Ingen bild

The Jacket

oktober 22, 2005 Skribent 0

Resumé “St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument – Läs mer

Ingen bild

Torbjörn Sassersson lyckades i Remote Viewing Test 1

december 12, 2004 Skribent 0

Torbjörn Sassersson lyckades att bevisa remote viewing (fjärrsyn) i ett experiment utfört i samarbete med Nordisk Film. I det här experimentet, nummer ett av totalt tre för TV4 där Sassersson var försöksperson, var uppgiften att fastställa motivet på ett dolt foto på en vägg i ett experimentrum i en lokal hos Nordisk Film.