Så växer den skandinaviska marknaden för CBD oljor

Marknaden för CBD oljor. Foto: Erin Hinterland. Licens: Pixabay.com
Marknaden för CBD oljor. Foto: Erin Hinterland. Licens: Pixabay.com

MARKNADEN FÖR CBD OLJOR. Under ett par år nu har man läst och hört allt mer om CBD olja. Allt fler har fått upp ögonen för dess positiva hälsoeffekter och efterfrågan har ökat. Något som också gett nya möjligheter för företag som vill etablera sig på marknaden för CBD oljor. Det betyder däremot inte att allt är perfekt, länder som Sverige ligger långt efter många andra länder.

Allt fler företag i Skandinavien intresserade av marknaden för CBD oljor

Fler har blivit intresserade av att testa CBD olja. Det betyder också att fler butiker som säljer produkterna kommer att dyka upp. Vi har redan sett detta med företag som Nordic Oil, en seriös aktör på den skandinaviska marknaden. Det är inte heller det enda företaget och fler dyker upp hela tiden.

Det är framförallt yngre som är intresserade av aktier inom marknaden. Det här har man bland annat sett hos Avanza, där tusentals idag äger aktier inom utländska företag i cannabisbranschen. När fler företag etablerar sig i Skandinavien kommer det också att leda till att fler investerare blir intresserade av att investera pengar i branschen.

Vi ligger efter resten av världen

Länder som Sverige har väldigt restriktiva lagar kring cannabis. Det är tack vare ett beslut i EU som det är lagligt att sälja CBD oljor. Den restriktiva lagstiftningen vi har i Norden innebär också att vi ligger långt efter andra länder. Det finns flertalet länder som redan legaliserat cannabis och som därför hunnit forska mer om andra relaterade produkter, exempelvis CBD olja.

När fler företag etablerar sig är det därför mångas förhoppning att skandinavien ska komma ikapp och börja forska mer på området. När fler tar CBD olja och får en positiv uppfattning kommer det också att finnas ett större stöd för detta.

Risker och otydligheter skadar branschen

Något som däremot är ett hinder för branschen är riskerna. Aktier inom branschen är osäkra då det finns många otydligheter kring det juridiska. Det här har lugnat sig under senaste året, men det betyder inte att alla känner sig säkra med att investera sina pengar i företagen.

Oljans anknytning till cannabis, som är olagligt i Sverige, skadar också förutsättningarna. Det här betyder inte att verksamheter i Skandinavien inte kommer att klara sig, men det innebär att det tar längre tid för en etablering.

Det finns alltså många olika faktorer att hålla i åtanke när man ska investera i branschen. När folks allmänna uppfattning blivit mer positiv kommer fler företag att våga etablera sig. Tydligare lagstiftning kommer också att leda till en förbättring.

Exstern skribent

Relaterat

  • Läs mer om hälsa på bloggen