Anders Ahlbom kickas av WHO – Mona Nilsson avslöjar jäv

anders-ahlbom-utreds

DEBATT. En av de tyngsta forskarna i kring strålning från mobiltelefoner i Europa, professorn Anders Ahlbom, har fått lämna som expert från ett forskningsmöte lett av WHO. Orsaken är en misstänkt intressekonflikt då Anders Ahlbom suttit i styrelsen på Gunnar Ahlbom AB som arbetar med lobbyverksamhet åt telekomindustrin och ägs av hans bror.

Samtidigt är Anders Ahlbom expert på svenska Strålsäkerhetsmyndigheten där hans återkommande budskap är att det helt saknas bevis för hälsorisker med mobiltelefoni.

Nicolas Goudin som är talesperson för Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning menar att det finns en jävsituation. Anders Ahlbom kan därmed inte medverka som expert vid veckans stora forskningsmöte i Lyon där han hade en viktig post för en arbetsgrupp.

Sveriges Radio skriver på sin webbplats:

”Anders Ahlbom är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet och har forskningsuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten och socialdepartementet. Han är ett stort namn, men är också kontroversiell eftersom han hävdat att strålning från mobiltelefoner är så gott som helt ofarlig.”

”Världshälsoorganisationen har hårda regler för att förhindra att forskares intressen ifrågasätts, och särskilt känsliga är såklart kopplingar till den enorma mångmiljardindustri som telekombranschen är.”

Det är ett stort möte med forskare från hela världen inbjudna och det väntas komma med det viktiga svaret på frågan hur farlig strålning från mobiltelefoner egentligen är.

Brodern bor i Bryssel och har tidigare varit lobbyist åt TeliaSonera och har också i sitt eget bolag tagit lobbyuppdrag.

Anders Ahlbom har föga förståelse för jävsituationen. Han säger till Sveriges Radio:

”Det är klart att jag har svårt att se att frågorna som det här handlar om skulle kunna vara ens i närheten av en intressekonflikt, men det är de som avgör detta. Det har jag inga synpunkter på”.

Sveriges Radio skriver att forskare måste redovisa sina kommersiella intressen i god tid innan WHO-mötet, men Ahlbom nämnde det först i sista stund innan mötet, samtidigt som han meddelade att han avgår från sin styrelsepost i sin brors bolag.

Hur Ahlboms trovärdighet drabbas hemma i Sverige av hans roll i bolaget kommer också att utredas nu enligt Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Avslöjandet presenterades för Sveriges Radio av journalisten och författaren Mona Nilsson som lagt ned flera år för att visa kopplingen mellan svenska Strålskyddsmyndigheten och telekomindustrin.

Artikelns källa: Sveriges Radio och Mona Nilsson

Läs även: SvD: Mobilstrålning oroar utländsk expertis

4 svar på ”Anders Ahlbom kickas av WHO – Mona Nilsson avslöjar jäv”

  1. Lustigt att bara Ahlbom petas. Den store skurken i WHO när det gäller strålning är Michael Repacholi. När ICNIRP har sina möten gör herrarnas fruar sina shoppingrundor (uppsnappat från ett mail med fråga om när nästa möte skulle äga rum från frun till maken Ahlbom på jobbet, tidigt detta sekel).

  2. Först nekade IARC Alexander Lerchl från den tyska strålskyddsmyndigheten medlemskap i expertgruppen p g a att hans senaste forskning i stor utsträckning gått ut på att kritisera studier som funnit hälsorisker. Sedan petade man ner Ahlbom från medlem till expert utan rösträtt p g a möjligt jäv. Detta är ett genombrott och ett stort steg i rätt riktning. Jämför med hur sammansättningen av diverse expertråd såg ut på Repacholis tid.

    Dock finns mycket kvar att göra både internationellt och i Sverige. Första steget är att begära en oberoende utredning om Ahlboms fortsatta plats i SSM vetenskapliga råd. Misstänker tyvärr att den interna kommer att föreslå att han får stanna.

Kommentarer är stängda.