskapen och teknologin som enda medel att förstå verkligheten kommer från miljörörelsen, journalister, feminister, anti-globaliseringsrörelsen och akademiker från olika håll. Per-Anders Forstorp ser med oro på framväxandet av en ”kunskapspolis”.

Hur långt skulle denna rörelse vara villig att gå om de hade utökade medel?

Viktoria Hårdstedts slutsats i artikeln i Uppsala Nya Tidning efter sina möten med MariaTherese Bohman Agerhill och Göran Grip lyder:

”Närmare än så kommer jag inte livet på hinsidan. Några sanningar får jag inte, men så sålde jag inte heller inte min själ. Bara ett lärde jag mig under dagen och det är att vårt behov av tröst är oändligt.”

Varken Agerhill eller Grip verkar emellertid ha försökt köpa Viktoria Hårdstedts själ.

Text: Torbjörn Sassersson


Vilka bevis finns vetenskapligt och praktiskt gällande det paranormala?

Bevis för paranormala fenomen har forskats fram vid universitet och forskningsinstitut som SRI International (Stanford Research Institute med statlig finansiering), Princeton University, University of Edinburgh, Monroe Institute, Institute of Noetic Science (IONS), Duke University, Laurentian University, University of California och International Academy of Consciousness med flera. Bara i Kina finns det över 100 vetenskapliga institutioner som sedan 1978 forskat och funnit bevis för ESP/PSI och psykokinesi (ref: Chinas Super Psychics). Se separat sida med en delmängd av bevismaterial.

Ref: Vetapedia.se/parapsykologi och vetapedia.se/remote-viewing

Det finns skickliga yrkesverksamma ”psychics” och fjärrsynare som levererar resultat till allmänhet, polisväsende och underrättelsetjänstorgan över hela världen. I Sverige är det relativt okänt. VoF arbetar nämligen med att styra uppmärksamheten från medvetandeforskning och tillämpning av mentala tekniker bort från allmänhet, journalister och media. När således media inte skriver om det, eftersom de inte låter sig informeras, så finns det inte. Så trivial är den mänskliga psykologin.

Ref: Kan mediala personer hjälpa polisen att lösa mordfall?

I ljuset av det är det inte så konstigt att Viktoria Hårdstedt inte kan skriva en mer nyanserad artikel än vad hon gör om människans parapsykologiska egenskaper. Hon är helt enkelt inte påläst, verkar sakna erfarenhet och är inte heller informerad av de hon intervjuat. Resultatet blir en slags saga som VoF har hjälp henne att skriva.

Frågan är vad priset blir om vi säljer våra själar till okänsliga skeptiker och deras värld som står på en ensam grundpelare av naturvetenskap. I det nya paradigm som nu allt mer framträder verkar den materialistiska människosynen med tunnelseende stå på en sjunkande kontinent.

I valet av plattform mellan det gamla och det nya väljer de flesta att kliva över på den nya plattformen som är baserad på naturvetenskap och medvetandeforskning och en mängd nya vetenskapliga fakta som växer fram allt eftersom människans kunnande och insiktsfullhet utvecklas. Människan är inte ”färdigbakad” ännu.

Låt oss bektrakta dessa ”psychics” och sant mediala individer som möjligheter i vår kultur snarare än som häxor i skogen. Låt oss även acceptera att alla människor som säger sig ha förmågor inte klarar av att leverera och som då skarvar med fria fantasier. Människor är människor och den psykologi som driver oss är ofta simpel. Samtidigt är människans medvetande ett enormt outforskat fält som överlappar alla former av medvetanden som samexisterar enligt hypoteser från kvantfysiken, parapsykologin och kosmologin.

Vi är ännu inte förmögna att som art förstå alla aspekter ens av vår egen natur och inte heller det kosmos vi delar med allt liv som befinner sig i ständig omsättning. Det är något stort och därför måste vi lämna gamla förlegade uppfattningar som inte är verklighetsförankrade bakom oss och gå vidare.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.