Män som hatar kvinnliga intuitiva egenskaper

OPINION. En sak att uppmärksamma är dominansen av män i auktoritära positioner som i TV och radio berättar för oss att allt bara händer i hjärnan. Den kvinnliga intuitiva färdigheten får ständigt smisk från en manlig rationalism och dogmatisk scientism, dvs övertro på naturvetenskapen som enda verktyg att förstå människans inre upplevelser. Christer Sturmark kommer här in som sin egen Hans Sheike som ska smiska in vett i skallen på oss alla i parallellslalom med neurobiologer och skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Dessa VoF-skeptiker försöker efter varje artikel på Newsmill som andas ”själ” att dominera debatterna. Sturmark och skeptikerna hävdar benhårt att trots 100 års forskning inom parapsykologi finns inte ett enda bevis på att paranormala fenomen är en realitet. Varför kör de så benhårt med detta argument? Svaret är att det är en nödvändig lögn för att bygga upp en skenbild av verkligheten som de vill att alla ska ha, en lögn som ingen svensk journalist genomskådat. Fråga mig inte varför.

I realiteten har de senaste 100 åren av forskning genererat betydande mängder av evidens för paranormala fenomen, men förvisso ingen allmänt erkänd teori för hur dessa fenomen kan uppstå. Eftersom ingen teori ännu accepterats bakom fenomenen försöker skeptikerna projicera ut en bild som säger att ingen teori är lika med inga bevis. Detta moment 22 känner alla forskare inom parapsykologi till och de vet att evidens finns, men i samma ögonblick de hävdar detta kastar sig de egna akademiska leden över dem och inte sällan med hot om ”time out”. Evidensbasen får inte möjlighet att bygga underlag för en teori på grund av en akademisk och ängslig tröghet samt en föråldrad och sammanbiten materialistisk (och positivistisk) världsåskådning.

En av dessa forskare som råkat illa ut är Etzel Cardena från USA och ursprungligen Mexico som har den enda professur i hela väst inom parapsykologi (och hypnologi). Till grund för professuren finns en privat donation bestående av 30 miljoner kronor. När Cardena fick tjänsten vid Lunds universitet år 2005 var han ovetandes om det akademiska klimatet i Sverige. Cardena kände inte till att det var ”laddat” i Sverige att säga att det finns bevis för paranormala fenomen. Vid bla en intervju för Aftonbladet 2005 bekräftade han att det finns bevis för telepati, telekinetiska fenomen och prekognition. Det stötte på patrull från de egna akademiska leden. Allra helst vill ledningen vid Lunds universitet att Cardena enbart ska forska på hypnos och varför människor psykologiskt vill tro på paranormala fenomen trots att 50% av pengarna ska användas för forskning på fenomenen i sig enligt donatörens vilja. Det har gått 5 år sedan professuren tillsattes och kanske Cardena kan forska fritt. Vi får se hur det går.

Donationen på 30 miljoner kronor för forskning på parapsykologiska fenomen och hypnos är en av de största privata donationer någonsin i väst för forskning inom parapsykologi (och ett tangerande ämnesområde) på ett universitet. Är inte det lite av ödets ironi? Här tar den akademiska världen emot en jättedonation av pengar som ytterligare kan bygga på evidensen för paranormala fenomen och det sker i det supersekulariserade landet Sverige där Christer Sturmark härjar med retorisk karate mot tron på rymdvarelser, spöken, paranormala fenomen och påstått ej utförda månlandningar. Hur ska det gå för forskningen och hur ska det gå för Sturmark? Framför allt hur ska det gå för svenskarna? Klarar vi att att leva med att människan har inre intuitiva egenskaper?

Jag tror det även om vi måste acceptera nya begrepp som ”Neuroquantology” och ”Quantum Nonlocality” som eventuellt kan nysta upp fenomenen och leda oss till en teoribildning för parapsykologiska fenomen värdig 2000-talet.

Vi kan inte prata bort denna nya verklighet och ska det krigas om världsbilder kriga fredligt. Den dagen svensk folkbildnings-TV gör program om Quantum Nonlocality lovar jag att jag ska äta upp min hatt. Det finns inget krav på att journalister ska tro på spöken för att studera den nya forskningen.

Se en uppdaterad lista på vetenskaplig forskning och bevis för paranormala fenomen.


( * Didrik Søderlind skriver i sin respons till min artikel att han stödjer Sturmarks inställning till Det okända och att han personligen ej funnit bevis för paranormala fenomen.)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.