Torbjörn Sassersson News blir NewsVoice

KTH

En anställd på KTH blev mobbad, systematiskt kränkt, misstänkliggjord, baktalad, osynliggjord under flera år. Övergreppen ledde till att den drabbade insjuknade och fick bestående somatiska skador enligt en skarp anklagelse riktad mot KTH och en ansvarig chef där.

Text: Torbjörn Sassersson [publicerad 06:00, uppdaterad kl 07:48]

Fallet har anmälts till KTH med fullt stöd av ett huvudskyddsombud på KTH. Polisen har sedan gjort en undersökning av ärendet och beslutat att lämna det vidare till åklagare. En källa berättar att facken har säkrat både vittnesmål och bevis för att behandlingen som den anställde utsatts för var organiserad, uppmuntrad och belönad av arbetsgivaren på KTH. Personskadorna har klassats som arbetsskador av facken. Den anställde måste genomgå rehabilitering minst ett år och det osäkert om denne någonsin kan återfå sin arbetsförmåga [eller ens överlever], säger en anhörig.

En anhörig till den mobbade är fast beslutsam att driva frågan så långt det går och kopplingen mellan en kontinuerlig mobbning under flera år och sjukdomstillståndet är uppenbar, säger denne.

”KTH anser sig vara en maktfaktor i sig som inte behöver följa svenska lagar och regler. På KTH beter sig chefer som om de hade ett eget litet kungadöme där de sätter agendan själva.”

”Även de som har i uppdrag att ingripa när mobbning förekommer genomför själva mobbning. När en chef mobbar finns inga gränser. Protesterar du mot det ska du bort och alla metoder är tillåtna”.

Bilden som målas av upp av KTH:s interna psykologiska miljö och särskilt på avdelningen i fråga är inte vacker. Den anhöriges beskrivning leder tankarna till Williams Goldings bok, Flugornas herre. På avdelningen där den drabbade jobbar är alla [som inte passar chefernas planer] skräckslagna för cheferna som ideligen skyddar varandra. Vid ett tillfälle gick ca 20 personer på avdelningen till en ledningsperson [förvaltningschefen på KTH] och krävde att en viss chef skulle ersättas, men överordnad vägrade åtgärda situationen som gruppen önskade.

”De anställda som genomför eller blundar för mobbningen får göra precis som de vill och de får belöningar i olika former. Inte alls ovanligt att det anställs vänner och bekanta som saknar rätt kompetens med ersättning långt över marknadens löner. De som ställer upp kan få långa betalda ledigheter, köpa prylar och göra resor. De som inte ställer upp terroriseras.”

Man genomför även dataintrång, säger en person inifrån KTH. De drar sig inte för att försöka hacka sig in på datorer, e-post och hemsida enligt flera tekniker som arbetat på KTH. De vill ha koll på allt och alla och de drar sig inte för att radera graverande information och i det längsta undvika att besvara brev och klagomål enligt flera källor.

Registraturen på KTH har haft svårigheter att få fram korrespondens som berört flera ärenden.

”Vi kommer även att stämma KTH genom vår advokat och när det händer kommer flertal individer att polisanmälas. Även jag har blivit utsatt för verkställda hot från KTH”.

Upplysningar som skyddsombudet fått tyder på att ledningen använt mobbning som ett ledarskapsverktyg samt att det skett med förvaltningschefens goda minne. Ombudet säger att ingen har någonsin dömts för vuxenmobbning i Sverige trots att det finns en lag som kan ge upp till två års fängelse.

Om inte detta mobbningsfall leder till prövning i domstol och fällande dom är det fritt fram att göra vad som helst om man mobbar, anser skyddsombudet.

Det är inte osannolikt att fler personer nu vågar komma fram och lämna in klagomål eller ställa upp med vittnesmål.

Den nuvarande  rektorn på KTH har hittills inte agerat för att göra något åt situationen, enligt en anhörig. Skyddsombudet gjorde en polisanmälan då det inte längre var frågan om en facklig- eller arbetsmiljöåtgärd utan helt enkelt ett vanligt brott enligt Brottsbalken kap. 3 paragraf 10. Därför gick fallet vidare till polis och åklagare. Den drabbade klagade första gången hos rektorn redan 2007. Rektorn har det övergripande ansvaret för KTH som arbetsplats.

Mer information om fallet kommer att publiceras i takt med att fler offentliga handlingar släpps.
What if an extra-terrestrial force attacked Earth? What might that look like and how will the people of Earth respond?

Consulting a cast of world-renowned scientists, survival experts and defense experts, this two-hour special, Alien Invasion explores this frightening scenario. Experts reveal what could motivate alien invaders to attack Earth, and speculate on how the attack might play out — the strategy alien invaders might use and the most effective ways for humans to respond. Well turn to science and history to figure out what works. Well show how humanity can survive this ultimate test.

More on the TV show
TSNews-NewsVoice

Bloggtidningen ”Torbjörn Sassersson News” transformeras nu till ”NewsVoice” ®.

[Publicerad 22 april 2011]

Behovet finns av en nättidning som är mer fristående från personen Torbjörn Sassersson.

Behovet finns framför allt av en ny nättidning som fyller ett medievacuum eftersom stormedias journalister inte längre bedriver undersökande journalistik utan istället mest följer John i storindustrins intressen, enligt dem själva.

Journalister på DN, SvD, Sveriges Radio och SVT och andra medier vittnar viskandes i korridoren om en ackumulerande obehagskänsla av att inte få utöva sitt yrke. Skulle de gå emot ”intressena” är det bara att säga upp sig. Styrningen av dagens gammelmedia sker framför allt genom rekryteringen. Endast journalister med ”rätt” tankar blir anställda.

Jag återkommer om hur NewsVoice ska utvecklas. Transformationen kommer att ske i flera mindre steg. Ett e-zine växer fram organiskt vars slutdestination avgörs av flera faktorer. Du som läsare är en av dem.

Stöd satsningen genom en frivillig prenumerationsavgift eller genom att annonsera. Du kan även bidra med artiklar.

Redaktören, Torbjörn Sassersson

5 kommentarer på “Torbjörn Sassersson News blir NewsVoice”

 1. NewsVoice? blir det mer internationellt inriktat?
  Jag tycker den här sidan var helt utmärkt.
  Den väcker frågor som ingen annan tidning.
  Den tar till vara oliktänkande människor och deras orättvisa bemötanden.
  Den öppnar sinnen för positiva tankar tycker jag.
  Vad mer kan man begära?
  Ja med min begränsade syn kan jag nog inte förstå varför den behöver omvandlas, men jag litar på er för jag ser bara fördelar med det ni gjort hittills.
  Lycka till önskar jag er!

 2. Hej Ruben.

  I och med NewsVoice-upplägget expanderar nättidningen och kan bli mer än vad den var som TS News. Det nya NewsVoice kommer att fortsätta vara det TS News var och lite till. Det kommer att vara främst på svenska tills vidare.

  Om jag tar mig friheten att jämföra med Newsmill.se kommer NewsVoice inte vara politiskt orienterad. Om jag jämför med Sourze.se kommer NewsVoice vara tydligare profilerad. Om jag jämför med DN (vilket iofs är omöjligt) kommer NewsVoice inte vara lika mycket mainstream.

  Torbjörn

 3. ”en nättidning som är fristående från personen Torbjörn Sassersson.” Vad innebär detta konkret?

 4. Det är mer korrekt att skriva: ”en nättidning som är MER fristående från…”. Korrigerade just min text.

  Det betyder att det kommer in fler infallsvinklar från olika personer än från mest mig själv. TS News som var mer mitt privata blogzine var av naturliga skäl person-åsikts-orienterad. Nu ska det bli något mer brett, men jag är förvisso redaktören.

  Red

 5. Looks like a good idea… still it give a sense of a shifted accent.. I still do not see this website as a place for investigative journalism (so to say New Millennium).. unless the author has different purpose like …………….. yet one more news loading machine aimed onto humans to cement brain washing ongoing process..

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.