Myndigheterna förhindrar att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna med mobiltelefonistrålning

Min bok Mobiltelefonins hälsorisker handlar till stor del om den vilseledande information som industrin och myndighetsrepresentanter förser allmänhet och beslutsfattare med. I kapitel 3 del 3 kan du läsa om det EU-dokument som blev frukten av en konferens om ”riskkommunikation” som ägde rum för några år sedan.

Text: Mona Nilsson

På konferensen deltog representanter för SSM tillsammans med industrirepresentanter och tjänstemän från WHO och EU-kommissionen samt medlemmar ur ICNIRP. De diskuterade hur de skulle hantera allmänhetens protester och oro över strålningsriskerna.

Rapporten från mötet är skräckläsning för den som fortfarande tror att våra myndigheter tillvaratar allmänhetens intressen. Där står:

”Det är viktigt att förhindra att allmänheten hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna” konstaterar den.

Därför ges en rad rekommendationer för hur myndigheter och industrin tillsammans ska hantera allmänheten exempelvis, tex:

”tidig och väl genomförd planering för att hindra att människor hinner bilda sig en egen uppfattning”.

Rapporten avråder från försiktighetsåtgärder eftersom det ”kan uppfattas som en indikation på att det finns risker” samt rekommenderar att mätningar genomförs som visar att strålningen är långt under gränsvärdet. Att gränsvärdet enbart skyddar mot omedelebara effekter av korttidsexponering och utesluter långtidseffekter, exempelvis cancer, anses irrelevant och behöver inte delges vare sig beslutsfattare eller allmänheten.

Utpräglat förakt för människors kunskaper

Föraktet för människors kunskaper och erfarenheter genomsyrade mötet. Att tusentals och åter tusentals människor vittnar om samma symtom och onormala canceranhopningar runt mobilmaster togs inte upp, likaså att upprepade studier visat att  mobilmaster orsakar just de massivt omvittnade symtomen och ökar risken för cancer.

Den 9 november 2010 genomfördes ett seminarium i Båstad helt i linje med EU-rapportens rekommendationer, som Helsingborgs Dagblad rapporterade från.  SSM och Socialstyrelsen ”utbildade” tillsammans med telekomindustrirepresentanter de lokala beslutsfattarna. Utbildningsserien är även utarbetad i samarbete med Ericssons PR-fima KREAB. Det kallas ”information” men är tvärtom desinformation. Beslutsfattarna ska ”vaccineras mot myter”. ”Myterna” är alla människors vittnesmål om skador och forskningen som bekräftar det som händer i verkligheten (se sid 254 Mobiltelefonins hälsorisker).

I en artikel i Helsingborgs Dagblad säger TeliaSoneras representant att de följer SSM:s gränsvärden och att strålningen ligger långt under dessa, helt i enlighet med strategin som industrin och myndigheterna bedrivit sedan lång tid. Man undviker konsekvent att informera om gränsvärdets tydliga brister och irrelevans för långtidsexponering. Att det som är ”låg” strålning enbart är lågt när det jämförs med något som är alldeles för högt.

Citat från gårdagens möte i Båstad

Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten säger med anledning av att protesterna mot master och debatten om riskerna är betydligt mer omfattande i sydeuropa:

”I sydeuropa är folk mer oroliga för alla möjliga saker”

”SSM:s försiktighetsrekommendationer (använda hands-free) är särskilt viktiga för barn och ungdomar, inte för att de är särskilt känsliga på något sätt, utan för att de kommer att använda mobilen under längre tid”

Martin Tondel från Socialstyrelsen säger med anledning om vem som har ansvar om det kommer att visa sig att utbyggnaden kommer att skada många människor:

”Jag kan inte personligen ställas till ansvar för något jag sagt i dag, vi har inget tjänstemannaansvar”

Läs hela Mona Nilssons artikel på hennes blogg

Läs alla Mona Nilssons artiklar

Läs en artikel i HD om mötet

Läs även artikeln i Veckans Affärer hur industrin mörkar riskerna

1 svar på ”Myndigheterna förhindrar att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna med mobiltelefonistrålning”

  1. A new Post ”1316: Another brain tumour case aired on Australian TV” was written on the November 11, 2010 at 8:59 pm on ”EMFacts Consultancy”.

    See on the Australian _Today Tonight_ TV investigative program the story of 27 year old Anna Tarent (sp?) with an aggressive brain tumour which she and her neurosurgeon Charley Teo have put down as likely a result of her heavy mobile phone use. Now Anna faces major brain surgery to remove the tumour which is the size of a lemon and is positioned right behind where she held the phone. She wants to warn others on the dangers of mobile phones. The on line video includes comments from Charley Teo and Australian Interphone head Bruce Armstrong.

    There is a growing possibility (perhaps inevitable) that we will soon see a class action in Australia against the industry. Will such action also include industry scientists and organizations who have consistently denied that there is any risk with mobile phone use?

    See the video on the Today Tonight website at:
    http://au.todaytonight.yahoo.com/

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.