Remote Viewing, medvetandeforskning och världsbilder

Människans gränslösa medvetande

Vad är status på forskningen på människans medvetande? Hur är vårt medvetande funtat och hur kan vårt "Mind", medvetandet och mentala tekniker i samspel användas för problemlösning, innovation och insiktsfulla upplevelser?

Torbjörn Sassersson som har studerat medvetandet både teoretiskt och praktiskt redogör för den internationella forskningens resultat från SRI International USAs största "think tank". SRI tog fram en mental teknik kallad "Remote viewing" som använts av underrättelsetjänst och militär sedan 1970-talet. Idag är tekniken spridd över hela världen och tillämpas även civilt av individer, företag, polisväsendet och många andra organisationer.

Föredraget tar upp

  • Den internationella medvetandeforskningens omvälvande resultat
  • Hur du kan använda Remote viewing för problemlösning, innovation, självförverkligande och mycket mer
  • Hur hjärnans kapacitet kan utvecklas mha av EEG-träning (hemi sync)
  • Hur medvetandeforskningen är associerad till den nya fysiken
  • Varför medvetandeforskningen manar oss att uppdatera vår världsbild

Deltagare uppger ofta att de under Torbjörns föredrag inser betydelsen av egna personliga upplevelser och att naturvetenskapen inte har svar på alla frågor om hur vi fungerar.

Torbjörn Sassersson är känd från TV-serier som Hjärnstorm, Det Okända, Gomorron Sverige, dokumentärfilmen "Det Stora Grå" och P1. Han har hållit föredrag om medvetandeforskning sedan 2004 och berättar om sina möten med underrättelsetjänstagenter och forskare. Han arbetar som skribent, medieproducent och kommunikationskonsult för företag främst inom miljö, energi och teknikbranschen. Torbjörn har en fil kand. från Stockholms Universitet inom naturvetenskap/miljövård.

remote viewing

Människans mobila medvetande kan användas i både krig och fred. Vad visar medvetandeforskningen och hur kan mentala tekniker tillämpas i vardagen?

Se även min dokumentärfilm om remote viewing

Torbjörn lyckas bevisa remote viewing på TV4

Hem

Andra föredrag

Priser för intresseföreningar och privata sällskap

Pris från: 4000 kr inkl moms

Små ideella föreningar och privata sällskap får ett nedsatt pris för att minska kostnaden för arrangören (föreningar och privatpersoner utan möjlighet att dra moms). Ni står för resa och eventuell övernattning. Intäkten efter att föreningen fått sina kostnader ersatta delas 50/50 med föredragshållaren som dock garanteras minst 3000 kr i arvode inkl moms.

Priser för företag

Föredrag 1-3 timmar för max 30 deltagare.
Pris: 8.000 kr exkl moms

Föredrag 1-3 timmar för 30-60 deltagare.
Pris: 12.000 kr exkl moms

Föredrag 1-3 timmar över 60 deltagare.
Pris: Begär offert


Gomorgon Sverige
Torbjörn medverkade i dokumentären "Det stora grå" (TV4, 2009). En demonstration av remote viewing gick bra.
Torbjörn medverkade i SVT "Hjärnstorm" den 26 februari 2009.
Torbjörn höll en Remote Viewing workshop i Ungern, 2007 i samarbete med Institute for Strategic Research.
Vi arrangerar ett föredrag i Tempel Riddare Ordens lokaler 3/4 2007 samt spelar in en DVD-film med Lyn Buchanan från US Army.
Torbjörn intervjuas av P1 och Ola Hemström från "Tendens" som tar upp "Andra sidan".
Debatt om det paranormala mot Christer Sturmark. "Gomorron Sverige" december 2005.
     
Soul Travel Magazine gör en dokumentärfilm om Joe McMoneagle en "psychic spy" som blev civilspanare.
Experiment för TV4 utfört med skeptiker som är emot paranormala fenomen. Experimentet gick åt skogen.
Torbjörn lyckas bevisa remote viewing i vetenskapligt experiment för TV4 Plus.