Andrew Wakefield: Läkemedelsindustrin mörkar – Domstol fastslog vaccinskador

Andrew Wakefield utförde forskning som visar att läkemedelsindustrin mörkar skador från vaccin. De bestraffades omedelbart och ihållande genom en sällan skådad ryktesförstörarkampanj, men det är inte svårt att se motivet. Miljardbelopp måste skyddas för framtida vaccin som ska ut på marknaden.

Bara i ett litet land som Sverige med blott 9 miljoner invånare blev intäkten för svininfluensavaccinet 2 miljarder kronor. Addera alla andra årliga inköp av massvaccin.

Enligt Andrew Wakefield och forskaren Vera Schreibner som också utsatts för omfattande kampanjer för att förstöra hennes rykte är kopplingen mellan vaccin och diverse skador befäst enligt forskning. Symptomen kommer oftast inom några dygn eller omedelbart efter att sprutan tagits. Vissa barn reagerar mycket negativt på vaccin pga av innehållet av bla skvalén och kvicksilver (Thimerosal). Det uppstår skador på nerv- och immunsystem. Ett barn/spädbarn har inte samma möjlighet som en vuxen att hantera en direkt injicerad tungmetall.

Inte heller en vuxen kropp vill ha dessa gifter insprutat. Det innebär inte att det blir en epidemi utan istället får vissa barn autism, andra får allergier, narkolepsi eller allmänna nervösa symptom. De flesta symptom kanske inte ens rapporteras.

Om en industri tjänar 10 miljarder kr på att sälja en produkt kan de enkelt avsätta 100 miljoner kr för att betala lobbyister, skribenter och PR-byråer att skydda produkten samt svartmåla kritikerna. Läkemedelsindustrin har alltså miljardbelopp att förlora om samhället blir upplyst. Skeptiker menar tvärtom att det inte finns bevis för att vaccin skadar, men det finns redan domstolsfall där man fastslagit att vaccin orsakat autism och andra skador.

”The U.S. Department of Health and Human Services, the federal agency that oversees the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), recently conceded the first vaccine-autism case. This case was filed in the no-fault National Vaccine Injury Compensation Program as part of the Autism Omnibus proceedings in the U.S. Federal Court of Claims. It was one of the first three cases chosen that alleged Thimerosal in childhood vaccines significantly contributed to a child developing autism.

After years of insisting there is no evidence to link vaccines with the onset of autism spectrum disorder (ASD), the US government has quietly conceded a vaccine-autism case in the Court of Federal Claims.

The unprecedented concession was filed on November 9, and sealed to protect the plaintiff’s identify. It was obtained through individuals unrelated to the case.

The claim, one of 4,900 autism cases currently pending in Federal ”Vaccine Court,” was conceded by US Assistant Attorney General Peter Keisler and other Justice Department officials, on behalf of the Department of Health and Human Services, the ”defendant” in all Vaccine Court cases.” – Huffington Post

Se detta föredrag eller denna intervju där Andrew Wakefield fritt får berätta sin version om vad som hänt.

Text: Torbjörn Sassersson

7 svar på ”Andrew Wakefield: Läkemedelsindustrin mörkar – Domstol fastslog vaccinskador”

 1. Fast nu rörde det sig ju om att Wakefield tagit emot pengar av advokater som skulle processa mot läkemedelsbolag i utbyte mot att han förfalskade studieresultaten.

  Skön tolkning av artikeln du länkade 🙂 står ju t o m i den att patienten inte hade autism utan en ärftlig mitokondriesjukdom.

 2. Barnet utvecklade flera allvarliga ”disorders” direkt efter vaccinationen. Enligt en läkare kan det ha berott på att vaccinet triggade en befintlig mitokondrieskada. Barnet var dock friskt och funktionellt innan vaccinationen och blev helt utslaget efter vaccinationen. Bara en blind, en lobbyist eller skeptiker kan tänka bort det uppenbara sambandet och orsaken till skadorna.

  Och detta är bara ett fall. Ytterligare 4900 fall har anmälts.

  Huffington Post:

  The doctors conceded that the child was healthy and developing normally until her 18-month well-baby visit, when she received vaccinations against nine different diseases all at once (two contained thimerosal).

  Days later, the girl began spiraling downward into a cascade of illnesses and setbacks that, within months, presented as symptoms of autism, including: No response to verbal direction; loss of language skills; no eye contact; loss of ”relatedness;” insomnia; incessant screaming; arching; and ”watching the florescent lights repeatedly during examination.”

  Seven months after vaccination, the patient was diagnosed by Dr. Andrew Zimmerman, a leading neurologist at the Kennedy Krieger Children’s Hospital Neurology Clinic, with ”regressive encephalopathy (brain disease) with features consistent with autistic spectrum disorder, following normal development.” The girl also met the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) official criteria for autism.

  In its written concession, the government said the child had a pre-existing mitochondrial disorder that was ”aggravated” by her shots, and which ultimately resulted in an ASD diagnosis.

  Källa: http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-concedes-vacci_b_88323.html

 3. Det enda som kunnat beläggas, och som inte är omtvistat, är ett samband i tid. Men kausalitet innebär att det beror på, inte att det kom efter. Visst kan staterna vara köpta av läkemedelsbolagen, tidningarna hotade, alla immunologer och mikrobiologer rädda och Wakefield en ensam sanningssägare.

  Alternativet är att Wakefield är en köpt medlöpare för den (kanske ännu mäktigare) advokatkåren.

  Vi har alltså en massiv komplott samordnad av hundratals olika aktörer eller en enskild köpt forskare. Jag håller på det senare alternativet.

 4. Glöm inte det gamla ordspråket:
  ”Räkna dina barn sedan mässlingen dragit förbi”.
  Så dödlig är den.

 5. Det finns till dags datum inga vaccintillverkare som över huvud taget gör några studier på hur människan reagerar efter ackumulering av vaccin, dess restprodukter som främmande djur-DNA, div. genmanipulerade beståndsdelar i nanostorlek.

  Autism ökar i samtliga vaccinländer – även här i Sverige. Innan ordentliga studier görs av någon privat finansiär som vill påvisa den negativa sidan av vaccin kommer inte något att förändras.

  Vad är så fruktansvärt om Wakefield erhållit betalning för sin studie?
  Vad säger att inte journalerna har förvanskats efter hans studie?

  Läkemedelsbolagens sätt att bearbeta nya marknader är helt skrupellösa och lobbbyismen på hög nivå inom tex Socialstyrelsen är föga smickrande för snabb beredning och acceptans av div vaccinationer och läkemedel.

  Smutskastning på läkare som Wakefield m fl kommer alltid att förekomma då dessa utgör ett stort hot mot läkemedelbolagens överlevnad.

 6. Johan L: Wakefield är knappast en ensam sanningsägare. Allt fler ifrågasätter vaccinationsparadigmen.
  Tänk om hela konceptet är fel, från början till slut? Tål din övertygelse att syna vaccinationskonceptet?

  Du är noga med vad kausalitet betyder.
  Men missar samtidigt att majoritet/konsensus inte per automatik innebär den yttersta sanningen.
  Det kan lika gärna betyda den lögn man har kommit överens om att tro på.

Kommentarer är stängda.