Tagg: Vetenskap och Forskning

Sajten ”Vetenskap och forskning” (VoFo) är uppdaterad

Forskningsencyklopedin ”Vetenskap och forskning” är uppdaterad med aktuella länkar till forskning listad av Libertonline.com.

Syftet med Vetenskap och Forskning är:

  • att lista referenser på forskning, malady inom framförallt hälsa och medicin, som bedöms vara oberoende av industrins ekonomiska intressen.
  • att för den allmänna debatten visa att det finns forskning och vetenskapliga bevis för alternativa synsätt och metoder.
  • att åter etablera de ursprungliga definitionerna av orden ”vetenskap”, ”forskning” och ”den vetenskapliga metoden”.

Gå till sajten

Ny sajt lanseras: Vetenskap och Forskning

vetenskap och forskning

Den fria forskningen är hotad enligt personerna bakom kunskapssajten Vetenskap och Forskning

Radioprogrammet Kaliber (P1)belönades med Guldspaden 2006 för sin undersökande journalistik som låg till grund för radioserien och artikeln:”Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”Undersökningen handlade om forskningens villkor. Om beroende eller oberoende, discount om köpt tystnad, discount om alltmer forskning i projektform och om en ständig jakt på extern finansiering.

Reportern Anna Jaktén skriver:

”Över 2000 professorer har svarat på Kalibers frågor om villkoren för den fria forskningen. Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd. Var sjätte har etiska konflikter med sina finansiärer. Många ser sig som konsulter snarare än fria vetenskapsmän.”

Det var 2006. Idag är det knappast någon skillnad. Vetenskap och Forskning har ambitionen att hänvisa den intresserade i rätt riktning till forskning som inte är finansierad av industrin, som inte sker på uppdrag av industrin för dess egenintressen. Det är en svår uppgift, men det är värt ett försök. Eftersom forskningen som bedrivs inom medicin är ofantligt stor kan vi endast lista delar av denna.

www.vetenskap-forskning.se

Syftet med Vetenskap och Forskning är:

  • att lista referenser på forskning som bedöms vara oberoende av industrins ekonomiska intressen.
  • att i den allmänna debatten visa att det finns forskning och vetenskapliga bevis för alternativa synsätt och metoder som avviker från mainstream i Sverige.
  • att åter etablera de ursprungliga definitionerna av orden ”vetenskap”, ”forskning” och ”den vetenskapliga metoden”.

Bakom encyklopedin finns ett tiotal experter och sakkunniga inom flera ämnesområden relaterat till hälsa.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén