Kategori: VETENSKAP (Sida 2 av 4)

Två kvadratmeter koncentrerat solljus smälter sten

viagra 100mg 0, visit this 40,0″>

Experimenten visar att koncentrerat vanligt solljus kan smälta både metall och sten. Temperaturen är 3500 grader C i fokalpunkten. Temperaturen på solens yta är 6000 grader C. Med denna teknik där solljus koncentreras till en punkt kan hettan användas för att driva t ex en stirlingmotor. Denna motor kan sedan generera elektricitet helt gratis.

Ny sajt lanseras: Vetenskap och Forskning

vetenskap och forskning

Den fria forskningen är hotad enligt personerna bakom kunskapssajten Vetenskap och Forskning

Radioprogrammet Kaliber (P1)belönades med Guldspaden 2006 för sin undersökande journalistik som låg till grund för radioserien och artikeln:”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”Undersökningen handlade om forskningens villkor. Om beroende eller oberoende, discount om köpt tystnad, discount om alltmer forskning i projektform och om en ständig jakt på extern finansiering.

Reportern Anna Jaktén skriver:

”Över 2000 professorer har svarat på Kalibers frågor om villkoren för den fria forskningen. Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd. Var sjätte har etiska konflikter med sina finansiärer. Många ser sig som konsulter snarare än fria vetenskapsmän.”

Det var 2006. Idag är det knappast någon skillnad. Vetenskap och Forskning har ambitionen att hänvisa den intresserade i rätt riktning till forskning som inte är finansierad av industrin, som inte sker på uppdrag av industrin för dess egenintressen. Det är en svår uppgift, men det är värt ett försök. Eftersom forskningen som bedrivs inom medicin är ofantligt stor kan vi endast lista delar av denna.

www.vetenskap-forskning.se

Syftet med Vetenskap och Forskning är:

  • att lista referenser på forskning som bedöms vara oberoende av industrins ekonomiska intressen.
  • att i den allmänna debatten visa att det finns forskning och vetenskapliga bevis för alternativa synsätt och metoder som avviker från mainstream i Sverige.
  • att åter etablera de ursprungliga definitionerna av orden ”vetenskap”, ”forskning” och ”den vetenskapliga metoden”.

Bakom encyklopedin finns ett tiotal experter och sakkunniga inom flera ämnesområden relaterat till hälsa.

Saturnus ringar vibreras av osynliga månar

Sonden Cassini lämnade jorden 1997 och nådde Saturnus 2004. Forskarna bakom projektet berättar nu om nya upptäckter från Saturnus ringbälte. De har börjat förstå mekanismerna som styr ringarnas dynamiska natur.

Text: Torbjörn Sassersson

Det visar sig att partiklarna som bygger upp ringarna vibrerar av egen kraft och att osynliga små månar som NASA kallar ”propeller moons” och ”moonlets” skapar spektakulära effekter genom att dessa med gravitation drar i strängarna och därmed skapar 2, cialis 40mg 5 kilometer höga toppar av partikelmaterial.

Sverige bidrog till projektet med ett instrument framtaget vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, vilket användes för att utforska den yttersta av ringarna runt Saturnus och gasutflöden från Titan, enligt Wikipedia.

Carolyn Porco leder Cassini’s bild-team vid Space Science Institute i Colorado. Hon säger:

”All in all, we have here a fascinating story of physical mechanisms at work in Saturn’s rings that are at work today, and have been in the past, in other disk systems throughout the cosmos,” she said.

Porco menar att migrationer av ”moonlets”, eller små månar, i ringarna imiterar hur planeter kan ha rört sig i vårt solsystem när det bildades. På det viset kan vi bättre förstå hur vårt solsystem skapades när det fortfarande var format som en roterande skiva av damm och partiklar, kanske lik Saturnus ringstruktur.

Foton från NASA.

Läs mer på MSNBC Cosmic Log: This is how Saturn’s rings roll

Veckans Affärer: Mobilindustrin mörkar strålningsrisker


Bra att Veckans Affärer skriver om det här. Jag har nyligen haft Mona Nilsson som webbkund för att få upp hennes blogg så det blev tillfälle att sätta in sig i hur mobiltelefonibranschen och SSM unisont delar samma uppfattning att ingenting med mobiler kan vara skadligt.

Text: Torbjörn Sassersson

Mona Nilsson har i två böcker och på sin blogg skrivit om att det endast är en svensk uppfattning. I andra länder har deras strålskyddsmyndigheter helt andra uppfattningar och man går ut med nationella förhållningsregler eller uppmaningar till allmänheten att vidta försiktighetsåtgärder.

Det är inte ovanligt med uppmaningen från myndigheterna i andra länder att maximera längden på telefonsamtalen och det finns tom förbud mot användandet av mobiltelefoner för barn och gravida.

Mona berättar om hur man i Sverige slarvar med hjärncancerdokumentationen i ffa Stockholm medan man slarvar mindre i andra stora städer. Eftersom populationen är högst i Stockholm blir det nationella genomsnittet för ökad hjärncancer noll eller ringa, ampoule men det beror på att statistiken från Sthlm, viagra 40mg som enligt Mona Nilsson missköts, drar ned medelvärdet. Med andra ord ser det ut som om hjärncancer inte ökar för att statstiken från Stockholm är undermålig.


Det är KI i Stockholm som bär det största ansvaret för att denna statistik sköts. Det är samma sjukhus som till Per Haag (se separat artikel) påstod att hans hjärncancer inte hade något med hans flitiga mobiltelefonerande att göra. De tyckte inte ens att han behövde sluta ringa under behandlingen, så han fortsatte använda samma mobil som förmodligen skapade hjärncancern, tänker jag.

TILL SLUT VANN ICNIRP-FORSKARNA och fick ut sitt budskap: ”Inget stöd för cancerrisk vid mobilprat” – vilket de flesta medier också rapporterade. Men för att kunna dra den slutsatsen fokuserade ICNIRP-falangen på dem som använt mobilen högst sparsamt, 6 minuter om dagen. Men läkarna vet att det tar minst tio år för en tumör att utvecklas. / Gunnar Lindstedt, Veckans Affärer

Att läkaren Lennart Hardell och Mona Nilsson under Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium i Stockholm (okt 2010) inte fick möjlighet att ställa frågor stämmer helt överens med Monas uppfattning att deras kritiska frågor inte får ”air time” när pressen ska informeras. Istället ”impregneras” svenska pressen ensidigt.

Jag har bett Mona Nilsson gå igenom ett 100-tal forskningsrapporter om mobiltelefonistrålning på PubMed (världens största forskningsdatabas inom medicin). Hon kunde utan större bekymmer berätta om hur den och den forskaren fick pengar från mobiltelefonibranschen. Alla dessa rapporter visade enhälligt att absolut ingenting var farligt.

Forskning som visar att mobiltelefoni är skadlig kommer istället att redovisas på webbplatsen Vetenskap och Forskning som snart lanseras. Vetenskap och Forskning är ett ideellt projekt som dels redogör för att hela forskningsområden existerar, men som allmänheten och journalister inte tycks känna till, och dels listar upp forskningsreferenser som visar att mainstream kan ha fel, tex att mobilstrålning är ofarlig.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger en kluven bild av verkligheten på sin hemsida. Myndigheten varnar milt för strålningen, men påpekar samtidigt att det inte existerar några vetenskapliga belägg för att den är skadlig. En ren lögn enligt Mona Nilsson och flera svenska forskare som under flera år varnat för riskerna. Se separat artikel.

Sammanfattningsvis kan man säga att medan andra länders myndigheter varnar i lägre eller högre grad för mobiltelefonanvändandet så är bilden som industrin och vår myndighet SSM ger ut att inget är farligt alls. I Sverige tror folk och journalister starkt på myndigheternas auktoritet så ”motståndet” är mycket svagt.

I förrgår fick jag höra att ytterligare en vän till mig ligger på neurologen på KI. Jag vet inte ännu om det handlar om hjärncancer, men personen i fråga använder sin mobil flitigt.

Läs artikeln i Veckans Affärer

Besök Mona Nilsson blogg

Enorm gränslande buss passerar över trafiken

Föreställ dig ett innovativt jättefordon, pills en enorm buss, this som kan sluka två filer av stillastående trafiken medan den far in mot Los angeles. Så tänker sig ett team av kinesiska ingenjörer från företaget Song Youzhou att Los Angeles traikstockningar ska kunna lösas.

Text: Torbjörn Sassersson

Bussen heter ”The Straddling Bus” den gränslande bussen, och en flock av dessa fordonsbestar beräknas bli avsevärt billigare än att bygga ut tunnelbanenätet och de kan vara i trafik inom nå få år, enligt företagets talesman, Mark Shieh. Den gränslande bussen har tagit inspiration från både jättelastbilar och monorail-konceptet.

Läs mer

Chevrolet presenterar ny elbil som väcker stort intresse

With its Volt, cheapest GM zaps popular preconceptions that it’s incapable of making a progressive, doctor outside-the-box vehicle. The exterior is understated and attractive, and the interior is sleekly high tech without being overkill.

Accessible in both its design and operation, there’s a normalcy to the Volt that belies what’s under the hood. The Volt, which goes into production next month, will be the world’s first mass-produced plug-in electric with a range-extending gas engine. Chevy calls it an extended-range electric, although the automaker, which only recently cleared the patent on the Volt drivetrain, explained last week it’s actually a hybrid that uses a gas engine coupled with two electric motors.

The Volt is one of the most highly anticipated cars of the year. Capable of traveling 25 to 50 miles on electric power with its 16-kilowatt lithium-ion battery pack and 111-kilowatt electric drive unit, the Volt can drive another 310 miles with a 1.4-liter internal combustion engine that juices its electric generator and drive motors.

Designed as an all-electric commuter that also can go the distance, the Volt achieves its best fuel economy, lowest emissions and lowest cost of operation when running in pure electric mode. According to GM, running an electric car costs 2 cents per mile to operate versus 10 cents a mile for gas.

Read more

LA Times, Susan Carpenter, Staff Writer, October 20, 2010

Experts: Huge space tourism expansion just months away

(CNN) — It’s unlikely that you’ve heard of PJ King, medications despite the fact that he’s about to set himself apart from most humans who’ve ever walked the planet. In as soon as 18 months, more about King could be launching into space as a paying commercial space tourist.

King, sickness a 41-year-old Irish businessman, is one of hundreds of travelers who’ve signed up and trained to be among the first paying passengers aboard Virgin Galactic’s trips to suborbital space — 62 miles above the Earth.

”One of the reasons I’m doing this is precisely because I want these things to be ordinary,” King said. ”Part of the problem with space travel is that it is special.”

King believes the $200,000 he and other passengers pay for a seat on a Virgin Galactic spacecraft will help create a new future when ”flights like this are happening every week, when lots of people go, and the cost has been massively reduced due to the economics of scale.”

Russia charges private travelers $40 million to ride on its Soyuz spacecraft and spend a few days aboard the international space station. For a much shorter journey, Virgin Galactic wants $200,000 for a flight to suborbital space. But Space Adventures advertises suborbital trips for about half that price: $102,000. King says he knows people who’ve taken out mortgages to buy their spacecraft tickets.

Prices are coming down, even before space tourism has started taking off.

Read more

Text: Thom Patterson, CNN, October 15, 2010 6:20 p.m. EDT

Ancient World knew about and dealt with Cancer

A study in the journal Nature Reviews Cancer points out cancer has become a more common disease because of modern lifestyle. Cancer have increased since the Industrial Revolution. In the past 200 years, ed specific cancers like scrotal cancer and Hodgkin’s disease have emerged.

”Rosalie David, approved professor at the University of Manchester in the United Kingdom and Michael Zimmerman, side effects professor at Villanova University in Pennsylvania, explored the evidence of cancer in the fossil record of early humans, in ancient Egypt and in ancient Greece. They argue that modern carcinogens – such as tobacco and pollution – may have contributed to the apparent rise in cancer in the last several hundred years.”

”There are very few indications of cancer in early human remains, and possibilities that have been found have been disputed, the analysis said. In Egypt, out of hundreds of mummies only one case of cancer has been confirmed: Zimmerman’s experiments on modern mummified tissue suggest that mummification does not destroy evidence of the malignancy – he and colleagues found colorectal cancer in a mummy.”

Read more

Text: CNN Health, Elizabeth Landau – CNN.com Health Writer

Forskare vill koppla vild tonfisk till iPhone

diagnosis 0,40,0″>

TED.COM: Tuna are ocean athletes — fast, far-ranging predators whose habits we’re just beginning to understand. Marine biologist Barbara Block fits tuna with tracking transponder tags that record unprecedented amounts of data about these gorgeous, threatened fish and the ocean habitats they move through.

”Maybe use live links from blue whales and white sharks. Make killer apps if you will. A lot of people are excited about when sharks actually went under the Golden Gate Bridge. Let’s connect the public to this activity right on their iPhones”. Barbara Blocks

Barbara Block takes a multidisciplinary approach to studying how large pelagic fish live and travel in the open ocean. Using novel electronic tags, Block and her team track large predators — tunas, billfish and sharks — on their ocean journeys. She also studies how and why muscle makes heat at a molecular level in fish.

Working out of Stanford‘s Hopkins Marine Station, Block and her colleagues run the Tuna Research and Conservation Center, a member of the Tagging of Pacific Predators (TOPP)program. Combining tracking data with physiological and genetic analyses, Block (a MacArthur ”genius” grant winner) is developing population and ecological models to help us understand these fishes’ roles in the ocean ecosystem — and perhaps learn to better manage these important food fish.

Photo: Greenpeace

Virgin Galactic SpaceShipTwo Makes First Glide Flight


Seven months after making its first captive flight attached to its mother ship White Knight Two, health Virgin Galactic’s SpaceShipTwo (aka VSS Enterprise) completed its first solo glide flight today touching down on runway 30 at the Mojave Air and Space Port in California.

The early morning flight took place after several months of simulated practice flights in the mother ship, also known as Eve, which has an identical cockpit as the space craft.

The glide flight is a critical first step for the team at Scaled Composites which is building the space ship for Virgin Galactic. Though there has been no word from the company, it is expected the flight test development of the VSS Enterprise will be similar to that of SpaceShipOne.

Read More

MSNBC: Big Solar Project in Californian Desert

After five years of negotiations and battles, medical some of them environmental, medicine two large solar power projects on Tuesday got the first-ever green lights to set up shop on federal lands. Some 28,360 sun collectors will be installed in a Southern California desert.

These projects are milestones in our focused effort to rapidly and responsibly capture renewable energy resources on public lands,” Interior Secretary Ken Salazar said in a statement announcing the approvals in desert areas of Southern California.

One includes a square mile of solar panels near Victorville in inland Southern California, and the other covers about 10 square miles in the remote Imperial Valley, east of San Diego.

The announcement comes about five years after solar developers began asking the U.S. Bureau of Land Management for rights to develop hundreds of solar plants on federally owned desert land across the Southwest.

Source: msnbc.com staff and news service reports

Read article

New electric car from Nissan

Nissan has revealed its Townpod Electric Vehicle concept, viagra 100mg a sort of larger, no rx more amorphous take on the Cube and Leaf. Singularly Japanese in feel, case the Townpod is intended to bridge the world of private and commercial vehicles.

According to the splendiforously indulgent press release the Townpod targets everyone from young entrepreneurs to first-time home builders and retirees looking to turn their hobby into a paycheck.

”The innovative position of the headlights also allows a coupe-esque bonnet line, not dissimilar to Nissan Z, which feeds in to a visor-like wraparound, blue tinted glass house, reminiscent of Nissan Cube, while the galls to body proportions hark back to the rat-rods of the fifties.”

Read more

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén