Kategori: VETENSKAP (Sida 2 av 4)

Två kvadratmeter koncentrerat solljus smälter sten

Andrew Wakefield

CoMed en organisation som undersöker sambandet mellan vaccin och autism har avslöjat att den amerikanska myndigheten ”Center for Disease Control” (CDC) mörkat uppgifter från en dansk studie att vaccin med kvicksilverinnehåll har ett samband med autism hos barn. 

Text: Torbjörn Sassersson | nyhetstips från Pål Bergström

The Coalition for Mercury-free Drugs (CoMed) fick fram dokument genom Freedom of Information Act (FOIA) som visar att Centers for Disease Control (CDC) kände till att efter att thimerosal, en vaccintillsats som innehåller 49.55% kvicksilver, förbjöds i Danmark 1992 sjönk antalet autismfall hos barn i landet.

Trots vetskapen ströks avgörande data ur ett forskningsunderlag och en grovt missvisande ”vetenskaplig” artikel publicerades som utan grund påstod motsatsen, att autismfallen ökade efter att Thimerosal förbjöds. Artikeln Thimerosal and the Occurrence of Autism som publicerades 2003 i den medicinska tidskriften Pediatrics har sedan dess använts av vaccinförespråkare för att styrka uppfattningen att det saknas ett samband mellan vaccin och autism. En medförfattare till studien vid universitetet i Århus (DK) påpekade efter att ha läst ett utkast till artikeln att data saknades, men det ignorerades, enligt Lisa Sykes vid CoMeD. Ett grovt missvisande budskap publicerades istället.

Karin Bojs och Inger Atterstam demonstrerar gatloppsjournalistik

Massmedia har hakat på föreställningen under många år och försökt skapa tvivel kring forskare, läkare och drabbade familjer som hävdat att sambandet mellan vaccin och autism finns. I svensk media har vi t ex vetenskapsjournalisten Karin Bojs som 2011 skrev artikeln: Vaccinbluffen avslöjad till slut. Karin Bojs hänvisar till den felaktiga tolkningen av studien och passade även på att med ett skott från höften försöka förstöra ryktet för läkaren Andrew Wakefield som hävdat att det kan finnas ett misstänkt samband. Hans fynd publicerades i The Lancet som sedan drog tillbaka artikeln när det började hetta till runt Wakefields rykte. Efter det avslöjades att två ytterligare forskare gjort samma iakttagelse som Wakefield. Många personer och organisationer har slutit upp vid Wakefields sida för att rentvå hans rykte.

”…fourteen months before Dr Wakefield’s paper was published, two other researchers — Professor Walker-Smith and Dr Amar Dhillon — independently documented the same problems in these children, including symptoms of autism.” Källa

Karin Bojs fick 2002 Vetenskapliga mediepriset instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med motiveringen att Bojs: ”förenar aktuell journalistik med relevant forskning”.

Andrew Wakefield som angripits av världsmedia under flera år har på senare tid alltså fått upprättelse genom att hans fall granskats. Hans baktalare Brian Deer, en frilansjournalist som arbetar för medicinska tidskrifter avslöjades med att fara med flera osanningar och ohederliga vinklingar. Den medicinska tidskriften Lancet  som vände Wakefield ryggen och BMJ (British Medical Journal) visade sig ha ekonomiska band med vaccintillverkande läkemedelsbolag.

Även Svenska Dagbladets medicinjournalist  Inger Atterstam stämde in i kören mot Andrew Wakefield utan att först kontrollera fakta och skrev 2011 artikeln Fanatisk tro drev vaccinbluff (se debattartikel).

Det visade sig att både Inger Atterstam och Karin Bojs hämtat sin information om Andrew Wakefield från en samordnad attack från inte mindre än Washington TT, Reuters och AFP som gått ut med ryktena först. Vi kan här tydligt se hur massmedia fungerar. Ingen part gör egentligen research värd namnet utan etablerade nyhetskällor skapar ett eko i nationella stormedia. Nästa steg är att regionalpressen imiterar vad tex SvD och DN skriver. Det falska ryktet har blivit ”sant”.

Svenska folket fick sin dos av thimerosal

En ingrediens i svininfluensavaccinet Pandremix (Glaxosmithkline) är just thimerosal som innehåller etylkvicksilver enligt Läkemedelsverket. Oxfords University’s information om tillsatsen visar att thimerosal klassas som ett gift. Amalgamfonden har länge varnat för kvicksilver (metylkvicksilver) i amalgam. Metylkvicksilver är besläktat med etylkvicksilver. Båda molekylerna tar sig lätt in hjärna och nervsystem.

Under svininfluensahysterin 2009-2010 vaccinerades 6 miljoner svenskar. Alla konsekvenserna är ännu ej kartlagda, men kopplingen vaccin och narkolepsi är fastställd. De svenska myndigheterna har erkänt sin misstag och beslöt i oktober 2011 att ge ersättning till de drabbade. Nu måste läkarvetenskapen ta upp sambandet igen gällande kopplingen mellan vaccin och autism för att skydda befolkningen från neurologiska och sannolikt även immunologiska skador.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Källa: Scandal Exposed in Major Study of Autism and Mercury

SVT: Klart med ersättning till narkolepsidrabbade barn

NewsVoice: Vaccin mot svininfluensa skapar en enorm marknad för vissa läkemedelsbolag

NewsVoice: Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen

NewsVoice: Andrew Wakefield smutskastades – BMJ hade ekonomiska band till Merckd

Natural News: BMJ admits that fraud claim against Dr. Andrew Wakefield has no basis in fact

Natural News: Documents emerge proving Dr Andrew Wakefield innocent; BMJ and Brian Deer caught misrepresenting the facts

Supportorganisation: www.wesupportandywakefield.com

Experimenten visar att koncentrerat vanligt solljus kan smälta både metall och sten. Temperaturen är 3500 grader C i fokalpunkten. Temperaturen på solens yta är 6000 grader C. Med denna teknik där solljus koncentreras till en punkt kan hettan användas för att driva t ex en stirlingmotor. Denna motor kan sedan generera elektricitet helt gratis.

Ny sajt lanseras: Vetenskap och Forskning

En japansk forskare meddelar att vanligt D-vitamin kan förebygga både astma-attacker och influensa förutsatt att vitamin intas regelbundet under influensaperioder och under vinterhalvåret.

Idén till studien uppkom under en tidigare undersökning på hur D-vitamin kan motverka benskörhet berättar Dr. Mitsuyoshi Urashima.  Forskarna noterade att försökspersoner som fick extra vitamin D blev mindre förkylda. Det lede till att en ny studie inleddes på barn mellan 6-15 år. De som fick D-vitamin var 58 procent mindre benägna att bli sjuka i influensa typ A, men samma resultat erhölls dock inte gällande influensa typ B. Resultatet publicerades i ”American Journal of Clinical Nutrition”.

De förvånade forskarna fann även att Vitamin D var verksamt mot astma-attacker.

Dr. Adit Ginde, vid ”University of Colorado Denver School of Medicine” som själv inte deltog i experimenten säger att det här är första gången en seriös studie som visar att vitaminet är tydligt verksamt mot en av de vanligaste influensaformerna. Varför vitamin inte verkar vara vara verksamt mot typ B som är en annan vanlig sort av influensa är ännu oklart.

Läs även om min egen test på D-v under ett år som minskade influensa/förkylningarna med 75%.

Källa: American Journal of Clinical Nutrition, online March 10, 2010.

En japansk forskare meddelar att vanligt D-vitamin kan förebygga både astma-attacker och influensa förutsatt att vitamin intas regelbundet under influensaperioder och under vinterhalvåret.

Idén till studien uppkom under en tidigare undersökning på hur D-vitamin kan motverka benskörhet berättar Dr. Mitsuyoshi Urashima.  Forskarna noterade att försökspersoner som fick extra vitamin D blev mindre förkylda. Det lede till att en ny studie inleddes på barn mellan 6-15 år. De som fick D-vitamin var 58 procent mindre benägna att bli sjuka i influensa typ A, men samma resultat erhölls dock inte gällande influensa typ B. Resultatet publicerades i ”American Journal of Clinical Nutrition”.

De förvånade forskarna fann även att Vitamin D var verksamt mot astma-attacker.

Dr. Adit Ginde, vid ”University of Colorado Denver School of Medicine” som själv inte deltog i experimenten säger att det här är första gången en seriös studie som visar att vitaminet är tydligt verksamt mot en av de vanligaste influensaformerna. Varför vitamin inte verkar vara vara verksamt mot typ B som är en annan vanlig sort av influensa är ännu oklart.

Läs även om min egen test på D-vitamin som minskade förkylningarna med 75%

Källa: American Journal of Clinical Nutrition, online March 10, 2010.

Chasing Madoff is the riveting story of Harry Markopolos and his investigator during ten years struggled to expose the agonising truth behind the infamous Madoff scandal.

Throughout the decade long investigation, Harry Markopolos put together a chain of suit and tie predators consisting of bankers, lieutenants, and henchmen, all linked to the devastating Ponzi scheme. Markopolos and his investigator team relentlessly continued to pursue the fearful truth. Finding himself trapped in a web of epic deceit, the once unassuming Boston securities analyst turned vigilante investigator now feared for his life and the safety of his family, as he discovered no one would listen.

Watch trailer

Kommunikatör, PR-konsult, webbproducent, journalist

Read a more complete history about Torbjorn Sassersson in English

Torbjörn Sassersson

Torbjörn Sassersson

Torbjörn Sassersson arbetar som skribent, webbredaktör, kommunikatör, filmare, PR-konsult och föredragshållare. Han har ett varierat förflutet med erfarenhet från ämnesområden som; webbproduktion, bioenergi, miljö, utbildning, bank och finans, rykteshantering online, medvetandeforskning och intelligenta hus. I botten har han en fil. kand i miljövård från Stockholms universitet påbyggd med utbildningar inom kommunikation och media på AcadeMedia och Poppius. Han har stort intresse för analys, lateralt tänkande och idéskapande.

Listning på framträdanden på TV, radio och film

Torbjörn Sassersson har sedan 1995 arbetat på flera byråer och för ett antal organisationer och företag i webbrelaterade kommunikationsprojekt. Det senaste heltidsuppdraget var som inhyrd chefswebbredaktör för Danske Banks Sverige under 14 månader, 2008-2009. Torbjörn har arbetat eller arbetar för Arla, Energimyndigheten och LRF samt många små- och medelstora företag. I samarbete med byrån Jefferson Communication startade och drev han åren 1999-2002 mediabolaget Smarta Hem Media i centrum av branschen för så kallade intelligenta hus. Smarta Hem Media sponsrades av Skanska, Vattenfall (Sensel) och Ericsson (BlueLabs) samt några nystartade bolag då delägda av IT Provider (Lime Consulting, Rivermen). Tillfälliga kunder till Smarta Hem Media var bland annat Telia och Cisco. Bolaget levererade artiklar till Passagen Boende och lanserade i samarbete med ExpoNova Sveriges första konferens och mässa om intelligenta hus.

Som miljökonsult producerade han en miljömanual för hotell och företag (Ibis Hotel fd Good Morning Hotels) samt genomförde en omfattande dykinventering av Stockholms skärdgård, ett projekt delvis finansierat av Länsstyrelsen. Det hann bli en miljöutbildning för Telia 1997. Torbjörn var då underkonsult till ERM Dynamo och GEAR.

SiloBreaker om Torbjörn Sassersson

SvenskaSajter.com – Den ständigt växande länkkatalogen

Andrew Wakefield

CoMed en organisation som undersöker sambandet mellan vaccin och autism har avslöjat att den amerikanska myndigheten ”Center for Disease Control” (CDC) mörkat uppgifter från en dansk studie att vaccin med kvicksilverinnehåll har ett samband med autism hos barn. 

Text: Torbjörn Sassersson | nyhetstips från Pål Bergström

The Coalition for Mercury-free Drugs (CoMed) fick fram dokument genom Freedom of Information Act (FOIA) som visar att Centers for Disease Control (CDC) kände till att efter att thimerosal, en vaccintillsats som innehåller 49 % kvicksilver, förbjöds i Danmark 1992 sjönk antalet autismfall hos barn i landet.

Trots vetskapen ströks avgörande data ur ett forskningsunderlag och en grovt missvisande ”vetenskaplig” artikel publicerades som utan grund påstod motsatsen, att autismfallen ökade efter att Thimerosal förbjöds. Artikeln Thimerosal and the Occurrence of Autism som publicerades 2003 i den medicinska tidskriften Pediatrics har sedan dess använts av vaccinförespråkare för att styrka uppfattningen att det saknas ett samband mellan vaccin och autism. En medförfattare till studien vid universitetet i Århus (DK) påpekade efter att ha läst ett utkast till artikeln att data saknades, men det ignorerades, enligt Lisa Sykes vid CoMeD. Ett grovt missvisande budskap publicerades istället.

Karin Bojs och Inger Atterstam demonstrerar gatloppsjournalistik

Massmedia har hakat på föreställningen under många år och försökt skapa tvivel kring forskare, läkare och drabbade familjer som hävdat att sambandet mellan vaccin och autism finns. I svensk media har vi t ex vetenskapsjournalisten Karin Bojs som 2011 skrev artikeln: Vaccinbluffen avslöjad till slut. Karin Bojs hänvisar till den felaktiga tolkningen av studien och passade även på att med ett skott från höften försöka förstöra ryktet för läkaren Andrew Wakefield som hävdat att det kan finnas ett misstänkt samband. Hans fynd publicerades i The Lancet som sedan drog tillbaka artikeln när det började hetta till runt Wakefields rykte. Efter det avslöjades att två ytterligare forskare gjort samma iakttagelse som Wakefield. Många personer och organisationer har slutit upp vid Wakefields sida för att rentvå hans rykte.

”…fourteen months before Dr Wakefield’s paper was published, two other researchers — Professor Walker-Smith and Dr Amar Dhillon — independently documented the same problems in these children, including symptoms of autism.” Källa

Karin Bojs fick 2002 Vetenskapliga mediepriset instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med motiveringen att Bojs: ”förenar aktuell journalistik med relevant forskning”.

Andrew Wakefield som angripits av världsmedia under flera år har på senare tid alltså fått upprättelse genom att hans fall granskats. Hans baktalare Brian Deer, en frilansjournalist som arbetar för medicinska tidskrifter avslöjades med att fara med flera osanningar och ohederliga vinklingar. Den medicinska tidskriften Lancet  som vände Wakefield ryggen och BMJ (British Medical Journal) visade sig ha ekonomiska band med vaccintillverkande läkemedelsbolag.

Även Svenska Dagbladets medicinjournalist  Inger Atterstam stämde in i kören mot Andrew Wakefield utan att först kontrollera fakta och skrev 2011 artikeln Fanatisk tro drev vaccinbluff (se debattartikel).

Det visade sig att både Inger Atterstam och Karin Bojs hämtat sin information om Andrew Wakefield från en samordnad attack från inte mindre än Washington TT, Reuters och AFP som gått ut med ryktena först. Vi kan här tydligt se hur massmedia fungerar. Ingen part gör egentligen research värd namnet utan etablerade nyhetskällor skapar ett eko i nationella stormedia. Nästa steg är att regionalpressen imiterar vad tex SvD och DN skriver. Det falska ryktet har blivit ”sant”.

Svenska folket fick sin dos av thimerosal

En ingrediens i svininfluensavaccinet Pandremix (Glaxosmithkline) är just thimerosal som innehåller etylkvicksilver enligt Läkemedelsverket. Oxfords University’s information om tillsatsen visar att thimerosal klassas som ett gift. Amalgamfonden har länge varnat för kvicksilver (metylkvicksilver) i amalgam. Metylkvicksilver är besläktat med etylkvicksilver. Båda molekylerna tar sig lätt in hjärna och nervsystem.

Under svininfluensahysterin 2009-2010 vaccinerades 6 miljoner svenskar. Alla konsekvenserna är ännu ej kartlagda, men kopplingen vaccin och narkolepsi är fastställd. De svenska myndigheterna har erkänt sin misstag och beslöt i oktober 2011 att ge ersättning till de drabbade. Nu måste läkarvetenskapen ta upp sambandet igen gällande kopplingen mellan vaccin och autism för att skydda befolkningen från neurologiska och sannolikt även immunologiska skador.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Källa: Scandal Exposed in Major Study of Autism and Mercury

SVT: Klart med ersättning till narkolepsidrabbade barn

NewsVoice: Vaccin mot svininfluensa skapar en enorm marknad för vissa läkemedelsbolag

NewsVoice: Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen

NewsVoice: Andrew Wakefield smutskastades – BMJ hade ekonomiska band till Merckd

Natural News: BMJ admits that fraud claim against Dr. Andrew Wakefield has no basis in fact

Natural News: Documents emerge proving Dr Andrew Wakefield innocent; BMJ and Brian Deer caught misrepresenting the facts

Supportorganisation: www.wesupportandywakefield.com
årets förvillareSajten Årets Förvillare skriver: ”Vetenskap och folkbildning utser varje år kandidater till ”Årets Förvillare”, en titel vilken ges till en akademiker som under avlönad arbetstid, med skattebetalarnas pengar och under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med angiveri av kollegor, pseudofolkbildning samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer allt som oftast även med risk för skada för de ämbeten dessa företräder.”

”Årets kandidater är fem. Vinnaren utses under senare hälften av december.”

Se kandidaterna och välj Årets förvillare
vetenskap och forskning

Den fria forskningen är hotad enligt personerna bakom kunskapssajten Vetenskap och Forskning

Radioprogrammet Kaliber (P1)belönades med Guldspaden 2006 för sin undersökande journalistik som låg till grund för radioserien och artikeln:”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”Undersökningen handlade om forskningens villkor. Om beroende eller oberoende, om köpt tystnad, om alltmer forskning i projektform och om en ständig jakt på extern finansiering.

Reportern Anna Jaktén skriver:

”Över 2000 professorer har svarat på Kalibers frågor om villkoren för den fria forskningen. Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd. Var sjätte har etiska konflikter med sina finansiärer. Många ser sig som konsulter snarare än fria vetenskapsmän.”

Det var 2006. Idag är det knappast någon skillnad. Vetenskap och Forskning har ambitionen att hänvisa den intresserade i rätt riktning till forskning som inte är finansierad av industrin, som inte sker på uppdrag av industrin för dess egenintressen. Det är en svår uppgift, men det är värt ett försök. Eftersom forskningen som bedrivs inom medicin är ofantligt stor kan vi endast lista delar av denna.

www.vetenskap-forskning.se

Syftet med Vetenskap och Forskning är:

  • att lista referenser på forskning som bedöms vara oberoende av industrins ekonomiska intressen.
  • att i den allmänna debatten visa att det finns forskning och vetenskapliga bevis för alternativa synsätt och metoder som avviker från mainstream i Sverige.
  • att åter etablera de ursprungliga definitionerna av orden ”vetenskap”, ”forskning” och ”den vetenskapliga metoden”.

Bakom encyklopedin finns ett tiotal experter och sakkunniga inom flera ämnesområden relaterat till hälsa.

Saturnus ringar vibreras av osynliga månar


The tides may be turning for agri-giant Monsanto, the multi-national company most recognized for the propagation of genetically-modified organisms (GMOs) around the world. According to a recent New York Times article, Monsanto’s new ”SmartStax” variety of GMO corn has failed miserably, and the company’s stock prices have plummeted by nearly 50 percent since the beginning of 2010.

NaturalNews, Thursday, October 07, 2010 by: Ethan A. Huff, staff writer

Until recently, Monsanto’s stock value had been steadily rising since 2008, but as its new GMO varieties have failed to live up to expectations, share prices and profits have been plummeting. SmartStax corn, which is far more expensive than previous GMO varieties, has failed to achieved desired yields, as has the company’s newer variety of GMO soybeans. Both failures have led not only to major price reductions for seeds, but also far less overall sales by farmers.

Monsanto’s strategy has been to continually insert increasing amounts of new genes into seeds to make them perform better, and subsequently increase prices for farmers. But that predatory strategy has failed, as farmers are less willing these days to buy such seeds, especially at premium prices. And many farmers simply no longer trust Monsanto.

Read complete article at Natural News

Throughout my years of working with the dying and the bereaved, I have noticed commonly shared experiences that remain beyond our ability to explain and fully understand. The first are visions.

As the dying see less of this world, some people appear to begin looking into the world to come. It’s not unusual for the dying to have visions, often of someone who has already passed on. Your loved one may tell you that his deceased father visited him last night, or your loved one might speak to his mom as if she were there in the room at that time.

It was almost 15 years ago that I was sitting at the bedside of my teacher, Elisabeth Kübler Ross’, when she turned to me and asked, ”What do you think about the deceased visiting those on their deathbeds to greet them?”

I replied quickly, showing my knowledge back to her: ”You’re speaking of deathbed visions, most likely caused by a lack of oxygen to the brain or a side effect of morphine.”

She looked at me and sighed, ”It will come with maturity.”

Read more

CNN: By David Kessler, Oprah.com, October 18, 2010

With its Volt, GM zaps popular preconceptions that it’s incapable of making a progressive, outside-the-box vehicle. The exterior is understated and attractive, and the interior is sleekly high tech without being overkill.

Accessible in both its design and operation, there’s a normalcy to the Volt that belies what’s under the hood. The Volt, which goes into production next month, will be the world’s first mass-produced plug-in electric with a range-extending gas engine. Chevy calls it an extended-range electric, although the automaker, which only recently cleared the patent on the Volt drivetrain, explained last week it’s actually a hybrid that uses a gas engine coupled with two electric motors.

The Volt is one of the most highly anticipated cars of the year. Capable of traveling 25 to 50 miles on electric power with its 16-kilowatt lithium-ion battery pack and 111-kilowatt electric drive unit, the Volt can drive another 310 miles with a 1.4-liter internal combustion engine that juices its electric generator and drive motors.

Designed as an all-electric commuter that also can go the distance, the Volt achieves its best fuel economy, lowest emissions and lowest cost of operation when running in pure electric mode. According to GM, running an electric car costs 2 cents per mile to operate versus 10 cents a mile for gas.

Read more

LA Times, Susan Carpenter, Staff Writer, October 20, 2010

Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat. Karin Skill och Francisco Contreras beskriver oroväckande samband mellan kemikalieintesiv odling av genmodifierad soja och allvarliga hälsoeffekter i sin debattartikel på Brännpunkt 24/10. Kopplingen mellan kemikalieanvändningen och genmodifierade odlingar är intressant. Ofta hävdas motsatsen till Karin Skills och Francisco Contreras iakttagelser, att genmodifierade grödor kan minska kemikalieberondet.

För bara några veckor sedan kritiserade en grupp företrädare för kemikaliejordbruket CityGross för att de valt att inte sälja kött från djur som fötts upp på genmodifierat foder (Brännpunkt 1/10). Det var Jens Sundström och hans kollegor på Lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som påpekade att den nya tekniken kan lösa många av våra största globala utmaningar, som fattigdom, svält och sjukdomar. Med modern genteknik kan jordbrukets avkastning öka, skördarna i utvecklingsländerna bli större och mätta fler. Med modern genteknik kan grödor klara av utmaningar som torka, köld och översvämningar bättre. Detta skulle också göra livsmedelsproduktionen säkrare och befolkningen i länder med bristande livsmedelsförsörjning skulle bli tryggare.

De här möjligheterna är fantastiska och viktiga att ta vara på men få har gjort det. Tvärtom verkar kemikalieanvändningen intensifieras. Kända giftiga preparat fortsätter att spridas med dödlighet och hälsoskador som följd. Den underbara värld som målas upp med modern genteknik som pensel, har inte blivit verklighet. Istället har vi fått en annan verklighet. Kemiindustrin har tagit makten över maten. På tjugo år har kemiindustrin köpt upp växtförädlingen.

Tre av världens största kemiindustriföretag dominerar utvecklingen av nya grödor genom sitt ägande. När BASF, Bayer och DuPont köpte upp växtförädlingsföretagen köpte de också patent och kunskap om hur de kan skapa nya grödor. Patent och genteknik är värdefulla investeringar för de som vill skapa en ökad efterfrågan av kemikalier. De nya växtförädlarna, kemiindustrin, utvecklar nya grödor som skräddarsys. De utformas så att odlarna blir beroende av att använda vissa kemiska preparat, som samma tillverkare tillhandahåller.

Eftersom växtförädlingsföretagen har patent på grödorna kan de ställa krav på användarna. Utsäde säljs i paketlösning med det kemiska bekämpningsmedlet, som ett om inte obligatoriskt, så ändå nödvändigt tillval. Affärsidén är genial och har dominerat användningen av modern genteknik. Grödor har gjorts okänsliga för ogräsmedel och kan utsättas för besprutningar utan att ta skada. De patenterade grödorna är råvaror i livsmedelsindustrin. Basråvarorna i vår mathållning ägs av kemiindustrin och utvecklas av kemiindustrin för att behovet av kemikalier ska öka.

Kemikaliejordbrukets företrädare tycks glömma bort kemiindustrins affärsintressen. Det är naivt att tro att odlingarna av genmodifierad soja i Latinamerika ska minska användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel.

Debattartikel: Ethel Forsberg (artikeln publicerades ursprungligen i SvD)

Ethel Forsberg var tidigare generaldirektör på Kemikalieinspektionen, partner i konsultföretaget i hållbarhetsfrågor You&we (U&W)

Läs även: Food firms spend millions to block food health warning labels

Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat. Karin Skill och Francisco Contreras beskriver oroväckande samband mellan kemikalieintesiv odling av genmodifierad soja och allvarliga hälsoeffekter i sin debattartikel på Brännpunkt 24/10. Kopplingen mellan kemikalieanvändningen och genmodifierade odlingar är intressant. Ofta hävdas motsatsen till Karin Skills och Francisco Contreras iakttagelser, att genmodifierade grödor kan minska kemikalieberondet.

För bara några veckor sedan kritiserade en grupp företrädare för kemikaliejordbruket CityGross för att de valt att inte sälja kött från djur som fötts upp på genmodifierat foder (Brännpunkt 1/10). Det var Jens Sundström och hans kollegor på Lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som påpekade att den nya tekniken kan lösa många av våra största globala utmaningar, som fattigdom, svält och sjukdomar. Med modern genteknik kan jordbrukets avkastning öka, skördarna i utvecklingsländerna bli större och mätta fler. Med modern genteknik kan grödor klara av utmaningar som torka, köld och översvämningar bättre. Detta skulle också göra livsmedelsproduktionen säkrare och befolkningen i länder med bristande livsmedelsförsörjning skulle bli tryggare.

De här möjligheterna är fantastiska och viktiga att ta vara på men få har gjort det. Tvärtom verkar kemikalieanvändningen intensifieras. Kända giftiga preparat fortsätter att spridas med dödlighet och hälsoskador som följd. Den underbara värld som målas upp med modern genteknik som pensel, har inte blivit verklighet. Istället har vi fått en annan verklighet. Kemiindustrin har tagit makten över maten. På tjugo år har kemiindustrin köpt upp växtförädlingen.

Tre av världens största kemiindustriföretag dominerar utvecklingen av nya grödor genom sitt ägande. När BASF, Bayer och DuPont köpte upp växtförädlingsföretagen köpte de också patent och kunskap om hur de kan skapa nya grödor. Patent och genteknik är värdefulla investeringar för de som vill skapa en ökad efterfrågan av kemikalier. De nya växtförädlarna, kemiindustrin, utvecklar nya grödor som skräddarsys. De utformas så att odlarna blir beroende av att använda vissa kemiska preparat, som samma tillverkare tillhandahåller.

Eftersom växtförädlingsföretagen har patent på grödorna kan de ställa krav på användarna. Utsäde säljs i paketlösning med det kemiska bekämpningsmedlet, som ett om inte obligatoriskt, så ändå nödvändigt tillval. Affärsidén är genial och har dominerat användningen av modern genteknik. Grödor har gjorts okänsliga för ogräsmedel och kan utsättas för besprutningar utan att ta skada. De patenterade grödorna är råvaror i livsmedelsindustrin. Basråvarorna i vår mathållning ägs av kemiindustrin och utvecklas av kemiindustrin för att behovet av kemikalier ska öka.

Kemikaliejordbrukets företrädare tycks glömma bort kemiindustrins affärsintressen. Det är naivt att tro att odlingarna av genmodifierad soja i Latinamerika ska minska användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel.

Debattartikel: Ethel Forsberg: artikeln publicerades ursprungligen i SvD

Ethel Forsberg var tidigare generaldirektör på Kemikalieinspektionen, partner i konsultföretaget i hållbarhetsfrågor You&we (U&W)

Läs även: Food firms spend millions to block food health warning labels

Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat. Karin Skill och Francisco Contreras beskriver oroväckande samband mellan kemikalieintesiv odling av genmodifierad soja och allvarliga hälsoeffekter i sin debattartikel på Brännpunkt 24/10. Kopplingen mellan kemikalieanvändningen och genmodifierade odlingar är intressant. Ofta hävdas motsatsen till Karin Skills och Francisco Contreras iakttagelser, att genmodifierade grödor kan minska kemikalieberondet.

För bara några veckor sedan kritiserade en grupp företrädare för kemikaliejordbruket CityGross för att de valt att inte sälja kött från djur som fötts upp på genmodifierat foder (Brännpunkt 1/10). Det var Jens Sundström och hans kollegor på Lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som påpekade att den nya tekniken kan lösa många av våra största globala utmaningar, som fattigdom, svält och sjukdomar. Med modern genteknik kan jordbrukets avkastning öka, skördarna i utvecklingsländerna bli större och mätta fler. Med modern genteknik kan grödor klara av utmaningar som torka, köld och översvämningar bättre. Detta skulle också göra livsmedelsproduktionen säkrare och befolkningen i länder med bristande livsmedelsförsörjning skulle bli tryggare.

De här möjligheterna är fantastiska och viktiga att ta vara på men få har gjort det. Tvärtom verkar kemikalieanvändningen intensifieras. Kända giftiga preparat fortsätter att spridas med dödlighet och hälsoskador som följd. Den underbara värld som målas upp med modern genteknik som pensel, har inte blivit verklighet. Istället har vi fått en annan verklighet. Kemiindustrin har tagit makten över maten. På tjugo år har kemiindustrin köpt upp växtförädlingen.

Tre av världens största kemiindustriföretag dominerar utvecklingen av nya grödor genom sitt ägande. När BASF, Bayer och DuPont köpte upp växtförädlingsföretagen köpte de också patent och kunskap om hur de kan skapa nya grödor. Patent och genteknik är värdefulla investeringar för de som vill skapa en ökad efterfrågan av kemikalier. De nya växtförädlarna, kemiindustrin, utvecklar nya grödor som skräddarsys. De utformas så att odlarna blir beroende av att använda vissa kemiska preparat, som samma tillverkare tillhandahåller.

Eftersom växtförädlingsföretagen har patent på grödorna kan de ställa krav på användarna. Utsäde säljs i paketlösning med det kemiska bekämpningsmedlet, som ett om inte obligatoriskt, så ändå nödvändigt tillval. Affärsidén är genial och har dominerat användningen av modern genteknik. Grödor har gjorts okänsliga för ogräsmedel och kan utsättas för besprutningar utan att ta skada. De patenterade grödorna är råvaror i livsmedelsindustrin. Basråvarorna i vår mathållning ägs av kemiindustrin och utvecklas av kemiindustrin för att behovet av kemikalier ska öka.

Kemikaliejordbrukets företrädare tycks glömma bort kemiindustrins affärsintressen. Det är naivt att tro att odlingarna av genmodifierad soja i Latinamerika ska minska användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel.

Debattartikel: Ethel Forsberg: artikeln publicerades ursprungligen i SvD

Ethel Forsberg på Facebook

Ethel Forsberg var tidigare generaldirektör på Kemikalieinspektionen, partner i konsultföretaget i hållbarhetsfrågor You&we (U&W)

Läs även: Food firms spend millions to block food health warning labels

Sonden Cassini lämnade jorden 1997 och nådde Saturnus 2004. Forskarna bakom projektet berättar nu om nya upptäckter från Saturnus ringbälte. De har börjat förstå mekanismerna som styr ringarnas dynamiska natur.

Text: Torbjörn Sassersson

Det visar sig att partiklarna som bygger upp ringarna vibrerar av egen kraft och att osynliga små månar som NASA kallar ”propeller moons” och ”moonlets” skapar spektakulära effekter genom att dessa med gravitation drar i strängarna och därmed skapar 2, 5 kilometer höga toppar av partikelmaterial.

Sverige bidrog till projektet med ett instrument framtaget vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, vilket användes för att utforska den yttersta av ringarna runt Saturnus och gasutflöden från Titan, enligt Wikipedia.

Carolyn Porco leder Cassini’s bild-team vid Space Science Institute i Colorado. Hon säger:

”All in all, we have here a fascinating story of physical mechanisms at work in Saturn’s rings that are at work today, and have been in the past, in other disk systems throughout the cosmos,” she said.

Porco menar att migrationer av ”moonlets”, eller små månar, i ringarna imiterar hur planeter kan ha rört sig i vårt solsystem när det bildades. På det viset kan vi bättre förstå hur vårt solsystem skapades när det fortfarande var format som en roterande skiva av damm och partiklar, kanske lik Saturnus ringstruktur.

Foton från NASA.

Läs mer på MSNBC Cosmic Log: This is how Saturn’s rings roll

Veckans Affärer: Mobilindustrin mörkar strålningsriskerBra att Veckans Affärer skriver om det här. Jag har nyligen haft Mona Nilsson som webbkund för att få upp hennes blogg så det blev tillfälle att sätta in sig i hur mobiltelefonibranschen och SSM unisont delar samma uppfattning att ingenting med mobiler kan vara skadligt.

Text: Torbjörn Sassersson

Mona Nilsson har i två böcker och på sin blogg skrivit om att det endast är en svensk uppfattning. I andra länder har deras strålskyddsmyndigheter helt andra uppfattningar och man går ut med nationella förhållningsregler eller uppmaningar till allmänheten att vidta försiktighetsåtgärder.

Det är inte ovanligt med uppmaningen från myndigheterna i andra länder att maximera längden på telefonsamtalen och det finns tom förbud mot användandet av mobiltelefoner för barn och gravida.

Mona berättar om hur man i Sverige slarvar med hjärncancerdokumentationen i ffa Stockholm medan man slarvar mindre i andra stora städer. Eftersom populationen är högst i Stockholm blir det nationella genomsnittet för ökad hjärncancer noll eller ringa, men det beror på att statistiken från Sthlm, som enligt Mona Nilsson missköts, drar ned medelvärdet. Med andra ord ser det ut som om hjärncancer inte ökar för att statstiken från Stockholm är undermålig.


Det är KI i Stockholm som bär det största ansvaret för att denna statistik sköts. Det är samma sjukhus som till Per Haag (se separat artikel) påstod att hans hjärncancer inte hade något med hans flitiga mobiltelefonerande att göra. De tyckte inte ens att han behövde sluta ringa under behandlingen, så han fortsatte använda samma mobil som förmodligen skapade hjärncancern, tänker jag.

TILL SLUT VANN ICNIRP-FORSKARNA och fick ut sitt budskap: ”Inget stöd för cancerrisk vid mobilprat” – vilket de flesta medier också rapporterade. Men för att kunna dra den slutsatsen fokuserade ICNIRP-falangen på dem som använt mobilen högst sparsamt, 6 minuter om dagen. Men läkarna vet att det tar minst tio år för en tumör att utvecklas. / Gunnar Lindstedt, Veckans Affärer

Att läkaren Lennart Hardell och Mona Nilsson under Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium i Stockholm (okt 2010) inte fick möjlighet att ställa frågor stämmer helt överens med Monas uppfattning att deras kritiska frågor inte får ”air time” när pressen ska informeras. Istället ”impregneras” svenska pressen ensidigt.

Jag har bett Mona Nilsson gå igenom ett 100-tal forskningsrapporter om mobiltelefonistrålning på PubMed (världens största forskningsdatabas inom medicin). Hon kunde utan större bekymmer berätta om hur den och den forskaren fick pengar från mobiltelefonibranschen. Alla dessa rapporter visade enhälligt att absolut ingenting var farligt.

Forskning som visar att mobiltelefoni är skadlig kommer istället att redovisas på webbplatsen Vetenskap och Forskning som snart lanseras. Vetenskap och Forskning är ett ideellt projekt som dels redogör för att hela forskningsområden existerar, men som allmänheten och journalister inte tycks känna till, och dels listar upp forskningsreferenser som visar att mainstream kan ha fel, tex att mobilstrålning är ofarlig.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger en kluven bild av verkligheten på sin hemsida. Myndigheten varnar milt för strålningen, men påpekar samtidigt att det inte existerar några vetenskapliga belägg för att den är skadlig. En ren lögn enligt Mona Nilsson och flera svenska forskare som under flera år varnat för riskerna. Se separat artikel.

Sammanfattningsvis kan man säga att medan andra länders myndigheter varnar i lägre eller högre grad för mobiltelefonanvändandet så är bilden som industrin och vår myndighet SSM ger ut att inget är farligt alls. I Sverige tror folk och journalister starkt på myndigheternas auktoritet så ”motståndet” är mycket svagt.

I förrgår fick jag höra att ytterligare en vän till mig ligger på neurologen på KI. Jag vet inte ännu om det handlar om hjärncancer, men personen i fråga använder sin mobil flitigt.

Läs artikeln i Veckans Affärer

Besök Mona Nilsson blogg

Enorm gränslande buss passerar över trafiken

Föreställ dig ett innovativt jättefordon, en enorm buss, som kan sluka två filer av stillastående trafiken medan den far in mot Los angeles. Så tänker sig ett team av kinesiska ingenjörer från företaget Song Youzhou att Los Angeles traikstockningar ska kunna lösas.

Text: Torbjörn Sassersson

Bussen heter ”The Straddling Bus” den gränslande bussen, och en flock av dessa fordonsbestar beräknas bli avsevärt billigare än att bygga ut tunnelbanenätet och de kan vara i trafik inom nå få år, enligt företagets talesman, Mark Shieh. Den gränslande bussen har tagit inspiration från både jättelastbilar och monorail-konceptet.

Läs mer

Chevrolet presenterar ny elbil som väcker stort intresse

Dokumentär: Jakten på den förbjudna symbolen

SVT: Denna dokumentär följer spåren efter Dan Browns bok ”Den förlorade symbolen”. Fanns det en dold agenda när USA grundades? Vilka var syftena bakom alla de symboler och byggnader som utgjorde de tidiga Amerikas grunder? Vad är fakta och vad är fiktion i Dan Browns bok? En spännande resa bland historia, myter och konspirationsteorier.

Se SVT:s version av den amerikanska dokumentären ”The Hunt for the Lost Symbol”, här med svensk berättarröst

Filmen finns på SVT Play fram till 8 oktober

Dokumentär: Jakten på den förbjudna symbolen

SVT: Denna dokumentär följer spåren efter Dan Browns bok ”Den förlorade symbolen”. Fanns det en dold agenda när USA grundades? Vilka var syftena bakom alla de symboler och byggnader som utgjorde de tidiga Amerikas grunder? Vad är fakta och vad är fiktion i Dan Browns bok? En spännande resa bland historia, myter och konspirationsteorier.

Se SVT:s version av den amerikanska dokumentären ”The Hunt for the Lost Symbol”, här med svensk berättarröst

Filmen finns på SVT Play fram till 8 oktober

With its Volt, GM zaps popular preconceptions that it’s incapable of making a progressive, outside-the-box vehicle. The exterior is understated and attractive, and the interior is sleekly high tech without being overkill.

Accessible in both its design and operation, there’s a normalcy to the Volt that belies what’s under the hood. The Volt, which goes into production next month, will be the world’s first mass-produced plug-in electric with a range-extending gas engine. Chevy calls it an extended-range electric, although the automaker, which only recently cleared the patent on the Volt drivetrain, explained last week it’s actually a hybrid that uses a gas engine coupled with two electric motors.

The Volt is one of the most highly anticipated cars of the year. Capable of traveling 25 to 50 miles on electric power with its 16-kilowatt lithium-ion battery pack and 111-kilowatt electric drive unit, the Volt can drive another 310 miles with a 1.4-liter internal combustion engine that juices its electric generator and drive motors.

Designed as an all-electric commuter that also can go the distance, the Volt achieves its best fuel economy, lowest emissions and lowest cost of operation when running in pure electric mode. According to GM, running an electric car costs 2 cents per mile to operate versus 10 cents a mile for gas.

Read more

LA Times, Susan Carpenter, Staff Writer, October 20, 2010

Experts: Huge space tourism expansion just months away

(CNN) — It’s unlikely that you’ve heard of PJ King, despite the fact that he’s about to set himself apart from most humans who’ve ever walked the planet. In as soon as 18 months, King could be launching into space as a paying commercial space tourist.

King, a 41-year-old Irish businessman, is one of hundreds of travelers who’ve signed up and trained to be among the first paying passengers aboard Virgin Galactic’s trips to suborbital space — 62 miles above the Earth.

”One of the reasons I’m doing this is precisely because I want these things to be ordinary,” King said. ”Part of the problem with space travel is that it is special.”

King believes the $200,000 he and other passengers pay for a seat on a Virgin Galactic spacecraft will help create a new future when ”flights like this are happening every week, when lots of people go, and the cost has been massively reduced due to the economics of scale.”

Russia charges private travelers $40 million to ride on its Soyuz spacecraft and spend a few days aboard the international space station. For a much shorter journey, Virgin Galactic wants $200,000 for a flight to suborbital space. But Space Adventures advertises suborbital trips for about half that price: $102,000. King says he knows people who’ve taken out mortgages to buy their spacecraft tickets.

Prices are coming down, even before space tourism has started taking off.

Read more

Text: Thom Patterson, CNN, October 15, 2010 6:20 p.m. EDT

Ancient World knew about and dealt with Cancer

Musik från filmen Gran Torino

Jamie Cullum, född 20 augusti 1979, är en engelsk jazz- och popartist, sångare, pianist och låtskrivare.

Cullum debuterade 1999 med albumet Heard It All Before som bara gjordes i 600 exemplar. Originalen kan hittas på eBay för flera tusen kronor.

Efter detta album kom bästsäljaren Pointless Nostalgic som senare kom att bli den stora anledningen till att han 2003 skriver kontrakt med Universal, som vann kampen mot Sony om att få släppa Jamies tre kommande skivor.

I oktober 2003 släppte Jamie Cullum sitt tredje album,Twentysomethin, som snabbt blev det mest sålda albumet genom tiderna inom jazz i Storbritannien. /Wikipedia

Jamie Cullums hemsida: www.jamiecullum.com

Kyle Eatswoods hemsida: www.kyleeastwood.com

Gran Torino, filmens hemsida: www.thegrantorino.com


Musik från filmen Gran Torino

Jamie Cullum, född 20 augusti 1979, är en engelsk jazz- och popartist, sångare, pianist och låtskrivare.

Cullum debuterade 1999 med albumet Heard It All Before som bara gjordes i 600 exemplar. Originalen kan hittas på eBay för flera tusen kronor.

Efter detta album kom bästsäljaren Pointless Nostalgic som senare kom att bli den stora anledningen till att han 2003 skriver kontrakt med Universal, som vann kampen mot Sony om att få släppa Jamies tre kommande skivor.

I oktober 2003 släppte Jamie Cullum sitt tredje album,Twentysomethin, som snabbt blev det mest sålda albumet genom tiderna inom jazz i Storbritannien. /Wikipedia

Jamie Cullums hemsida: www.jamiecullum.com

Kyle Eatswoods hemsida: www.kyleeastwood.com

Scott Eastwood på IMDB: www.imdb.com

Gran Torino, filmens hemsida: www.thegrantorino.com


A study in the journal Nature Reviews Cancer points out cancer has become a more common disease because of modern lifestyle. Cancer have increased since the Industrial Revolution. In the past 200 years, specific cancers like scrotal cancer and Hodgkin’s disease have emerged.

”Rosalie David, professor at the University of Manchester in the United Kingdom and Michael Zimmerman, professor at Villanova University in Pennsylvania, explored the evidence of cancer in the fossil record of early humans, in ancient Egypt and in ancient Greece. They argue that modern carcinogens – such as tobacco and pollution – may have contributed to the apparent rise in cancer in the last several hundred years.”

”There are very few indications of cancer in early human remains, and possibilities that have been found have been disputed, the analysis said. In Egypt, out of hundreds of mummies only one case of cancer has been confirmed: Zimmerman’s experiments on modern mummified tissue suggest that mummification does not destroy evidence of the malignancy – he and colleagues found colorectal cancer in a mummy.”

Read more

Text: CNN Health, Elizabeth Landau – CNN.com Health Writer

Forskare vill koppla vild tonfisk till iPhone

TED.COM: Tuna are ocean athletes — fast, far-ranging predators whose habits we’re just beginning to understand. Marine biologist Barbara Block fits tuna with tracking transponder tags that record unprecedented amounts of data about these gorgeous, threatened fish and the ocean habitats they move through.

”Maybe use live links from blue whales and white sharks. Make killer apps if you will. A lot of people are excited about when sharks actually went under the Golden Gate Bridge. Let’s connect the public to this activity right on their iPhones”. Barbara Blocks

Barbara Block takes a multidisciplinary approach to studying how large pelagic fish live and travel in the open ocean. Using novel electronic tags, Block and her team track large predators — tunas, billfish and sharks — on their ocean journeys. She also studies how and why muscle makes heat at a molecular level in fish.

Working out of Stanford‘s Hopkins Marine Station, Block and her colleagues run the Tuna Research and Conservation Center, a member of the Tagging of Pacific Predators (TOPP)program. Combining tracking data with physiological and genetic analyses, Block (a MacArthur ”genius” grant winner) is developing population and ecological models to help us understand these fishes’ roles in the ocean ecosystem — and perhaps learn to better manage these important food fish.

Photo: Greenpeace

Virgin Galactic SpaceShipTwo Makes First Glide Flight

När Edzard Ernst studerar akupunktur efter stroke selekterar Edzard Ernst bort 674 av total 684 studier (99%). Ernst drar slutsatsen – som alltid – att han inte kan finna några starka evidens. Så går det till när Edzard Ernst utnämner en alternativ terapi till bluff. Så här ser det ut i meta-analys efter meta-analys.

Den engelske professorn Edzard Ernsts uppmärksammades i Stockholm för 2 år sedan av skeptikerföreningen VoF. De hänvisar till att Edzard Ernst är en av ”världens mest produktiva forskare” vad gäller alternativmedicin. Vi har fått känna honom som engelsmannen som påstår att i praktiken all alternativmedicin inklusive akupunktur är värdelös. Jag misstänker att VoF:s insändare till DN till stor del bygger på hans slutsatser.

Ernst plockar bort 549 av 552 studier (>99%) när han skall studera ”moxibustion” som är en traditionell kinesisk behandling för att påskynda läkning. Nästan inga kvar, alltså. Av dem visade alla tre positiv effekt. Edzard Ernst undviker återigen att räkna ut odds ratio och konfidensintervall för dessa tre studier. Istället konstaterar Edzard Ernst att deras kvalitet är för låg, trots att de enligt hans urvalskriterier var de 3 bästa av 552 studier av just denna fråga. Alltså – det finns inga bevis för att ”moxibustion” har någon effekt.

I en annan artikel granskar Edzard Ernst nio stycken meta-analyser om akupressur i en egen meta-analys, vilket är en ovanlig ansats. Edzard Ernsts konklusion är att alla nio meta-analyserna är felaktiga och därmed värdelösa.

Läs hela artikeln på Robert Hahns blogg (Edzard Ernst leker med data)

Professor Edzard Ernst som var med och skrev boken Salvekvick och Kvacksalveri och påstås vara den mest framstående ”experten” på homeopati har blivit ertappad med att ljuga om sin homeopatiutbildning.

Text: Marina Szöges

Caroline Hougner på Aftonbladet som den 6 oktober 2010 skrev artikeln ”Behandlingarna som inte håller vad de lovar” om att professor Edzard Ernst granskat studier av alternativmedicin har inte kollat upp sin källa.

Homeopatins kritiker citerar ofta Edzard Ernst för att han är ”homeopat och expert” på området och anses därför ha extra trovärdighet, då han påstår att homeopati bara är placebo och utspätt vatten.

Edzard Ernst har vid en intervju från april 2010 för German National Association of Homeopathic Physicians erkänt att han inte har någon homeopatiexamen och ungefär bara ett halvårs praktik om ens det. Vid en fråga hur mycket praktik han har, svarade han att han inte kommer ihåg, för det var så länge sedan.

Man frågar sig nu inom homeopatikretsar hur en så okvalificerad och inom homeopatin okunnig person som Edzard Ernst kunde bli professor i Komplementär och Alternativmedicin och ”vetenskaplig expert” på homeopati.

“We were baffled about the initial reply we received from Professor Ernst when we asked for an interview: ‘I just read the questions. If you want answers to such specific questions, please name the publications they are referring to’. The leading researcher is obviously not familiar with essential work that has been published during recent years in his own field of work. We gave him the sources willingly, among them a journal of which nobody other than Professor Edzard Ernst himself is a member of the scientific advisory committee.”

Intervjun på tyska publicerades för första gången i april 2010 i nyhetsbrevet:Deutscher Zentralverein homoeopathischer Ärzte”, (DZVhÄ – German National Association of Homeopathic Physicians). Den publicerades senare på engelska på  hemsidan. ”Homeopathy: Medicine for the 21st Century”.

The translator, Ursula Kraus-Harper MA PhD RSHom, said that this was an important interview since it reveals the hypocrisy of the attacks on homeopathy.

Homeopathy: Medicine for the 21:th Century: ”Edzard Ernst Exposed”

Aftonbladet: ”Behandlingarna som inte håller vad de lovar”

Seven months after making its first captive flight attached to its mother ship White Knight Two, Virgin Galactic’s SpaceShipTwo (aka VSS Enterprise) completed its first solo glide flight today touching down on runway 30 at the Mojave Air and Space Port in California.

The early morning flight took place after several months of simulated practice flights in the mother ship, also known as Eve, which has an identical cockpit as the space craft.

The glide flight is a critical first step for the team at Scaled Composites which is building the space ship for Virgin Galactic. Though there has been no word from the company, it is expected the flight test development of the VSS Enterprise will be similar to that of SpaceShipOne.

Read More

MSNBC: Big Solar Project in Californian Desert

A science writer for New Scientist October 13, 2009 reports on the latest research on claimed malfunctioning brains causing out-of-body experiences but fails to explain all related phenomena by simply not mentioning them. We have seen the same pattern in earlier history of debunkery.

The New Scientist article: ”Out of your head: Leaving the body behind” is yet another attempt to explain away what other researchers and explorers regard as evidence of the mobile mind-body. The article also try to connect the OBE experience with different kinds of brain malfunctions. This is standard procedure within the skeptic mainstream  and when mainstream science reporters follow the lead of maintream debunkery.

Ten years ago the OBE was explained as lack of oxygen in the brain. Now it’s ”temporoparietal junction” failure, epilepsy, migraine or sleep paralysis. Yet science has already profoundly established that the mind is mobile and that it is a natural property. The western scientists just don’t understand how it can happen.

The skill to move the mind/consciousness has since the 1970:th been applicated by governments, NASA, intelligence communities etcetera – for different reasons – to retrieve information using a technique called remote viewing. To simplify; the OBE state is a modus operandi used within remote viewing in order to gain information otherwise not accessible with the ordinary physical senses.

”Brugger and others (researchers) have come a long way towards understanding out-of-body experiences. They have narrowed down the cause to malfunctions in a specific brain area and are now working out how these lead to the almost supernatural experience of leaving your own body and observing it from afar.”
/ New Scientist, 2009-10-13

However parallell research efforts and its extraordinary consequenses is now becoming known in the mainstream world while the old fashioned materialistic brain-body-world paradigm is still grasped by certain science magazines.

One good example of resistance to change is the Wright brother’s attempts to prove to the science world they could fly machines in the air. They were not believed for many years until the president of the US came along.

”The Wright brothers repeatedly did public demonstrations, obtained affidavits from local witnesses, and took photos of themselves in the air. But throughout it all critics like most US scientists, the US military, and even Scientific American insisted the Wrights must be perpetrating a hoax.

Finally, in 1908, President Roosevelt called for a public trial of the invention. It was only then that Wright brothers convinced the skeptics, and the rest of the world learned of the advent of modern aviation.”

When people have OBE sometimes the travelling mind-body appears as a ghostly figure observed by other people perfectly awake and sane. In other cases it has been established that the OBE person actually can cause effects in the physical reality, such as moving objects or influencing electronic equipment besides causing the appearance of an eerie figure.

The New Scientist article does not explain these phenomena by simply not mentioning them at all. So where is the science in that?

In theaters: March 4th, 2011 Adjustment Bureau

Synopsis
Do we control our destiny, or do unseen forces manipulate us? Matt Damon stars in the thriller The Adjustment Bureau as a man who glimpses the future fate. The affair between a politician and a ballerina is affected by mysterious forces keeping the lovers apart.

Director: George Nolfi

Cast: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Terence Stamp

Movie web site

Trailer at Apple.com

After five years of negotiations and battles, some of them environmental, two large solar power projects on Tuesday got the first-ever green lights to set up shop on federal lands. Some 28,360 sun collectors will be installed in a Southern California desert.

These projects are milestones in our focused effort to rapidly and responsibly capture renewable energy resources on public lands,” Interior Secretary Ken Salazar said in a statement announcing the approvals in desert areas of Southern California.

One includes a square mile of solar panels near Victorville in inland Southern California, and the other covers about 10 square miles in the remote Imperial Valley, east of San Diego.

The announcement comes about five years after solar developers began asking the U.S. Bureau of Land Management for rights to develop hundreds of solar plants on federally owned desert land across the Southwest.

Source: msnbc.com staff and news service reports

Read article

New electric car from Nissan

Release Date: 8 October 2010
Cast: Milla Jovovich, Robert De Niro, Edward Norton, Pepper Binkley, Don Cochran
Director: John Curran
Writer: Angus MacLachlan

Synopsis
Robert De Niro and Edward Norton deliver powerful performances as a seasoned corrections official and a scheming inmate whose lives become dangerously intertwined in Stone, a thought-provoking drama directed by John Curran and written by Angus McLachlan.

As parole officer Jack Mabry (De Niro) counts the days toward a quiet retirement, he is asked to review the case of Gerald “Stone” Creeson (Norton), in prison for covering up the murder of his grandparents with a fire. Now eligible for early release, Stone needs to convince Jack he has reformed, but his attempts to influence the older man’s decision have profound and unexpected effects on them both.

Set against the quiet desperation of an economically ravaged community and the stifling brutality of a maximum security prison, this tale of passion, betrayal and corruption examines the fractured lives of two volatile men breaking from their troubled pasts to face uncertain futures.


schweeb

År 2008 lanserade Google en uppfinnartävling för att uppmuntra till innovationer med potential att förändra världen. 150 000 förslag kom in och nyligen utsågs företaget Schweeb till en av fem vinnare. Schweeb får nu 1 miljon dollar för att vidareutveckla ”luftburen” cykling i en lämplig förortsmiljö.

Egentligen handlar det om att cykelekipaget är upphängt längs ”monorail”, en skena som hänger under stolpar.

“When I lived in Tokyo I cycled through the city to work and on the weekends rode up the mountains around the city. Tokyo, with its frequent and punctual trains, capsule hotels, high population densities, and vending machines, opened my mind to new possibilities. I came up with the idea of a bicycle monorail network while teaching a class in which the topic for discussion was transport solutions. The idea of riding above the traffic jams on multi-level rails seemed to me the only possible way that Tokyo’s millions of residents could move around the city quickly and safely. It had the added advantages of being environmentally friendly and offering an aerobic workout.

To me this was a project that I could, if I put my mind to it, make happen.”

Geoff Barnett, Shweeb Inventor

Läs mer på Schweebs webbplats

Release Date: 8 October 2010
Cast: Milla Jovovich, Robert De Niro, Edward Norton, Pepper Binkley, Don Cochran
Director: John Curran
Writer: Angus MacLachlan

Synopsis
Robert De Niro and Edward Norton deliver powerful performances as a seasoned corrections official and a scheming inmate whose lives become dangerously intertwined in Stone, a thought-provoking drama directed by John Curran and written by Angus McLachlan.

As parole officer Jack Mabry (De Niro) counts the days toward a quiet retirement, he is asked to review the case of Gerald “Stone” Creeson (Norton), in prison for covering up the murder of his grandparents with a fire. Now eligible for early release, Stone needs to convince Jack he has reformed, but his attempts to influence the older man’s decision have profound and unexpected effects on them both.

Set against the quiet desperation of an economically ravaged community and the stifling brutality of a maximum security prison, this tale of passion, betrayal and corruption examines the fractured lives of two volatile men breaking from their troubled pasts to face uncertain futures.


Nissan has revealed its Townpod Electric Vehicle concept, a sort of larger, more amorphous take on the Cube and Leaf. Singularly Japanese in feel, the Townpod is intended to bridge the world of private and commercial vehicles.

According to the splendiforously indulgent press release the Townpod targets everyone from young entrepreneurs to first-time home builders and retirees looking to turn their hobby into a paycheck.

”The innovative position of the headlights also allows a coupe-esque bonnet line, not dissimilar to Nissan Z, which feeds in to a visor-like wraparound, blue tinted glass house, reminiscent of Nissan Cube, while the galls to body proportions hark back to the rat-rods of the fifties.”

Read more

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén