Författare: External journalist (Sida 2 av 7)

Discover the health benefits of sauna

Floating Sauna

People living in Scandinavia already know it – sauna therapy is a wonderful way to reduce anxiety and stress, and detoxfication of the body, medical while promoting relaxation, contentment and peace of mind. However, saunas and steam-baths are much more than just leisure products. Other health benefits of using sauna include muscle relaxation, detoxification and glowing healthy skin.

Text by James Schreiber, www.ecandida.com (source Natural News)
Photo: floatingsauna.blogspot.com

The tradition of sauna stems from the centuries old ritual of cleansing the body and the soul. Routines vary, but the basic idea is simple: sitting in the hot room, which is typically warmed to 82+ degrees Celcius. After 10-20 minutes – just when the heat becomes uncomfortable – it is customary to jump into a lake or swimming pool or to take a shower. After a short rest one goes back to the hot room and begins the cycle again, according to their personal preference.

Sauna and its health benefits

Sauna works on the principle of generating abundant sweat to detoxify the body and relax the mind. Regular sauna use can bring a number of health advantages – some of them are listed below:

 • Glowing healthy skin – blood flow to the skin increases during a sauna session. With more essential nutrients being available to subcutaneous and surface tissue, the quality of the skin gradually improves.
 • Detoxification – the heat releases poisons and heavy metals beneath the skin so that they can be purged through respiration. In this day and age most people are exposed to toxins every day. Toxic chemicals are abundantly present in our food and environment, so it seems reasonable to aid the detoxification process with the regular use of sauna.
 • Hyperthermia – exposure to the high heat creates an artificial fever state. Fever stimulates the body’s natural healing process. As a result, your immune system will produce greater numbers of disease fighting white blood cells and antibodies to eliminate viruses and other pathogens.
 • Furthermore, sauna therapy relaxes muscles and inhibits sympathetic nervous activity. Regular sauna users say that a ”good sweat” provides and opportunity to indulge in positive thoughts and escape from everyday troubles.

With that said, there are several safety precautions that you should always follow:

 • Do not stay in the hot room for more than 30 minutes
 • Allow adequate time for rest after leaving the sauna
 • Drink sufficient amount of water to replenish lost fluids and minerals
 • Be sure to remove contact lenses before entering sauna
 • Drinking alcohol in the sauna is not recommended
 • Pregnant women should avoid sauna and steam-baths altogether

If you are in reasonable health, the benefits of sauna and steam-baths far outweigh any hazards. Follow the aforementioned guidelines and include sauna as part of your lifestyle. You’ll experience a level of renewal that is hard to surpass.

Resources

Regular sauna bathing and the incidence of common colds

Prenatal exposure to elevated maternal body temperature and risk of epilepsy in childhood: a population-based pregnancy cohort study

Regular Sauna Use Reduces Oxidative Stress

Photo: floatingsauna.blogspot.com

Hesham Bahari: Mubaraks tal ett hån mot folket

”Jag har aldrig sökt efter makt eller pengar”, more about sade presidenten till sitt folk efter 30 år vid makten och en förmögenhet som placerar honom bland världens rikaste människor. Talet möttes med burop och upphöjda skor i luften. En skymf mot den man som, all makt och rikedom han åtnjutit under sitt liv till trots, helst vill bli ihågkommen som en hjälte.

Hesham Bahari

Återpublicering av text med Hesham Bahari’s tillstånd, bokförläggare www.alhambra.se

Mubarak är en komplex figur. Född i en liten by i deltat av enkla föräldrar har hans karriär varit enastående. Från stridspilot till chef för flygvapnet under -73 kriget till vicepresident under Sadat för att slutligen inneha den högsta posten… på livstid. För han gjorde det klart. ”Jag vill dö i Egypten.”

Men han lät bli att nämna i sitt tal de hundratals demonstranter som hans säkerhetsapparat tog livet av under veckan. Han underlät att förklara polisväsendets totala upplösning efter massakrerna. Han tackade inte ens folkkommittéerna som försvarade sina hem och sina familjer undan plundring medan polisen gick under jorden. Han hotade de ansvariga för förstörelsen av allmän och privat egendom med hårda bestraffningar, men han förklarade inte för folket att plundrarna var hans egen hemliga polis som har förtryckt egyptierna i 30 år. Hans tal var enligt en demonstrant i Kairo ”ett verk av en autistisk president”, en katastrof för landet som nu kan räkna med en hårdnad kamp.

Minuter efter talet dök det upp beväpnade grupper av Mubarakanhängare som sökte bråk med demonstranter både i Kairo och i Alexandria. Det är lätt att köpa lojaliteter i ett land där halva befolkningen lever på en dollar om dan. Mubarak har klonat sig i Egypten. Det finns otaliga små upplagor av Mubarak som hyser ett hatkärlek-förhållande till sin herre. Som en annan demonstrant uttryckte det ”De skulle ge sina liv för att få fortsätta tortera och bestjäla folket, och bete sig som tyranner i sina hem, slå sina fruar och barn och njuta av den lilla makt som presidenten delegerat dem.”

Ett samhälle är en komplex varelse. Det blir bara mer ogenomträngligt ju mer strategiskt beläget det är. Och Egypten är nog ett av de mest strategiskt belägna länder i världen, både historiskt och geopolitiskt. Lösningen kräver stort mod och ihållande kreativitet och mindre inblandning från utlandet.

Tortyren i Egypten är ett kapitel för sig

En psykolog berättade om hur denna företeelse både accepteras och uppmuntras av stora skikt i samhället. ”Om du blir bestulen på något dyrbart i ditt hem och du misstänker pigan eller chauffören”, sade han, ”då kallar du på polisen fullt medveten att de kommer att tortera både pigan, chauffören och till och med deras anhöriga, tills någon erkänner stölden.” Bland lägre klasser är aga av lärlingar och barn utbredd och accepterad. Det som demonstranterna kämpar mot på Frihetstorget är därför något mycket mer än ekonomiska eller politiska reformer.

Det är en total brytning med destruktiva krafter som inte bekämpats av regimen de sista 30 åren, och ett blottande av samhällsproblem vars existens förnekas. Många låtsas fortfarande som om tortyr på polisstationerna inte är systematisk. Rädslan att själv av misstag hamna där gör att man förtränger verkligheten och blundar för Regimens jakt på tillväxt för egen del på bekostnad av hela folket.

Regimens skandaler är många och grova

Miljarder har stulits ur folkets allmänna egendom allt sedan privatiseringen, som gick mycket vilt till i Egypten. Stora landområden såldes till ”vänner” för ören som sedan åter såldes av dessa för miljoner. Det förorenade vattnet 90 procent av folket tvingas dricka har gjort att 30 procent av alla egyptier kommer att dö av någon njur- eller leversjukdom. Utbildningen som var lysande för 50 år sedan har nu jämförts med de värsta exemplen från Afrikas fattigaste länder.

Att opereras på ett regeringssjukhus är en mardröm för de fattiga. Egyptens miljardärer har, med några få undantag, alla kriminella bakgrunder och inte få av dem sitter fängslade för mord, mutor och korruption, eller har flytt landet med myndigheternas hjälp. Rättsväsendet är inte vad det var en gång i tiden. Många domare har helt enkelt gett upp sitt kall och går de rikas och regimens ärenden. Självständiga domare motarbetas och misshandlas av den hemliga polisen om de inte sällar sig till mängden.

Men den kanske största skandalen av alla är det avtal som slöts med Israel för många år sedan och som tvingar Egypten att sälja sin gas till Israel för tjugo år gamla priser. Man har räknat ut att Egypten förlorar över 3 miljarder dollar årligen på grund av detta avtal. Gasen, som är en strategisk råvara av första rangen säljs till dumpningspriser till Israel medan egyptierna står i oändliga köer för att få tag i gasflaskor till sina kök. Det de flesta egyptier kommer att minnas av Mubaraks tid är att det var den tid då folk dödade varandra i bröd- och gasköerna för att kunna föda sina barn.

Egyptens civila samhälle som nu reser sig mot detta ofattbara förtryck förtjänar allt vårt stöd och sympati. Dess kamp är vår kamp. Dess problem kan bli allas problem i kölvattnet av den kraschande världsekonomin och både synliga och dolda diktaturer.

Text: Hesham Bahari, bokförläggare www.alhambra.se

DN: Vaccinering kan ge narkolepsi

vaccin ger narkolepsiEn ny studie stärker nu misstankarna om att vaccinering mot svininfluensa kan orsaka narkolepsi hos barn. Av 60 barn i Finland mellan 4 och 19 år som under 2009 och 2010 drabbades av sjukdomen var 52 vaccinerade, discount enligt finska hälsovårdsmyndigheten THL. Det innebär en nio gånger förhöjd risk för barn som vaccinerats.

Svenska Läkemedelsverket hade fram till den 13 januari 2010 fått in 60 rapporter om misstänkta fall och fortsätter att utreda frågan. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Orsaken är okänd men det finns misstankar om att den kan bottna i att immunförsvaret ger sig på kroppens egna celler.

Det går inte att bota narkolepsi men läkemedel, pharmacy som centralstimulerande och andra vakenhetshöjande preparat, symptoms kan lindra symtomen. Totalt har cirka 31 miljoner människor vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensa i Europa.

Läs DN-artikeln

Läs mer

Andrew Wakefield avslöjar hur vaccinationsindustrin försöker dölja riskerna med vaccin

Andrew Wakefield: Läkemedelsindustrin mörkar – Domstol fastslog vaccinskador

International Medical Council on Vaccination avslöjar vilseledande vaccinpropaganda

Läs mer om riskerna med vaccin

International Medical Council on Vaccination avslöjar vilseledande vaccinpropaganda

Vaccine report reveals lies about vaccines

The International Medical Council on Vaccination has released, generic exclusively through NaturalNews.com, a groundbreaking document containing the signatures of over 80 family physicians, brain surgeons and professors of pathology, chemistry and immunity, all of which have signed on to a document stating, on the record, that vaccines pose a significant risk of harm to the health of children and that there is no real science backing the ”vaccine mythology” which claims that vaccines are somehow good for children.

Text: Mike Adams

This groundbreaking document, called Vaccines: Get the Full Story, is available as a free download from NaturalNews.com. Click the report cover image on the right to go directly to the download page, where you’ll find downloads available in 9 languages, including Spanish, French, Hebrew and Russian.

You have permission to share this report. Please also share the download page with others so that moms and parents can get educated about the risks associated with vaccines and thereby protect their children from the risk of harm caused by vaccines.

The vaccine industry’s message is like a broken record: Vaccines are ”safe and effective,” they say. But repeating a lie over and over again does not magically make it true. Any such declaration of vaccine safety or effectiveness must be based on actual scientific inquiry, and the real science is utterly lacking on vaccines. Did you know, for example, that MMR and seasonal flu vaccines have never been clinically tested against non-vaccinated individuals?

Did you also know that even though vaccines can cause long-term damage in children, with symptoms appearing months or even years later, they are typically only assessed for side effects for two or three weeks?

What you’ll find in this free downloadable report

 • A list of the many MDs, PhDs, NDs and other medical professionals who are signing onto this document and taking a stand to critically question the myth that vaccines are proven to be both safe and effective.
 • Why vaccines have NEVER been proven safe or effective.
 • A list of some of the serious health side effects caused by vaccines.
 • Why autism is associated with vaccines.
 • The profit motivation behind the pharmaceutical industry’s persistent vaccine push.
 • A list of which institutions and organizations profit from your sickness.
 • The shocking truth about what’s used to make vaccines (aborted fetal tissue, 59 different chemicals, DNA from diseased animals and more).
 • An overview of some of the most dangerous vaccine ingredients, including aluminum and formaldehyde.
 • The truth about conflicts of interest in the vaccine community and why doctors profit from vaccination policies.
 • Why vaccinated children have far worse health outcomes than unvaccinated children (and why the vaccine industry refuses to test vaccines against the long-term health outcomes of unvaccinated children).
 • How to opt out of ”mandatory” vaccines.
 • Important advice for parents about how to protect the health of your children while saying NO to vaccines.
 • Online resources for learning more about the dangers of vaccines.
 • A list of recommended reading materials for further education.

Download this report right now

Yes, you may share this document with others.

NaturalNews is also featuring two interviews with two of the physicians who signed this report: Drs Sherri Tenpenny and Suzanne Humphries. Their interviews will be posted in their entirety here on NaturalNews this week. On Friday (if not earlier), we will also be featuring an on-camera interview with Dr Andrew Wakefield, who talks with us about the symptoms of autism, why vaccines are potentially so dangerous to children, and what parents can do to protect their children from vaccine dangers.

Learn more at NaturalNews.com

Läs mer om riskerna med vaccin

DN: Vaccinering kan ge narkolepsi

Andrew Wakefield: Läkemedelsindustrin mörkar – Domstol fastslog vaccinskador

Personer som blev vaccinerade mot svininfluensa förra året fick svininfluensa i år istället

Mike AdamsA swine flu pandemic is sweeping through Britain despite the fact that 70 percent of Britain’s over-65 population was vaccinated against swine flu last year. What the vaccine advocates absolutely will not admit, price however, is how many of those who are sick with the flu this year also got vaccinated last year.

This year, that number is nearly the same — 68.5% — but flu vaccine proponents insist that until everyone is vaccinated, the flu will continue to infect people.

This little detail is left out of every mainstream media report on vaccines and the flu. They simply refuse to mention this all-important number, leaving readers to leap to the incorrect conclusion that only those who were not vaccinated get sick with the flu.

Text: Mike Adams

Read more

UR: Mona Nilsson intervjuas om mobiltelefonins hälsorisker

UR: Boken ”Mobiltelefonins hälsorisker” av Mona Nilsson, abortion miljöekonom och journalist, medical handlar om de strålningsnivåer som industrin och myndigheter sägs tona ner. Allt fler läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser för människan och ekosystemet.

Intervjuare: Birger Schlaug. Foto: UR.

 

Se TV-sändningen i NewsVoice

 

 

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid – det så kallade mikrovågssyndromet. Trots kunskapen exponeras vi idag för historiskt höga strålningsnivåer. Allt fler läkare och experter varnar för de allvarliga konsekvenser den trådlösa tekniken kan få för människan och ekosystemet.

Myndigheterna förhindrar att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

Min bok Mobiltelefonins hälsorisker handlar till stor del om den vilseledande information som industrin och myndighetsrepresentanter förser allmänhet och beslutsfattare med. I kapitel 3 del 3 kan du läsa om det EU-dokument som blev frukten av en konferens om ”riskkommunikation” som ägde rum för några år sedan.

Text: Mona Nilsson

På konferensen deltog representanter för SSM tillsammans med industrirepresentanter och tjänstemän från WHO och EU-kommissionen samt medlemmar ur ICNIRP. De diskuterade hur de skulle hantera allmänhetens protester och oro över strålningsriskerna.

Rapporten från mötet är skräckläsning för den som fortfarande tror att våra myndigheter tillvaratar allmänhetens intressen. Där står:

”Det är viktigt att förhindra att allmänheten hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna” konstaterar den.

Därför ges en rad rekommendationer för hur myndigheter och industrin tillsammans ska hantera allmänheten exempelvis, viagra 60mg tex:

”tidig och väl genomförd planering för att hindra att människor hinner bilda sig en egen uppfattning”.

Rapporten avråder från försiktighetsåtgärder eftersom det ”kan uppfattas som en indikation på att det finns risker” samt rekommenderar att mätningar genomförs som visar att strålningen är långt under gränsvärdet. Att gränsvärdet enbart skyddar mot omedelebara effekter av korttidsexponering och utesluter långtidseffekter, this exempelvis cancer, buy anses irrelevant och behöver inte delges vare sig beslutsfattare eller allmänheten.

Utpräglat förakt för människors kunskaper

Föraktet för människors kunskaper och erfarenheter genomsyrade mötet. Att tusentals och åter tusentals människor vittnar om samma symtom och onormala canceranhopningar runt mobilmaster togs inte upp, likaså att upprepade studier visat att  mobilmaster orsakar just de massivt omvittnade symtomen och ökar risken för cancer.

Den 9 november 2010 genomfördes ett seminarium i Båstad helt i linje med EU-rapportens rekommendationer, som Helsingborgs Dagblad rapporterade från.  SSM och Socialstyrelsen ”utbildade” tillsammans med telekomindustrirepresentanter de lokala beslutsfattarna. Utbildningsserien är även utarbetad i samarbete med Ericssons PR-fima KREAB. Det kallas ”information” men är tvärtom desinformation. Beslutsfattarna ska ”vaccineras mot myter”. ”Myterna” är alla människors vittnesmål om skador och forskningen som bekräftar det som händer i verkligheten (se sid 254 Mobiltelefonins hälsorisker).

I en artikel i Helsingborgs Dagblad säger TeliaSoneras representant att de följer SSM:s gränsvärden och att strålningen ligger långt under dessa, helt i enlighet med strategin som industrin och myndigheterna bedrivit sedan lång tid. Man undviker konsekvent att informera om gränsvärdets tydliga brister och irrelevans för långtidsexponering. Att det som är ”låg” strålning enbart är lågt när det jämförs med något som är alldeles för högt.

Citat från gårdagens möte i Båstad

Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten säger med anledning av att protesterna mot master och debatten om riskerna är betydligt mer omfattande i sydeuropa:

”I sydeuropa är folk mer oroliga för alla möjliga saker”

”SSM:s försiktighetsrekommendationer (använda hands-free) är särskilt viktiga för barn och ungdomar, inte för att de är särskilt känsliga på något sätt, utan för att de kommer att använda mobilen under längre tid”

Martin Tondel från Socialstyrelsen säger med anledning om vem som har ansvar om det kommer att visa sig att utbyggnaden kommer att skada många människor:

”Jag kan inte personligen ställas till ansvar för något jag sagt i dag, vi har inget tjänstemannaansvar”

Läs hela Mona Nilssons artikel på hennes blogg

Läs alla Mona Nilssons artiklar

Läs en artikel i HD om mötet

Läs även artikeln i Veckans Affärer hur industrin mörkar riskerna

Åtta ”sanningar” om sociala medier som du kan strunta i

Det finns gott om experter på sociala medier där ute – inklusive de som säger att det inte finns några experter på sociala medier – och deberättar för oss hur sociala medier fungerar, cheap hur de inte fungerar, patient och hur vi måste bete oss i sociala medier.

Text: Daniel Korhonen, Inches Marketing (återpublicerad med Daniels tillstånd)

Många av dessa råd framställs som ”universala sanningar” som alla företag måste följa. Tyvärr baseras många av dessa råd på experternas personliga erfarenheter, och det kanske inte passar dig. Även de mest välmenande råd är ofta irrelevanta när det kommer till ditt företag.

Det är inget fel på goda råd men när riktlinjer blir till regler måste de ses över.

Det som följer är några av de inofficiella ”regler” som du måste ifrågasätta när du använder sociala medier för ditt företag.

Påstående 1: Sociala medier har förändrat allt

Bluff. Ja, vi har fått skinande nya verktyg, och kunder kan ge mer publik feedback på dina produkter och tjänster. Ledande besök måste dock fortfarande genereras, affärer måste slutföras och fakturor måste skickas; inget företag överlever annars. 

Dessutom började inte nätverkande med LinkedIn. Innan det fanns socialt nätverkande fanns det verkligt nätverkande. Och vet du vad? Då fick man drinkar och hors d’oeuvres, så det var inte alls så illa.

Faktum är att den kanske bästa boken om marknadsföring i sociala medier föregick marknadsföring i sociala medier: How to Win Friends and Influence People av Dale Carnegie. Gå och läs den boken; allt han pratar om är sant än idag, det är bara det att nu för tiden händer det på Twitter.

Påstående: 2: ”Mina kunder finns inte i sociala medier”

Wow, om jag hade fått en krona för varje gång jag har hört den här … Den här myten får faktiskt fler företagsägare att avstå från att samspela med potentiella kunder genom sociala medier än någon av de andra.

Den roliga delen är att allt du behöver är lite data för att övertyga folk om att deras målgrupp visst finns på sociala nätverk.

Exempelvis har 80% av kvinnliga Internetkunder blivit fans av en produkt eller företag på en social nätverkssida och 72% säger att de hittade en ny produkt genom sociala medier. Som grafen visar här är mer än hälften av användarna på Facebook och Twitter över 35, för att inte prata om LinkedIn.

Socialt nätverkande är ett riktigt kulturfenomen, och det finns ingen befolkningsgrupp som inte finns representerad på en eller flera sidor.

Detta diagram visar demografisk information för sociala mediasidor, och visar att de besöks av många olika åldersgrupper. (Rättigheterna tillhör Pingdom.com.)

Påstående 3: Du kan inte sälja i sociala medier

Detta påstående är mantrat för tidiga användare som kommer ihåg de ”gamla goda tiderna” i sociala medier, innan Facebook hade annonser och alla spammare insåg hur kraftfullt och billigt detta medium kunde vara. Det är väldokumenterat att Dell har sålt datorer och tillbehör för flera miljoner dollar genom Twitterkampanjer.

Lokala caféer använder Twitter för att ta emot beställningar som är färdiga när du anländer eller för att marknadsföra sig själva genom att använda platsbaserade applikationer som FourSquare eller Gowalla.

Nu innebär inte detta att du bör gå ut och spamma alla du kan få tag på genom sociala medier. Faktum är att det förmodligen är ett snabbt sätt att förlora följare och till och med bli portad från populära nätverk.När du placerar rätt meddelande framför rätt person i sociala medier kommer du att få göra affärer.

Påstående 4: Du måste ha massor av följare

När jag frågade efter expertråd på mitt nätverk så höll de inte med om att den med flest följare också blir citerad mest.

Det finns två typer av experter som pratar om sociala medier som ett sifferspel. Den första typen är ”gurun” vars Twitterbiografi lovar att lära sig hur man får hundratals nya följare på en dag, men som på något sätt bara har lyckats få 17 följare själv.

Den andra typen är evangelisten som alltid håller sig till ämnet och som har en företagsmodell som kräver många kunder för att lyckas. För henne handlar det till stor del om siffrorna.

Och för att försvara detta råd kan man säga att ju större ditt nätverk är, desto fler personer kan du nå. Om du ställer en fråga och har få följare kan du även förvänta dig få svar. Om du har hundratals eller tusentals följare kan du förvänta dig många fler svar.

Därtill finns det här med ”sociala bevis”: utan något annat att gå på litar vi ofta på någon med många följare, eller som får många kommentarer i sin blogg eller sitt videoklipp. Tjugofemtusen följare kan inte ha fel… eller hur?

Men utöver det så är inte sociala medier någon tävling. Det är bättre att ha 100 följare som du kommunicerar regelbundet med än 10 000 som aldrig lägger märke till dig.

Vissa personer ägnar sig varje dag åt att följa så många nya människor som möjligt, sedan åt att sluta följa dem som inte väljer att följa dem tillbaka inom 24 timmar för att ge utrymme för fler nya följare. Vilken typ av återbäring på sin investeering får de med ett sådant beteende? När dina följare följer 20 000 personer, hur mycket uppmärksamhet ger de då dig?

På samma sätt, om du följer tiotusentals människor, hur många kan du verkligen engagera dig i?

Påstående 5: Du måste ha många kommentarer på din blogg

Inget ger dig en så varm känsla som att publicera ett blogginlägg som ger många kommentarer. Det är trevligt att veta att det du gör har ett inflytande på andra.

Med det sagt så är inte kommentarer klienter.
De kanske får dig att må bra men de påverkar inte grunden. Att fokusera på kommentarer kan faktiskt påverka ditt företag negativt. Jag känner till företag som har slutat blogga eftersom de inte fick många kommentarer på sin blogg. De slutade skapa nya blogginlägg som skulle ha ökat deras synlighet på nätet och genererat fler ledande besök.

Om kommentarer är ditt företagsmål så ska du blogga om politik, religion eller Idol. Om ditt mål är att få ditt företag att växa så ska du fokusera på huruvida din blogg syns på sökmotorerna eller inte och om den levererar ledande besök till din webbsida.

Påstående 6: Du kan inte mäta investeringsåterbäringen för sociala medier

Självklart kan du det. Det finns ”mjuka” siffror, som exempelvis hur många personer som har sett din senaste video på YouTube, hur många som har anmält sig till din podcast, och hur inflytelserik din blogg är enligt Technorati. Det är också lätt att veta hur många Facebookvänner du har, hur många personer som följer dig på Twitter och hur ofta dina senaste blogginlägg har länkats till. (Ha i åtanke att alla vänner eller följare inte är lika viktiga och att sociala medier inte är en tävling.)

Det finns även ”hårda” siffror, som den trafik som sociala medier och bloggar skickar till din webbsida, och hur stor del av den trafiken som slutligen leder till affärer. Om ditt kontaktformulär frågar ”Hur hörde du talas om oss?” kanske du ser att många personer svarar ”Jag följer dig på Twitter” eller ”Ditt videoklipp kom upp i en Googlesökning.”

Påstående 7: Sociala medier innebär hårt arbete

Det här är egentligen inte en myt, men det är värt att titta på medan vi håller på. Visst, att framgångsrikt få en grupp att växa och att samspela med den på sociala nätverk kräver engagemang och en viss hängivenhet.

Om det låter som hårt arbete för dig så är det det, men belöningarna rättfärdigar ansträngningen. Om du är allergisk mot hårt arbete så bör du förmodligen inte ens driva ett företag.

Känn lite stolthet och glädje över samspelet som du har med din grupp så kommer snart vad som kanske kändes som ännu ett måste på din lista, att kännas som en av de bästa delarna av din dag. När du sedan synbart påverkar försäljningen genom ditt samspel i sociala medier så kommer det att vara värt allt arbete.

Påstående 8: Du måste finnas på Facebook (eller Twitter, eller ha en blogg…)

Det finns bara en anledning att använda en specifik social plattform för företag: din publik finns där.

Det finns ingen plattform som är rätt för alla företag. Om du använder sociala medier för att få ditt företag att växa så behöver du fokusera på de sidor och applikationer som redan används av din målgrupp.

Du bör fortfarande reservera ditt ”smeknamn” på så många sidor som möjligt, av två viktiga anledningar:

1.    Det skyddar ditt varumärke och ser till att ingen annan använder ”ditt” smeknamn.
2.    Det som ser ut som en oviktig plattform nu kan växa och bli ett populärt ställe där din publik hänger

Det viktiga att komma ihåg är att det inte finns någon regel som är rätt för alla företag. Även om många av de tips och råd du hör kan vara bra så kanske de inte passar just ditt företag. Bara för att det fungerade för någon annan betyder det inte att det kommer att fungera för dig.

Förutom denna enda regel…

En regel värd att följa

Tillhandahåll värde. Det är det enda. I sociala medier är det alltför lätt att sluta följa, sluta vara vän med eller avregistrera sig från någon som inte tillhandahåller värde. Varje tweet, statusuppdatering, blogginlägg, videoklipp eller inloggning bör ge värde till din publik.

Värde innebär olika saker för olika människor. Ditt värde kan vara att skapa ledande blogginlägg. Det kan vara att alltid publicera länkar till bra resurser. Det kan också vara att skapa irrelevanta, sarkastiska eller ovidkommande kommentarer om vad som händer i publikens liv. Nyckeln är att fortsätta ge det värdet till publiken.

Nu är det din tur. Vilka råd om sociala medier har du hört som du tycker är helt utanför ditt område, eller som har varit en nyckel till framgång?

Text: Daniel Korhonen, Inches Marketing

Debatt: Kemiföretag tar makten över maten

Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, salve men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, this web skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat. Karin Skill och Francisco Contreras beskriver oroväckande samband mellan kemikalieintesiv odling av genmodifierad soja och allvarliga hälsoeffekter i sin debattartikel på Brännpunkt 24/10. Kopplingen mellan kemikalieanvändningen och genmodifierade odlingar är intressant. Ofta hävdas motsatsen till Karin Skills och Francisco Contreras iakttagelser, att genmodifierade grödor kan minska kemikalieberondet.

För bara några veckor sedan kritiserade en grupp företrädare för kemikaliejordbruket CityGross för att de valt att inte sälja kött från djur som fötts upp på genmodifierat foder (Brännpunkt 1/10). Det var Jens Sundström och hans kollegor på Lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som påpekade att den nya tekniken kan lösa många av våra största globala utmaningar, som fattigdom, svält och sjukdomar. Med modern genteknik kan jordbrukets avkastning öka, skördarna i utvecklingsländerna bli större och mätta fler. Med modern genteknik kan grödor klara av utmaningar som torka, köld och översvämningar bättre. Detta skulle också göra livsmedelsproduktionen säkrare och befolkningen i länder med bristande livsmedelsförsörjning skulle bli tryggare.

De här möjligheterna är fantastiska och viktiga att ta vara på men få har gjort det. Tvärtom verkar kemikalieanvändningen intensifieras. Kända giftiga preparat fortsätter att spridas med dödlighet och hälsoskador som följd. Den underbara värld som målas upp med modern genteknik som pensel, har inte blivit verklighet. Istället har vi fått en annan verklighet. Kemiindustrin har tagit makten över maten. På tjugo år har kemiindustrin köpt upp växtförädlingen.

Tre av världens största kemiindustriföretag dominerar utvecklingen av nya grödor genom sitt ägande. När BASF, Bayer och DuPont köpte upp växtförädlingsföretagen köpte de också patent och kunskap om hur de kan skapa nya grödor. Patent och genteknik är värdefulla investeringar för de som vill skapa en ökad efterfrågan av kemikalier. De nya växtförädlarna, kemiindustrin, utvecklar nya grödor som skräddarsys. De utformas så att odlarna blir beroende av att använda vissa kemiska preparat, som samma tillverkare tillhandahåller.

Eftersom växtförädlingsföretagen har patent på grödorna kan de ställa krav på användarna. Utsäde säljs i paketlösning med det kemiska bekämpningsmedlet, som ett om inte obligatoriskt, så ändå nödvändigt tillval. Affärsidén är genial och har dominerat användningen av modern genteknik. Grödor har gjorts okänsliga för ogräsmedel och kan utsättas för besprutningar utan att ta skada. De patenterade grödorna är råvaror i livsmedelsindustrin. Basråvarorna i vår mathållning ägs av kemiindustrin och utvecklas av kemiindustrin för att behovet av kemikalier ska öka.

Kemikaliejordbrukets företrädare tycks glömma bort kemiindustrins affärsintressen. Det är naivt att tro att odlingarna av genmodifierad soja i Latinamerika ska minska användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel.

Debattartikel: Ethel Forsberg: artikeln publicerades ursprungligen i SvD (återpublicerad med tillstånd av Forsberg)

Ethel Forsberg på Facebook

Ethel Forsberg var tidigare generaldirektör på Kemikalieinspektionen, partner i konsultföretaget i hållbarhetsfrågor You&we (U&W)


Läs även: Food firms spend millions to block food health warning labels

Läs om ett försök från genteknikindustrin att populärisera genteknisk mat: Ännu godare choklad med hjälp av dna-teknik

The World According to Monsanto

cialis 40mg 0, healing 40,0″>

On March 11 2008 a documentary was aired on French television – a documentary that Americans won’t ever see. The gigantic bio-tech corporation Monsanto is threatening to destroy the agricultural biodiversity which has served mankind for thousands of years.

Monsanto’s super GMO corn fails


The tides may be turning for agri-giant Monsanto, information pills the multi-national company most recognized for the propagation of genetically-modified organisms (GMOs) around the world. According to a recent New York Times article, visit web Monsanto’s new ”SmartStax” variety of GMO corn has failed miserably, and the company’s stock prices have plummeted by nearly 50 percent since the beginning of 2010.

NaturalNews, Thursday, October 07, 2010 by: Ethan A. Huff, staff writer

Until recently, Monsanto’s stock value had been steadily rising since 2008, but as its new GMO varieties have failed to live up to expectations, share prices and profits have been plummeting. SmartStax corn, which is far more expensive than previous GMO varieties, has failed to achieved desired yields, as has the company’s newer variety of GMO soybeans. Both failures have led not only to major price reductions for seeds, but also far less overall sales by farmers.

Monsanto’s strategy has been to continually insert increasing amounts of new genes into seeds to make them perform better, and subsequently increase prices for farmers. But that predatory strategy has failed, as farmers are less willing these days to buy such seeds, especially at premium prices. And many farmers simply no longer trust Monsanto.

Read complete article at Natural News

Chevrolet presenterar ny elbil som väcker stort intresse

With its Volt, cheapest GM zaps popular preconceptions that it’s incapable of making a progressive, doctor outside-the-box vehicle. The exterior is understated and attractive, and the interior is sleekly high tech without being overkill.

Accessible in both its design and operation, there’s a normalcy to the Volt that belies what’s under the hood. The Volt, which goes into production next month, will be the world’s first mass-produced plug-in electric with a range-extending gas engine. Chevy calls it an extended-range electric, although the automaker, which only recently cleared the patent on the Volt drivetrain, explained last week it’s actually a hybrid that uses a gas engine coupled with two electric motors.

The Volt is one of the most highly anticipated cars of the year. Capable of traveling 25 to 50 miles on electric power with its 16-kilowatt lithium-ion battery pack and 111-kilowatt electric drive unit, the Volt can drive another 310 miles with a 1.4-liter internal combustion engine that juices its electric generator and drive motors.

Designed as an all-electric commuter that also can go the distance, the Volt achieves its best fuel economy, lowest emissions and lowest cost of operation when running in pure electric mode. According to GM, running an electric car costs 2 cents per mile to operate versus 10 cents a mile for gas.

Read more

LA Times, Susan Carpenter, Staff Writer, October 20, 2010

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén