1968-revoltörerna blev etablissemanget som inte tål den nya revolutionen

NEWSVOICE DEBATT. Vänsterns aktivister som på 1960-talet gjorde revolution mot USA och kapitalismen blev det etablissemang som idag inte tål kritik mot USA, Saudi och deras imperialism. Den nya liberala rörelsen med framför allt Socialdemokraterna och Centern i spetsen är de som vill ha övervakning,  centralstyrning från EU,  globalisering, åsiktskontroll, gränslös massinvandring och förtryck av dissidenter. Och de älskar att hata SD. Jan Norberg noterar att 1968-revoltörerna inte tål den nya revolutionen.

Text: Jan Norberg

Självcensur med hot om dryga böter tycks inte vara nog för EU då man vill inskränka åsiktsfriheten. De stora jättarna typ Facebook, Twitter, Google, Youtube, mfl har av EU ålagts att själva ta bort det som av EU klassas som otillbörliga åsikter, och om inte jättarna följer EU:s krav väntar dryga böter.

När jättarnas efterlevnad nu inte uppfyller EU:s krav avser EU skärpa sina krav och istället för självcensur införa ännu tuffare lagstiftning för att ytterligare begränsa åsiktsfriheten. Man undrar vart vi är på väg och varför?

Det sveper en våg av protester mot massmediernas fake news-hantering över stora delar av världen. Globalisterna som till stora delar äger och styr de stora mediehusen och aktörer som Facebook, Google, Twitter, mfl försöker nu med alla medel stoppa den framväxande vågen av oliktänkande över hela världen.

När så sker agerar EU som den lydiga hund den är. Fri åsiktsbildning som går emot etablissemangets agenda måste till varje pris stoppas. Inte skall väl vanligt folk få möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter? Det vore väl att begära för mycket?

Donald Trump tillhör numera den skara av människor som känner att det nu snart får vara nog. Han avser att agera för USA:s räkning och det blir ganska säkert inte i en riktning såsom den skissats upp av EU. Det nu pågående ”kriget” om den så känsliga åsiktsfriheten har polariserat frågan om Vem eller Vilka det är som skall ha tolkningsföreträdet att avgöra vilka åsikter som skall anses ”rumsrena”.

Donald Trump som är utsatt för ett dagligt drev för sina åsikters skull har hittills ansett att detta är något man får ta som USA:s president, men han tänker sannolikt inte låta EU:s agenda få grepp över etablissemangets veritabla klappjakt på åsiktsfriheten. Läs artikeln: ”Donald Trump kommenterar internetjättarnas censurering av konservativa röster”.

1968-revoltörerna tål inte de nya revolutionen

Jag har reflekterat över hur det på några år ha skett en veritabel revolution beträffande synen kring den fria åsiktsbildningen. Paradigmet att alla måste acceptera de åsikter som bestämts av andra är i grunden en fråga om vi skall ha diktatur eller demokrati.


När den breda massan i allt högre utsträckning börjar bli medvetna om vad som pågår gällande tolkningsföreträdet för Vad som skall anses politiskt korrekta åsikter så tilltar protesterna mot etablissemanget på ett sätt som faktiskt påminner om den 68-revolten, då studenter världen över tack vare ökad bildningsnivå insåg hur de blivit manipulerade av etablissemanget.


Det anmärkningsvärda är att det är det paradigm som dessa 68-revoltörer lyckades etablera nu kraftigt ifrågasätts, dvs det sker nu en omvänd revolution på ungefär samma sätt som 1968 då denna PK-elit fick sitt grepp över åsiktsbildningen.

Detta är något som PK-eliten nu inte kan acceptera, och dessutom fantastiskt nog med stöd av den globalistiska elit som de en gång revolterade emot. En i sanning mycket märklig utveckling om man som jag levt länge nog för att inse det historiska sammanhanget.

Den polarisation som nu redan är ett faktum försöker därför etablissemangets aktörer att tysta, läs tex EU:s ny lagstiftning mot åsiktsfriheten. Sverige med en jättelång tradition av en socialistisk styrd åsiktsbildning är nu på väg att helt rämna.

Maktkamp pågår i världen

7-klöverns totala enighet att med alla medel försöka tysta oliktänkande leder tankarna till en omvänd 68-revolt. Det är en veritabel maktkamp som nu pågår världen runt, inom ramarna för demokratin finns det bara ett sätt för oliktänkande att försvara demokratin och det är att rösta på partier vilka har den fria åsiktsbildningen på sin agenda.

Den statsledda klappjakten på oliktänkande öppnar för en bred och djup folklig protest, den tog sin början när en majoritet av den amerikanska befolkningen gick man ur huse för att rösta fram Donald Trump.

Sannolikt inser Trump att om tex EU får igenom sin nya lagstiftning mot IT-jättarna såfinns risken att detta också blir en verklighet i USA, det är nog något som skrämmer honom även om han själv får löpa dagligt gatlopp mot etablissemangets intensiva försök att få bort honom.

Jakten på oliktänkande kan få en mycket oväntad vändning, något som nog inte så många av pk-eliten tänkt på. Åsiktsfriheten i dag och på den tid när tex Hitler tog sig till makten byggde just på att han steg fram och erbjöd en lösning för att tillgodose en missnöjd tysk befolkning i misär.

Inskränker PK-eliten den fria åsiktsbildningen så ger det grogrund för en ”stark man” att lova de missnöjda en kvick fix-lösning.

PK-eliten leker med elden när de tex öppet och ogenerat mobbar och utestänger tex SD som de gjort alltsedan starten. SD växer i varje val som ett svar från allt fler missnöjda medborgare i Sverige.

I USA fick etablissemanget en rejäl käftsmäll när Trump kom till makten, det kan mycket väl också ske i Sverige vid valet om några veckor.

Text: Jan Norberg

Relaterat