Kategori: SHORT NEWS

Vaccin.me ger Sanna Rayman (SvD) replik angående Vidarkliniken

I Sanna Raymans SvD: artikel som hon rubricerar “Rytmisk insmörjning av njurarna?” sätter hon sig arrogant på Vidarklinikens goda anseende som alternativklinik.

Hela Raymans närmande till “problemet” att folk tar avstånd från vaccin andas knappast kunskap om vaccinernas biverkningar eller respekt inför föräldrarnas kunnande och beslut. Inte alls, hon gör sig istället lustig över Vidarklinikens och antroposofernas metoder som bevistas fungera enligt Ursula Flatters som är allmänläkare och arbetar på Vidarkliniken.

“Två stora EU-studier visar att barn med en s k antroposofisk uppväxtmiljö har en bättre hälsa än kontrollgruppen. Är inte det intressant för opinionsbildningen?” / Ursula Flatters i sin replik till Sanna Rayman.

Läs hela repliken

”Humanism och Kunskap” är ett ideologiskt alternativ

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan föreningen Humanism & Kunskap på ena sidan och föreningarna Humanisterna och Vetenskap och folkbildning (VoF) på den andra, skriver Robert Hahn i sin blogg. Oenigheten gäller vad begreppen humanism och vetenskap står för.

”Föreningen Humanism & Kunskap (H&K) grundades för ett halvt år sedan som en motvikt mot den internationella skeptikerrörelsen, som i Sverige manifesteras i föreningarna Humanisterna och Vetenskap och folkbildning (VoF). Man menar att Humanisterna ”kapat” begreppet humanism, som egentligen representerar helt andra värderingar än den strikt anti-religiösa mission som Humanisterna bedriver.”

Läs mer på Robert Hahns blogg | Humanism och Kunskap

Planerat åldrande – snart håller ditt kylskåp bara i 5 år

NewsVoice skrev om planerat åldrande redan den 4 september 2010. Undertecknad blev då anklagad för att driva en konspirationsteori, this web men den 13 maj 2012 sände SVT dokumentären”Glödlampskonspirationen” om samma sak. När jag skrev artikeln kände jag inte till termen ”planerat åldrande” utan jag använde istället termen ”inbyggt dödsdatum”.

Läs mer

Börje Peratt – Men hur tänker du egentligen människa?

Börje Peratt är en osvensk helsvensk som inte räds några utmaningar. Han gillar att bryta ny mark lika mycket som han ifrågasätter inskränkthet. Börje Peratt tillhör den där personligheten som egentligen inte får plats i Sverige. Han hade förmodligen trivts bättre i Italien eller något annat land där kombinationen av frispråkighet, cialis 40mg det existentiella och emotionalitet får svängrum. Han är samtidigt helsvensk på ett annat sätt för han förstår sig lika bra på en biker som på en akademiker. Det är inte konstigt att han är svår att placera.

Läs intervjun

Årets förvillare 2012 – folkomröstningen har börjat

Svenskarna har börjat rösta fram Årets förvillare 2012, more about omröstning nr 2. Två av kandidaterna är SVT och SSM. Svenskarna både nominerar och röstar. Sajtägarna administrerar enbart sajten ty den är direktdemokratiskt folkstyrd, approved enligt admin på Årets förvillare.

Åretsförvillare.nu

SVT Play – Räcker världens resurser inte för konstant tillväxt?

 

Se video

 

Redaktörens kommentar: Intressanta inslag, viagra 100mg men alldeles för korta och man får ingen djupare förståelse. TV-publiken serveras färdiga uppfattningar. Programledarens tilltal inför publiken känns lite barnsligt vilket får mig att undra om det är ett barnprogram jag ser, men det är public service för vuxna. 😉

Seminarium om ”Larmkulturen” 26 maj: Profeter och profitörer inom forskning och media

Torsdagen den 26 maj, this kl 09.30-12.00 på Kungl. Vetenskapsakademien, Frescati, Stockholm

Syftet med seminariet är att undersöka tendensen att framställa många miljörelaterade frågor som katastrofer i syfte att röna uppmärksamhet i framförallt media. Varför är det så? Finns det alternativa vägar?

Kevin Noone berättar om målsättning med seminariet och introducerar presentatörerna.

Alan AtKisson pratar om vilken kunskap som forskare respektive media behöver för att nå fram med sin information utan att använda katastroftermer. Därefter följer två exempel på “alarmism” inom forskningen.

Torbjörn Fagerström ger sin bild av forskningsläget inom GMO i relation till hur GMO speglas i media.

Cynthia de Wit har perspektiv inom kemins områden (kemiska risker).

Dan Larhammar ger en presentation om varför människan tror på så många ologiska, konstiga och ibland motsägelsefulla företeelser.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion på temat: kommunicera utan katastrofer.

Målgrupp: Forskare, journalister, kommunikatörer, näringsliv och beslutsfattare.

Mer information


Driven av WordPress & Tema av Anders Norén