Minns du finanskrisen 2008? – Snart är vi där igen – Michael Zazzio och Anders Sultan

Finanser - Bild: Wall.alphacoders.com
Finanser – Bild: Wall.alphacoders.com

Hösten 2015 skrev vi en artikel om den förestående globala ekonomiska krisen och kollapsen. En del av det som vi då skrev har redan infriats. Den globala ekonomiska krisen har nu fördjupats ytterligare. I den här artikeln skall vi redogöra för en del fakta som har tillkommit sedan dess och vilken utveckling som nu är mest sannolik.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan | Bild: Stock market, Crestock.com

Läs mer i NewsVoice