Vetenskapliga experiment på remote viewing på TV4

DEBATT. Det kom in en del förfrågningar efter TV4 visat bägge experimenten om utomkroppsliga resor och ”remote viewing”. Försöksobjekt var jag, Torbjörn Sassersson. Tidigare har TV4 Plus sänt försöken 2004 och 2005 samt därefter i repris ett stort antal gånger. Många undrar nu om det här verkligen fungerar.

Text: Torbjörn Sassersson

Bevis i formen evidens har existerat i väst sedan 1970-talet och även innan det eftersom forskning bedrivits både på statliga universitet och forskningsinstitut. Den absolut största mängden av vetenskapliga bevis omfattar över 89,000 sidor forskningmaterial skapat av Stanford Research Institute (SRI International) inom Project Stargate som var ett av USAs längsta statligt finansierade forskningsprojekt överhuvudtaget. Det genomfördes åren 1972 till 1995. När projektet var klart assimilerades den mentala tekniken inom amerikansk underrättelsetjänst.

Även Ryssland och Kina har investerat motsvarande tid och pengar för att utveckla sin egen fjärrsynsteknik för underrättelsetjänst. Det existerar inga problem med att finna bevismaterial (evidence). Däremot är den etablerade och statliga vetenskapliga forskningsvärlden kluven eftersom det saknas en teori (förklaringsmodell) som förklarar hur dessa fenomen kan uppstå. De paranormala fenomenen stämmer inte in i en gammeldags världsåskådning.

Motstånd emot påstådd ”vidskepelse”

Det förekommer lobbyverksamhet i framför allt USA och Sverige för att stoppa all tro på det övernaturliga eftersom det inom vissa kretsar finns en ogrundad uppfattning att om ”folk” börjar tro på dessa fenomen är de fritt fram i samhället för ”new age”, sektbildning, irrationalism och allmän vidskepelse. De spelare som driver denna lobbyism är dels politiska krafter, men även fraktioner (skeptikerföreningar) inom den vetenskapliga världen som vill att människor inte ska börja ”tro” på vad som helst.

Det finns även starka ekonomiska krafter som ogillar tron på den självläkande människan, healing, hennes inre krafter och naturmedicin och det är läkemedelsindustrin.

Vi kan slutligen historiskt se att efter Sovjetunionens fall och det kalla krigets slut befarade politiska ledare som tex George Bush den äldre och Gorbatjov att det skulle uppstå ett ”andligt vacuum” eftersom väsentliga förebilder inom kommunism och humanism i den vevan föll bort. Man resonerade att i detta vacuum kan det uppstå newage, satanism, nynazism och annat ”flum” i en farlig röra. Samma naiva rädsla igen.

Ännu längre bakåt i historien finner vi ”vetenskapens” kamp mot kyrkan och religiös tro samt kyrkans kamp mot vidskepelse och ”häxor”, läs kvinnor som kunde naturmedicin och bota sjuka med krafter och örter, men det är en annan historia.

Läs mer om den svenska skeptikerrörelsens agenda

Samhällets medvetenhet ligger efter forskningens resultat

Det tycks finnas en misstro mot människans medfödda och inre krafter som är lokaliserbar till samhällets styrande skikt, till normskapande institutioner samt till mäktig industri, men denna fas som västvärlden nu går igenom är sannolikt tidsbegränsad.

Vi vanligt folk kan förkovra oss i en spännande utveckling inom ny forskning och olika tvärvetenskapliga forskningsfält. Landvinningar görs ständigt inom kvantfysik, strängteorin, kosmologi, medicin, transpersonell psykologi och andra discipliner som ännu inte fått namn. Studiematerialfloran är stor och tillgänglig tack vare Internet.

Att de största vetenskapliga genombrotten i studiet av människans inneboende krafter och det ”mobila medvetandet” skedde inom militär industri är komiskt. Parapsykologi är inte längre en marginaliserad företeelse som bara uppträder i form av specialeffekter på film. Parapsykologi är studiet av människan.

Oavsett utgången av de tre experimenten på TV så avgör ändå inte dessa om det finns paranormala fenomen eller inte. Vetenskapliga bevis (evidens) finns redan i tusental och fenomenen fortsätter högaktningsfullt att ske eftersom de utgör mänskliga egenskaper. De kan inte trollas bort av skeptiker.

Text: Torbjörn Sassersson

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.