UR: Mona Nilsson intervjuas om mobiltelefonins hälsorisker

UR: Boken ”Mobiltelefonins hälsorisker” av Mona Nilsson, miljöekonom och journalist, handlar om de strålningsnivåer som industrin och myndigheter sägs tona ner. Allt fler läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser för människan och ekosystemet.

Intervjuare: Birger Schlaug. Foto: UR.

Se TV-sändningen i NewsVoice

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid – det så kallade mikrovågssyndromet. Trots kunskapen exponeras vi idag för historiskt höga strålningsnivåer. Allt fler läkare och experter varnar för de allvarliga konsekvenser den trådlösa tekniken kan få för människan och ekosystemet.