Kategori: VETENSKAP (Sida 3 av 4)

China launches Moon mission

Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med ADHD och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en person som känner Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt, att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är den mest logiska slutsatsen jag kan dra.

Läs även min artikel: Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade fallit bort, eller hakat upp sig, hos barn med ADHD. Detta var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare använda centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Detta kan därför avdramatisera behandlingen både för vuxna och barn, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller därmed gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial är det för att det forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Detta var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare använda centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Detta kan därför avdramatisera behandlingen både för vuxna och barn, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller därmed gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial är det för att det forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare använda centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Detta kan därför avdramatisera behandlingen både för vuxna och barn, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller därmed gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial är det för att det forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller därmed gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial är det för att det forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial är det för att det forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Mazlan OthmanMazlan Othman, a Malaysian astrophysicist, is set to be tasked with co-ordinating humanity’s response if and when extraterrestrials make contact. She will set out the details of her proposed new role at a Royal Society conference in Buckinghamshire next week.

By Heidi Blake, 26 Sep 2010, The Telegraph

Mrs Othman is expected to tell delegates that the proposal has been prompted by the recent discovery of hundreds of planets orbiting other starts, which is thought to make the discovery of extraterrestrial life more probable than ever before.

Mrs Othman is currently head of the UN’s little known Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). In a recent talk to fellow scientists, she said:

“The continued search for extraterrestrial communication, by several entities, sustains the hope that some day human kind will received signals from extraterrestrials.”

“When we do, we should have in place a coordinated response that takes into account all the sensitivities related to the subject. The UN is a ready-made mechanism for such coordination.”

Read more about Office for Outer Space Affairs ”UNOOSA”

Read complete Telegraph article

Brittiska Telegraphs vetenskapsjournalist Richard Alleyne skriver den 26 september 2010 i sin artikel: ”Scientists discover how to ‘switch off’ pain of migraines” att en fantastisk upptäckt kan leda till en helt ny generation av genläkemedel som kan skruva upp kroppens smärttröskel. Problemet är att denna typ av ”medicin” skadar kroppen och vårt välbefinnande.

Text: Torbjörn Sassersson, naturvetare

Den internationella studien som inkluderar forskare från Oxford University har alltså hittat en gen TRESK som ”orsakar” migrän, skriver The Telegraph.

Richard Alleyne: ”It is believed that it (TRESK) controls the sensitivity of pain nerves in the brain and if faulty can bring the threshold so low that just living is painful.”

Klicka för att läsa artikeln

I denna artikel från The Telegraph kan vi se hur journalisten tolkar det som om det finns särskilda ”smärtnerver” i hjärnan som styrs av en gen TRESK som det kan bli fel på och då kan genmedicin höja smärttröskeln så att smärtan försvinner. Detta är inget annat än pseudovetenskapligt trams och den gentekniska industrin är beroende av att denna typ av vilseledande information sjunker in i allmänhetens uppfattning om smärthantering.

I själva verket finns inga smärtnerver (pain nerves) i hjärnan utan där finns istället smärtcentra vilka hanterar kroppens upplevelse av smärta. Som bekant är smärta kroppens sätt att alarmera den vakna människan att något är fel och att adekvata åtgärder måste vidtas. Den medvetna människan förstår då kognitivt och genom kunskapsinhämtning att denne – i fallet migrän – måste förändra sin livsstil. Det kan handla om att bli medveten om stresstillstånd och att förändra sina kostvanor. Det är där den egenliga boten finns.

Smärtan kommer från de nerver som omger blodkärl runt hjärnan, kärl vilka expanderar och trycker på nerverna. Nerverna gör sitt jobb. Tidigare har läkarna försökt få dessa blodkärl att dra sig samman med hjälp av kärlsammandragande ”läkemedel”, den tidigare formen av symptombehandling, som inte heller botar den bakomliggande orsaken till migrän.

Richard Alleyne skriver: ”The international study, including scientists at Oxford University, found that a gene called TRESK appears to be fundamental in causing migraines”.

Det är knappast trovärdigt att det finns en gen som skapar migrän eftersom migrän snarare handlar om vald livsstil.

Det är nu vi börjar förstå att Telegraph-journalisten i princip gör en ”re-write” av en pressrelease från genteknikindustrin. Efter att ha konstaterat att i princip all skolmedicin är inriktad på symptombehandling istället för bot och att denna inriktning faller helt i läkemedelsindustrins intressen är det inte svårt att inse att gentekniska läkemedel är nästa stora miljardmarknad. Journalister och nyhetsbyråer som inte längre har tid att göra research hemfaller tyvärr allt mer åt att göra dessa ”re-writes” av pressreleaser från forskarlag som sannolikt finansierats av industrin. Detta gillas naturligtvis av de som bygger den nya miljardmarknaden.

Under flera år har den gentekniska industrin sprutat ut dessa pressreleaser som i media blivit till ”artiklar” som handlar om att alla sjukdomar kan härledas ur genfel och att dessa genfel kan korrigeras med genmedicin. På det här viset försöker industrin cementera att sjukdomar är genetiskt betingade och hälsa är beroende av genteknik. Industrin spelar på det viset bort människans eget ansvar för sin hälsa, att kost och sunt leverne har någon väsentlig betydelse. Nej, du är född med dina kroppsliga fel och brister är budskapet. Du kan inget göra åt detta. Allt ska handla om arv och inget om miljö och livsstil. Det ger helt enkelt bäst intäktsströmmar från kundgruppen dvs alla potentiella ”patienter”.

”This is why migraine sufferers are so sensitive to light, sounds and even touch. But the gene is also susceptible to being switched on and off with drugs which means that it could be altered to increase the threshold to such an extent it eliminates the feeling of pain altogether.”

”We are really excited about this,” said Dr Zameel Cader, a consultant neurologist at the Medical Research Council Functional Genomics Unit at the University of Oxford.

”It is a once in a generation find that could one day lead to treatments that could prevent migraines. Potentially it is even more exciting than that. It could potentially lead to a treatment for pain in general. That could impact everybody.”

Istället för att sprida kunskap om vägen till hälsa och välbefinnande publicerar The Telegraph en artikel som handlar om en ”quick-fix” bestående av gentabletter som ska stänga av en gen som varnar kroppen för ett skadligt eller negativt hälsotillstånd. Vi får då en kropp som slutar att alarmera. Den avstängda genen innebär att vi förblir omedvetna om hur kroppen egentligen mår.

Det är inte svårt att föreställa sig vilken typ av människa vi får av den typen av ”medicin” som stänger av livsviktiga funktioner i kroppen.
Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)


Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.

Läs även min artikel: Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad

Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.

Läs även min artikel: Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad
Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt, att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är det mest logiska slutsatsen jag kan dra.

Läs även min artikel: Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad
out-on-a-limb Minns du TV-serien från 1986? Nu kan du nedan se TV-serien på YouTube efter att den varit borta från VHS-marknaden sedan början på 2000.

Jag hade sökt efter filmatiseringen i flera år, men ingenstans hittade jag ens en gammal sliten VHS-kopia. Varken Amazon.com eller Shirley MacLaine’s egen hemsida på nätet hade ledtrådar om var jag kunde få tag på en kopia, men en dag tipsade en bekant att TV-serien plötsligt dykt upp i DVD-format.

Jag lyckades 2007 köpa ett exemplar på Megastore.se. Äntligen tänkte jag, och med en stor förväntan såg jag om den 3,5 timmar långa historien 20 år efter att den visades på svensk TV.

MacLaine står fortfarande än idag fast vid att det hon upplevde är sant, men att hon skyddade identiteten på flera personer. Särskilt intressant är den socialdemokratiska politiker med spetsig näsa och statsministerambitioner som hon umgicks med i Stockholm. Det sägs att det var Olof Palme.

Den självbiografiska berättelsen ”Out on a Limb” tar upp MacLaine’s kärleksrelation med denne politiker, men ännu mer om hennes andliga uppvaknande. Den handlar om ett sökande efter en djupare mening och ett upptäckande som känns friskt och lite töntigt oskuldsfullt. Shirley MacLaine (född 1934) var en av de huvudgestalter som banade väg för många kommande resenärer ner till Sydamerikansk kuriosa.

"David" spelad av John Heard

Filmatiseringen är klart värd att se om igen för att få känna lite nostalgi, se gamla 80-talsmiljöer och klädmoden. Det svensktalande Ambres-transmediet à la Sture Johansson är roande.

Jag kontaktade Shirley MacLaine’s sekreterare angående vad som hände med David. Svaret var att David egentligen var tre olika individer som bakats samman till en personlighet.

Se TV-serien på totalt 3,5 timmar


Debatt: Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande och lukrativa ”genmedicinindustrin”. Slutet av texten innehåller dock en väsentlig reservation, att miljön och skadliga läkemedel kan ha betydelse.

Forskningsteamet lett av Anita Thapar vid universitetet i Cardiff hävdar att de undersökt arvsmassan hos nästan 370 brittiska barn mellan 5–17 med adhd och jämfört med över 1?000 personer utan diagnos. Forskarna fann att små delar av generna i hjärnan som styr hjärnans utveckling hade ”hakat upp sig”, hos barn med ADHD. Det var dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med dem utan diagnos påstår forskarna.

Som på beställning av genteknikindustrin skriver DN:

”Forskarna tror att de nya resultaten kan ge nya läkemedel i framtiden. Christopher Gillberg menar att genfynden kommer att användas i gentest inom bara några år.”

Vi vet att ADHD redan är stor ”business” för läkemedelsbolagen som idag säljer ”läkemedel” med amfetamin. DN skriver 12 april 2003: ”Ny medicin mot ADHD kan ersätta amfetamini” och att de nya preparaten inte går att missbruka som de tidigare centralstimulerande medlen innehållande amfetamin. Det kan därför avdramatisera behandlingen, noterar tidningen.

I dagens DN avslutar artikelförfattaren med att citera Christopher Gillberg som påpekar att också miljön har betydelse. Vissa genvarianter kan vara extra sårbara för olika miljöfaktorer t ex att vissa foster har en större risk att få ADHD om det utsätts för vissa läkemedel under graviditeten.

Christopher Gillbergs forskargrupp i Sverige var en av de första i världen som redan på 70-talet hävdade att det finns genetiska orsaker bakom ADHD, skriver DN. Frågan jag ställer mig är vem som finansierar Christopher Gillbergs forskning. Är det genteknikindustrin?

Christopher Gillberg var i hetluften i april 2008 då SVT 14 april sände programmet ”Fördärvet”. Programmet drev två teser. Dels att Christopher Gillberg förstört (destruerat) sitt forskningsmaterial därför att detta inte gav stöd för forskarnas slutsatser och för att forskarna kanske fuskat. Dels att om Gillberggruppens material verkligen hade sådana grava brister, så faller gruppens slutsatser om ADHD.

Jag var tidigare i kontakt med en nära anhörig till Christopher Gillberg som berättar att Gillberg kommenderat en kollega att vid ett specifikt tillfälle så snabbt som möjligt totalförstöra allt material om hans egen ADHD-forskning med hjälp av en papperstugg. Jag konstaterar alltså att SVT och reportrarna i ”Fördärvet” har rätt.

Det enda logiska är att om en forskare förstör sitt eget forskningsmaterial så sker det för att forskningsmaterialet är felaktigt, att de teser som drivs av forskaren med stöd av det materialet är falska eller vilseledande. En öppen granskning av materialet hade bevisat det. Därför förstördes det. Det är den mest logiska slutsatsen jag kan dra.

Läs även min artikel: Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad

Vill du ha mitt nyhetsbrev via mail?

Would you like to have my mail newsletter?

Snail mail
Typografvägen 4
126 53 Hägersten
Stockholm
Sweden

Telephone, E-mail and Skype
Phone: +46 (0)8 33 05 72
Phone: +46 (0)70 728 00 20
Mail: sasser (at) sasser.net
Skype: t.sassersson

Web sites
Company: www.sasser.net
Private: torbjornsassersson.com

[easy-contact]

Vill du ha mitt nyhetsbrev via mail?

Would you like to have my mail newsletter?

Snail mail
Typografvägen 4
126 53 Hägersten
Stockholm
Sweden

Telephone, E-mail and Skype
Phone: +46 (0)8 33 05 72
Phone: +46 (0)70 728 00 20
Mail: sasser (at) sasser.net
Skype: t.sassersson

Web sites
Company: www.sasser.net
Private: torbjornsassersson.com

[easy-contact]
Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

Läs mer om planeten på DN


Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

Läs mer om planeten på DN

Läs om planeten på SvD

Läs om planeten på Sydsvenskan


Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

Läs mer om planeten på DN.se

Läs om planeten på SvD.se

Läs om planeten på Sydsvenskan.se


Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

DN: Ny jordlik planet funnen

SvD: Jorden-liknande planet upptäckt

SvD: Hopp om liv 20 ljusår bort

Läs om planeten på Sydsvenskan.se


Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

DN: Ny jordlik planet funnen

SvD: Jorden-liknande planet upptäckt

SvD: Hopp om liv 20 ljusår bort

Sydsvenskan: Hittad: planet med chans till liv


By Katia Moskvitch. Science reporter, BBC News, 1 October 2010

A Chinese rocket carrying a probe destined for the Moon has blasted into space. The rocket will shoot the craft into the trans-lunar orbit, after which the satellite is expected to reach the Moon in about five days.

Chang’e-2 will be used to test key technologies and collect data for future landings. China says it will send a rover on its next mission, and it also has ambitions to put humans on the surface of the lunar body at some future date.

Read article

Astronomers found first Planet suitable for Life

Astronomers say they have found the first planet beyond our solar system that has just the right size and locale to sustain life as we know it, only 20 light-years from Earth.

MSNBC: The discovery, published online in The Astrophysical Journal, is the result of 11 years of observations at the Keck Observatory in Hawaii.

Now they say there may well be many more planets out there like this one.

”Our findings offer a very compelling case for a potentially habitable planet,” Steven Vogt, an astrophysicist at the University of California at Santa Cruz, said in a news release.

”The fact that we were able to detect this planet so quickly and so nearby tells us that planets like this must be really common.”

Read complete article at MSNBC

More facts:  An extrasolar planet, or exoplanet, is a planet beyond the Solar System, orbiting around another star. As of September 2010, 490 exoplanets have been detected and confirmed. The vast majority were detected through various indirect methods rather than actual imaging. Most of them are massive giant planets thought to resemble Jupiter, though this is likely to be due to limitations in detection technology.

More recent unconfirmed detections suggest that much smaller worlds may be considerably more common than previous figures have suggested.

DN: Ny jordlik planet funnen

SvD: Jorden-liknande planet upptäckt

SvD: Hopp om liv 20 ljusår bort

Sydsvenskan: Hittad: planet med chans till liv

Go to NASA Exoplanet Count (the image below is edited)

Luftburen cykling belönades

Solar company Global Solar introduced a line of flexible solar modules that are designed for flat commercial rooftop buildings.
Rather than install racking systems to hold heavy glass-covered solar panels, the company’s PowerFlex BIPV modules can be adhered onto a roof or built right into roofing materials. The modules are quicker to installer, lighter, and don’t require any penetrations into the roof, according to the company.

Read more | Svensk artikel

schweeb

År 2008 lanserade Google en uppfinnartävling för att uppmuntra till innovationer med potential att förändra världen. 150 000 förslag kom in och nyligen utsågs företaget Schweeb till en av fem vinnare. Schweeb får nu 1 miljon dollar för att vidareutveckla ”luftburen” cykling i en lämplig förortsmiljö.

Egentligen handlar det om att cykelekipaget är upphängt längs ”monorail”, en skena som hänger under stolpar.

“When I lived in Tokyo I cycled through the city to work and on the weekends rode up the mountains around the city. Tokyo, with its frequent and punctual trains, capsule hotels, high population densities, and vending machines, opened my mind to new possibilities. I came up with the idea of a bicycle monorail network while teaching a class in which the topic for discussion was transport solutions. The idea of riding above the traffic jams on multi-level rails seemed to me the only possible way that Tokyo’s millions of residents could move around the city quickly and safely. It had the added advantages of being environmentally friendly and offering an aerobic workout.

To me this was a project that I could, if I put my mind to it, make happen.”

Geoff Barnett, Shweeb Inventor

Läs mer på Schweebs webbplats

The Telegraph: UN to appoint Space Ambassador for First Contact with ET

Mazlan OthmanMazlan Othman, a Malaysian astrophysicist, is set to be tasked with co-ordinating humanity’s response if and when extraterrestrials make contact. She will set out the details of her proposed new role at a Royal Society conference in Buckinghamshire next week.

By Heidi Blake, 26 Sep 2010, The Telegraph

Mrs Othman is expected to tell delegates that the proposal has been prompted by the recent discovery of hundreds of planets orbiting other starts, which is thought to make the discovery of extraterrestrial life more probable than ever before.

Mrs Othman is currently head of the UN’s little known Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). In a recent talk to fellow scientists, she said:

“The continued search for extraterrestrial communication, by several entities, sustains the hope that some day human kind will received signals from extraterrestrials.”

“When we do, we should have in place a coordinated response that takes into account all the sensitivities related to the subject. The UN is a ready-made mechanism for such coordination.”

Read more about Office for Outer Space Affairs ”UNOOSA”

Read complete Telegraph article

BBC: Flying with the fastest birds on the planet: Falcon & Gos Hawk

Det finns vetenskapliga bevis för Homeopati

Evidence of homeopathy

click to read more

Niol skolmedicinare och alternativläkare går till motattack med DN-artikeln ”Sjukvård är också bemötande, etik och estetik” mot skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som i debattartikeln ”Skattebetalarnas pengar ska inte gå till sockerpiller” på DN anklagade antroposofernas klinik i Järna för ovetenskaplighet.

Den centrala frågan i denna polemik är om det finns vetenskapliga bevis för att homeopati överhuvudtaget fungerar. När jag googlar nätet fann jag snabbt flera rapporter som redogör för bevis. Därmed verkar det vara rena osanningar som VoF far med i sin argumentation. Till exempel fann jag följande:

Medical News todayEvidence of Homeopathy

Britishhomeopathic.org: ”There are 20 non-randomised studies that have focused on a particular medical condition. References to these are listed, along with RCTs and systematic reviews, in the document: Clinical research evidence in favour of homeopathy.” (PDF)

Läs mer om bevis för homeopati:
Homeopati fungerar och det kan bevisas
The evidence of homeopathy
The evidence base


Tiny spy cameras allow you to see some of the world’s most magnificent birds in flight. Watch this video to learn how the fastest bird on the planet, the peregrine falcon, keeps control at mind-numbing speeds, and take a flight with the master of manoeuvrability, the Gos Hawk, as it flies through dense woodland. Great animal video from BBC wildlife show Animal Camera.

Toyota to Launch Host of New Hybrid Vehicles

Text: David A Gabel, ENN September, 2010

The Prius has been the top selling hybrid automobile of all time. Toyota is taking the success of the Prius and expanding their clout in the green vehicles market. By the end of 2012, the Japan-based automaker is set to introduce six new hybrid models, two of which will be in the Lexus luxury brand, and four as Toyota models.

The four Toyota models include the Rav4 Hybrid, Sienna Hybrid, Yaris Hybrid, and Corolla Hybrid. The new hybrid Lexus vehicles are harder to predict because there are already four Lexus hybrids on the market. The host of vehicles will run on both gasoline and electricity.

Read complete article

Agropolis: The Future of Urban Agriculture?

Last week at the Nordic Exceptional Trendshop 2010, held in Denmark, one presentation took urban agriculture to the next level. A collaboration with NASA, you might even say it launched urban agriculture out of this world, and into the future.

Text from Justmeans, ENN, Sep 2010

The idea is called Agropolis, a combination grocery store, restaurant, and farm all in one building, employing the most advanced technologies in hydroponic, aeroponic, and aquaponic farming.

As it stands, Agropolis is still just a mere idea, with little more than some cool graphics to back it up. But regardless, Agropolis ushers forth a new wave of thinking about urban food systems.The team behind the Agropolis concept proposes that this new generation of store would be an ecosystem unto itself, a finely tuned orchestra of parts in balance, that would not only be totally envrionmentally sustainably and friendly, but also just plain producing the freshest food around.

Read more

”Observe the Moon Night”

NASA needs to evolve for the future, not get stuck in the past, the agency’s deputy chief said this week.

Speaking at an event at Manhattan’s Explorers Club, NASA’s second in command, Lori Garver, said it was time to kick start commercial spaceflight to low-Earth orbit and shift NASA’s focus to more ambitious exploration missions.

”Our space program needs to not be reliving the space program of the past,” she said. ”We have been trying to relive Apollo for 40 years now.”

Instead of sending astronauts back to the moon, Garver espoused the new plan put forward by President Barack Obama to pursue trips to an asteroid and Mars. Meanwhile, NASA would try to shift the responsibility for transporting people to the International Space Station to the private sector, which has already made some strides toward commercial spacecraft capable of reaching orbit.

Read more
NASA needs to evolve for the future, not get stuck in the past, the agency’s deputy chief said this week.

By Clara Moskowitz,  SPACE.com Senior Writer: 17 September 2010

Speaking at an event at Manhattan’s Explorers Club, NASA’s second in command, Lori Garver, said it was time to kick start commercial spaceflight to low-Earth orbit and shift NASA’s focus to more ambitious exploration missions.

”Our space program needs to not be reliving the space program of the past,” she said. ”We have been trying to relive Apollo for 40 years now.”

Instead of sending astronauts back to the moon, Garver espoused the new plan put forward by President Barack Obama to pursue trips to an asteroid and Mars. Meanwhile, NASA would try to shift the responsibility for transporting people to the International Space Station to the private sector, which has already made some strides toward commercial spacecraft capable of reaching orbit.

Read more
NASA needs to evolve for the future, not get stuck in the past, the agency’s deputy chief said this week.

By Clara Moskowitz, SPACE.com Senior Writer: 17 September 2010

Speaking at an event at Manhattan’s Explorers Club, NASA’s second in command, Lori Garver, said it was time to kick start commercial spaceflight to low-Earth orbit and shift NASA’s focus to more ambitious exploration missions.

”Our space program needs to not be reliving the space program of the past,” she said. ”We have been trying to relive Apollo for 40 years now.”

Instead of sending astronauts back to the moon, Garver espoused the new plan put forward by President Barack Obama to pursue trips to an asteroid and Mars. Meanwhile, NASA would try to shift the responsibility for transporting people to the International Space Station to the private sector, which has already made some strides toward commercial spacecraft capable of reaching orbit.

Read more
NASA needs to evolve for the future, not get stuck in the past, the agency’s deputy chief said this week.

By Clara Moskowitz, SPACE.com Senior Writer: Sep 2010

Speaking at an event at Manhattan’s Explorers Club, NASA’s second in command, Lori Garver, said it was time to kick start commercial spaceflight to low-Earth orbit and shift NASA’s focus to more ambitious exploration missions.

”Our space program needs to not be reliving the space program of the past,” she said. ”We have been trying to relive Apollo for 40 years now.”

Instead of sending astronauts back to the moon, Garver espoused the new plan put forward by President Barack Obama to pursue trips to an asteroid and Mars. Meanwhile, NASA would try to shift the responsibility for transporting people to the International Space Station to the private sector, which has already made some strides toward commercial spacecraft capable of reaching orbit.

Read more

People who think more about whether they are right have more cells in an area of the brain known as the frontal lobes.

By Katie Alcock, Science reporter, BBC News

UK scientists, writing in Science, looked at how brain size varied depending on how much people thought about decisions. But a nationwide survey recently found that some people think too much about life. These people have poorer memories, and they may also be depressed. The study is the first to show that there are physical differences between people with regards to how big this area is. These size differences relate to how much they think about their own decisions.

This Saturday night people will be gathering in groups around the world to examine Earth’s nearest celestial neighbor as part of the first ever International Observe the Moon Night.

Ker Than for National Geographic News, Sep 2010
Photograph by Siamak Sabet, My Shot

The global event is a joint project between NASA and several partners to raise awareness about the scientific importance of the moon, such as studying how the solar system formed or planning any future human missions to the lunar surface.

”If we can get people to notice the moon a little more, they might notice it when it’s in the news,” said Andy Shaner, a spokesperson for the Lunar and Planetary Institute in Houston, which is helping to coordinate the event.

Read more on National Geographic

Find out more about the origins of International Observe the Moon Night

Official: NASA Must Evolve Alongside Commercial Spaceflight

People who think more about whether they are right have more cells in an area of the brain known as the frontal lobes.

By Katie Alcock, Science reporter, BBC News

UK scientists, writing in Science, looked at how brain size varied depending on how much people thought about decisions. But a nationwide survey recently found that some people think too much about life. These people have poorer memories, and they may also be depressed. The study is the first to show that there are physical differences between people with regards to how big this area is. These size differences relate to how much they think about their own decisions.

Independent,  by Hugh O’Shaughnessy, Sunday, 26 Sep  2010

The world’s most powerful woman will most probably be Dilma Rousseff. Stocky and forceful at 63, this former leader of the resistance to a Western-backed military dictatorship (which tortured her) is preparing to take her place as President of Brazil.

As head of state, president Dilma Rousseff would outrank Angela Merkel, Germany’s Chancellor, and Hillary Clinton, the US Secretary of State: her enormous country of 200 million people is revelling in its new oil wealth. Brazil’s growth rate, rivalling China’s, is one that Europe and Washington can only envy.

Her widely predicted victory in next Sunday’s presidential poll will be greeted with delight by millions. It marks the final demolition of the ”national security state”, an arrangement that conservative governments in the US and Europe once regarded as their best artifice for limiting democracy and reform. It maintained a rotten status quo that kept a vast majority in poverty in Latin America while favouring their rich friends.

Read complete story

People who think more about whether they are right have more cells in an area of the brain known as the frontal lobes.

By Katie Alcock, Science reporter, BBC News

UK scientists, writing in Science, looked at how brain size varied depending on how much people thought about decisions. But a nationwide survey recently found that some people think too much about life. These people have poorer memories, and they may also be depressed. The study is the first to show that there are physical differences between people with regards to how big this area is. These size differences relate to how much they think about their own decisions.
NASA needs to evolve for the future, not get stuck in the past, the agency’s deputy chief said this week.

By Clara Moskowitz, SPACE.com
Senior Writer: Sep 2010

Speaking at an event at Manhattan’s Explorers Club, NASA’s second in command, Lori Garver, said it was time to kick start commercial spaceflight to low-Earth orbit and shift NASA’s focus to more ambitious exploration missions.

”Our space program needs to not be reliving the space program of the past,” she said. ”We have been trying to relive Apollo for 40 years now.”

Instead of sending astronauts back to the moon, Garver espoused the new plan put forward by President Barack Obama to pursue trips to an asteroid and Mars. Meanwhile, NASA would try to shift the responsibility for transporting people to the International Space Station to the private sector, which has already made some strides toward commercial spacecraft capable of reaching orbit.

Read more

Stirling 500 MW Solar Power Plant

A solar Stirling Engine takes advantage of the fact that concentrated sunlight is a fantastic heat source, and as such can be used to generate electricity more efficiently than photovoltaic solar panels

The Stirling Engine was developed in 1816 by Robert Stirling in order to offer an alternative to the frequently explosive early steam engines. Basically a closed cylinder containing a piston and helium, nitrogen or hydrogen gas is heated at one end by concentrated sunlight, and cooled at the other end by air or water.

More: How does a Stirling engine work?


Solar energy, radiant light and heat from the sun, has been harnessed by humans since ancient times using a range of ever-evolving technologies. Solar radiation, along with secondary solar-powered resources such as wind and wave power, hydroelectricity and biomass, account for most of the available renewable energy on earth. Only a minuscule fraction of the available solar energy is used.

Solar Energy Stirling Engine Demo

A solar Stirling Engine takes advantage of the fact that concentrated sunlight is a fantastic heat source, and as such can be used to generate electricity more efficiently than photovoltaic solar panels

The Stirling Engine was developed in 1816 by Robert Stirling in order to offer an alternative to the frequently explosive early steam engines. Basically a closed cylinder containing a piston and helium, nitrogen or hydrogen gas is heated at one end by concentrated sunlight, and cooled at the other end by air or water.

More: How does a Stirling engine work?

Bendable solar cell panels on market 2011

Tony Blair – The Journey

Solar company Global Solar introduced a line of flexible solar modules that are designed for flat commercial rooftop buildings.
Rather than install racking systems to hold heavy glass-covered solar panels, the company’s PowerFlex BIPV modules can be adhered onto a roof or built right into roofing materials. The modules are quicker to installer, lighter, and don’t require any penetrations into the roof, according to the company.

Read more | Svensk artikel

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén