VoF har utsett Orsa-Mora kommun till Årets förvillare 2011

Vetenskap och Folkbildning, VoF

Nu har föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utsett Orsa-Mora kommun till Årets förvillare 2011. Motiveringen är att en man i kommunen påverkat tjänstemän att släcka ned mobiltelefonmaster. VoF nämner självklart inte att mannen är en elingenjör från ett kraftbolag i Göteborg.

Så här skriver ordförande Martin Rundkvist (arkeolog) i VoF, som hur enkelt som helst fick in en debattartikel på SvD:

”Så kallade elöverkänsliga personer har verkliga besvär som måste tas på allvar. Men inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält. Därför utser föreningen Vetenskap och folkbildning i dag miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål utan att undersöka om det kunde ha någon faktisk grund. Den klagande har krävt att mobiloperatörerna skulle lägga om sina sändningar eftersom de sades orsaka en rad hälsoproblem. ”

Jag reagerade först på VoF:s formulering att ”elöverkänsliga har verkliga besvär som måste tas på allvar” för att i nästa mening hävda att det saknas grund för elöverkänslighet. När jag sedan läser på SvD:s kommentarer så har bla VoFs ordförande David Eskilsson (alias Spito på Wikipedia) förklarat att dessa personer lider av inbillning. Det var psykosomatiskt, helt enkelt.

”Bra att föreningen tar folks besvär på allvar samtidigt som man öppenhjärtigt säger som det är med bevisläget för sk elöverkänslighet; dvs att allt tyder på att sådana besvär är psykosomatiska. Vi gör dessa människor en björntjänst om vi förstärker deras vanföreställningar om el-överkänslighet.” / David Eskilsson

Nästa fråga som kan ställas när det gäller VoF:s utmärkelse är: kommer detta innebära att tex TCO-märkningen av bildskärmar ska klassas som förvillelse ?

Så här skrev NY Teknik, 2002:

Över 100 miljoner datoranvändare världen runt arbetar i dag vid en TCO-märkt bildskärm.

Det svenska certifieringssystemet som kombinerar god arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan har blivit en världsstandard inom datorindustrin. Vid årsskiftet 1998-1999 hade omkring 100 dator- och skärmleverantörer anpassat produkter efter TCO-märkningen krav.

Som ett resultat av TCO-märkningen har de elektromagnetiska fälten liksom energiförbrukningen reducerats kraftigt. Ny Teknik 2002

Vi har det här svart på vitt att svaga magnetfält anses vara en hälsorisk. Samtidigt skriver Svenska Strålskyddsmyndigheten att det finns hälsoproblem med starka elektromagnetiska fält, men inga belägg för svaga. Hur får vi ihop det? Svaret är att det inte går utan istället har industrins dilemma med att dels skydda personer från svaga fält och dels hävda att det inte finns skäl att tro på hälsorisker från svaga fält uppdagats.

DN: Vetenskapspris efter DN-avslöjande

SvD: Därför utser vi en miljönämnd till årets förvillare

 

1 svar på ”VoF har utsett Orsa-Mora kommun till Årets förvillare 2011”

  1. Föreningen VoF hävdar att de bygger sin verksamhet på ”vetenskap”. Eftersom VoF i detta fall uttalat sig om miljönämndens tillsynsarbete enligt miljöbalken kan jag inte låta bli att fråga mig vilka rättsvetenskapliga överväganden som ligger bakom utnämningen.

    På föreningens hemsida finns ett kort stycke som gör anspråk på att vara en motivering. Det enda som framgår av denna information är dock att föreningen inte alls förstår vilket beviskrav som ställs för att miljöbalken ska kunna användas för att ställa krav på skyddsåtgärder i det aktuella fallet. Det är också så att miljönämnden ännu inte har fattat något beslut i det ärende som VoF försöker påverka. Föreningens uttalade bygger alltså inte på något annat än spekulationer om vad de tror miljönämnden ska besluta om och vad de tror att miljöbalken säger. Mer behöver inte sägas om den ”rättsvetenskapliga” grunden för föreningens utnämning.

Kommentarer är stängda.