Så här lurade vaccinationsindustrin skolmedicinen och världen

Vaccinationsindustrin tillskrev sig själva äran att ha reducerat de stora farsoterna i världen. Men i själva verket har vaccinationsindustrin fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset genom smart lobbyism. De världsomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

Text: Torbjörn Sassersson | Grafer: Raymond Obomsawin M.Sc., Ph.D

Beskärd graf

Vetenskaplig forskning visar att mässling, kikhosta, sharlakansfeber och tuberkulos istället minskade på grund av bättre boendeförhållanden, folkbildning om hälsa, bättre näringsrik kost och allmänt bättre levnadsförhållanden från 1900-talets början fram till 1960-talet. Samma sak gäller polio som jag återkommer till i en senare artikel.

Följande diagram gör att hela hysterin som omgärdar vaccinationer framträder i ett nytt ljus. Det är i vaccinationsindustrins företrädare som måste förklara sig. När studenter inom skolmedicin lär sig om vaccin visas endast beskärda grafer enligt obekräftade uppgifter. Endast slutet på graferna redovisas (t.h.) och då framstår det som om att vaccin skapat färre dödsfall och insjuknanden. På samma sätt har beskärda grafer publicerats i media under decennier.

Den vilseledande  föreställningen om vaccinens förträfflighet har sedan spridits över hela världen. Resten är historia. Det finns anledning att återkomma till denna forskning och dess konsekvenser på vår syn på läkemedelsindustrins egentliga uppsåt och förmåga att påverka folkhälsan i världen.

De världslomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit

Säsongsinfluensa, USA:

Mässling, Kanada:

Dödsfall i mässling, England:

Dödsfall i kikhosta, USA:

Dödsfall i kikhosta, England:

Sharlakansfeber, USA:

Skörbjugg och mässling jämförs, England:

Skörbjugg och kikhosta jämförs, England:

Dödsfall i tuberkulos, Kanada:

Dödsfall i tuberkulos, USA:

Dödsfall i tuberkulos, Nya Zealand:

Sammanställning: Raymond Obomsawin M.Sc., Ph.D

 

10 svar på ”Så här lurade vaccinationsindustrin skolmedicinen och världen”

 1. Riktigt bra grafer! Bra artikel! Lätt att dra egna slutsatser, men det vore värdefullt om du kunde kommentera varje graf/grafpar med några kärnfulla ord.

 2. Kurvorna visar att förbättrade levnadsförhållanden och bättre vård av sjuka har positiv effekt. Jaha. Förvånande? Men man ser också att effekten inte är 100%, det är bara vaccinering som kan leda till att antalet insjuknanden och därmed antalet dödsfall i exempelvis mässling blir 0. Och då är det ändå mångdubbelt flera än de som dör som får andra bestående skador. Men lite spill är kanske acceptabelt för vaccinmotståndare? Titta en gång till på mässlingskurvan från Canada! För övrigt behöver man inte gå tillbaka till 1800-talet för att se effekterna av vaccinering jämfört med att inte vaccinera. Kurvorna här slutar ju omkring 1960. Är det inte intressant att ta reda på vad som hänt under de senaste 50 åren?

 3. Man kan uttolka ur graferna att vaccinationerna tycks ha bromsat tillfrisknandet eftersom kurvorna planar ut.

  Innan vaccinationerna stupar kurvorna mot noll, men efter vaccinationerna planar de ut och det tog längre tid för sjukdomsfallen att minska.

  De senaste 50 åren har vaccinationernas populäritet ökat dramatiskt. Det har även immunologiska sjukdomar och en rad andra sjukdomar gjort. Frågan är hur mycket skador som uppstått pga vaccinen.

 4. Självklart visar kurvorna hur sjukhusvården och särskilt omhändertagandet av akut sjuka förbättrats under 1900-talet! Idag är det få som dör i akuta infektionssjukdomar jämfört med tidigare. Som sagts ovan visar graferna bara dödsfall och inte allvarligt sjuka med kvarvarande skador. Du säger att dödsfallen planade ut mot noll innan vaccinationerna kom, men det är väl ingenting som säger det? Allergier har ökat kraftigt från 60-talet och framåt men ökningen började innan allmänna vaccinationsprogrammen och har nu planat ut. Du talar om en mängd immunologiska sjukdomar och även andra sjukdomar utan att specificera det närmre. Vad har du för belägg för att dessa har ökat om man bortser från en åldrande befolkning vilket ger fler drabbade, bättre diagnostik vilket gör att många fler får en diagnos. Samt det faktum att vi har fått effektivare behandling vilket gör att många med sjukdomar som för 30-40 år sedan hade en mer eller mindre usel prognos nu kan behandlas med bra resultat, folk dör inte, vilket såklart ökar prevalensen av just den sjukdomen.

 5. Jättebra frågor. Inkom gärna med bevis på det du påstår. Det finns anledning att både du och jag återkommer med artiklar som fördjupat spanar efter svaren. Var kan jag läsa dina artiklar el kanske tom avhandlingar, om du är journalist alt forskare? Webbadress? Är EB samma person som BK? Känner ni varandra? Ni skriver ungefär på samma sätt.

 6. Mycket efterlängtat att du lägger ut dessa grafer. Jag har känt till dessa fakta i 15 år, och lyckligtvis fick jag veta det innan mitt första barn föddes. Det var därför lätt för mig att besluta om att avstå från vacciner för mina döttrar. Jag hoppas att detta blir föremål för en större och vidare debatt, men jag tvivlar på att tex smittskyddsinstitutet kommer att ha särskilt bråttom att kommentera.

  Min utgångspunkt har alltid varit att jag vill ha bevis på att substanser som ska injiceras i min eller mitt barns kropp har bevisad säkerhet och nytta. Jag är uppriktigt förbluffad att så få människor delar den uppfattningen.

  Jag är glad att jag hittade hit till denna sajt, hoppas du får mycket mothugg också, för det tycker jag att denna fråga förtjänar (en öppen debatt alltså) 😉

 7. Som jag sa, titta en gång till på mässlingskurvan, den är intressant för den visar till skillnad från de andra incidensen, alltså förekomsten, och inte dödsfallen i sjukdomen. Som du ser planar den ut innan man började vaccinera och närmar sig sedan gradvis noll, som man kan förvänta sig, man uppnår ju inte full vaccinationstäckning från ena året till det andra.
  Nej, jag känner inte E.B. Däremot är jag så gammal att jag upplevt den tiden när det bara fanns vaccin mot tbc och smittkoppor. Jag har sett poliofall på nära håll och själv haft mässling. Det är en erfarenhet som jag är tacksam att mina barn sluppit uppleva. Smittkopporna är utrotade tack vare vaccineringen. Nutidens svenska barn slipper skräcken för barnförlamning. Man får vara ganska historielös för att inte inse vilka framsteg vaccineringen inneburit.

 8. Hinner inte bemöta alla dina (BKs) tankar denna helg, men tex polio verkar följa samma öde som de andra sjukdomarna dvs polio hade nästan helt försvunnit innan vaccinationsprogrammen startades vilket visar att det inte var vaccin som räddade världen utan något helt annat.

  Orsakerna var istället bättre allmänna levnads-, närings- samt boendeförhållanden. Se denna graf: http://media3.torbjornsassersson.com/2011/01/polio-vaccination.gif

  Källa: Official Year Books of the Commonwealth of Australia

  I övrigt se grafen för ”scarlet fever” (sharlakansfeber som får utgöra kontrollgrupp) där inget vaccin sattes in och ändå utrotades sjukdomen utan vaccin. Knappt inte ens en utplanande kurva återfinns. Att ge vaccin äran för att de olika kurvorna går neråt mot noll på slutet för de olika sjukdomarna är inte ett bevis för att vaccin fungerar eftersom kontrollgrupperna utan vaccin visar samma kurvtagning.

  Se graf som visar normal kurvtagning utan vaccin inblandat: http://media3.torbjornsassersson.com/2011/01/vaccin-scarlet-fever-graph-455×516.png

Kommentarer är stängda.