Silly stuff: 600 Pillows and 2 Guys singing backwards


Seven months after making its first captive flight attached to its mother ship White Knight Two, Virgin Galactic’s SpaceShipTwo (aka VSS Enterprise) completed its first solo glide flight today touching down on runway 30 at the Mojave Air and Space Port in California.

The early morning flight took place after several months of simulated practice flights in the mother ship, also known as Eve, which has an identical cockpit as the space craft.

The glide flight is a critical first step for the team at Scaled Composites which is building the space ship for Virgin Galactic. Though there has been no word from the company, it is expected the flight test development of the VSS Enterprise will be similar to that of SpaceShipOne.

Read More

On Monday night, September 20, NBC premieres its new show – The Event. The Event is a high powered television mini-series that shows the U.S. President who is given possession of a highly classified file about a program that he officially had not been made aware by his national security officials. In the NBC trailer (see below), he has a confrontation with his CIA Director, who informs the President that only those with a need-to-know were informed about the classified program.

The President declares to the CIA Director that by virtue of the office of the President, he has need-to-know. The President learns that the program involves 97 prisoners or mysterious ‘others’ being held in a secure facility in Alaska. He travels there to meet them and their leader. He then announces a major Press Conference and a failed assassination attempt then ensues.

Start: NBC September 20, 2010

Watch the first episode online

Text: Michael E. Salla, Ph.D.

För svenska TV-tittare

TV-serien ”The Event” visas i SVT under hösten med början på söndag 26 sep kl 21.15 i TV 1. Även i SVT1 27/9, SVT1 2/10, SVT1 3/10 och SVT24 30/10.

Mer på SVT Play

”The Event är tv-serien som händer här och nu. De första avsnitten är fortfarande under inspelning och inte ens skådespelarna vet vad som väntar längre fram i serien. Eftersom mycket i The Event bygger på överraskningsmoment så väljer många tv-bolag världen över att sända serien så tätt inpå som möjligt efter att avsnitten visats i USA.

– Det är förmodligen den största simultanrelease av en tv-serie som gjorts och The Event är något som det kommer snackas om jorden runt, säger Annie Wegelius, programdirektör på SVT.”

Vem är Torbjörn Sassersson?

Read more about Torbjorn Sassersson in English

Torbjörn Sassersson arbetar som skribent, webbredaktör, kommunikatör, webbproducent, filmare och föredragshållare. Han har ett varierat förflutet med erfarenhet från ämnesområden som; webbproduktion, bioenergi, miljö, utbildning, akvatisk ekologi, medvetandeforskning och intelligenta hus. I botten har han en fil. kand i miljövård från Stockholms universitet påbyggd med utbildningar inom kommunikation och media från AcadeMedia och Poppius. Han har stort intresse för analys, lateralt tänkande och idéskapande inom respektive ämnesområde.

Kommunikatör, webbproducent, frilansande skribent

Torbjörn Sassersson har sedan 1995 arbetat på flera byråer och för ett antal organisationer och företag i webbrelaterade kommunikationsprojekt. Det senaste heltidsuppdraget var som inhyrd chefswebbredaktör för Danske Banks Sverige under 14 månader, 2008-2009. Torbjörn har arbetat eller arbetar för Arla, Energimyndigheten och LRF samt många små- och medelstora företag. I samarbete med byrån Jefferson Communication startade och drev han åren 1999-2002 mediabolaget Smarta Hem Media i centrum av branschen för så kallade intelligenta hus. Smarta Hem Media sponsrades av Skanska, Vattenfall (Sensel) och Ericsson (BlueLabs) samt några nystartade bolag då delägda av IT Provider (Lime Consulting, Rivermen). Tillfälliga kunder till Smarta Hem Media var bland annat Telia och Cisco. Bolaget levererade artiklar till Passagen Boende och lanserade i samarbete med ExpoNova Sveriges första konferens och mässa om intelligenta hus.

Som miljökonsult producerade han en miljömanual för hotell och företag (Ibis Hotel fd Good Morning Hotels) samt genomförde en omfattande dykinventering av Stockholms skärdgård, ett projekt delvis finansierat av Länsstyrelsen. Det hann bli en miljöutbildning för Telia också 1997. Jag var underkonsult till ERM Dynamo och GEAR.

SvenskaSajter.com – Den ständigt växande länkkatalogen

Eddiie Izzard
Eddiie Izzard

Edward John ”Eddie” Izzard (born 7 February 1962) is a British stand-up comedian, actor and voice-over artist. His comedy style takes the form of rambling, whimsical monologue and self-referential pantomime.
Lyn Buchanan - Remote viewing

Lyn Buchanan är en fd underrättelsetjänstagent som hjälper polisen finna försvunna personer med hjälp av remote viewing, en mental teknik för informationsinhämtning som utvecklades av SRI International på uppdrag av US Army åren 1972-1995. Det finansierades till stor del av den amerikanska kongressen. Remote viewing (RV) baseras på kontrollerad extrasensorisk perception (ESP).

Text: Torbjörn Sassersson

Remote viewing kan enklast förklaras med hjälp av ett fiktivt exempel där tekniken framgångsrikt hjälper polisen att finna en försvunne person. Låt säga att en liten flicka kidnappats och att polisutredningen har flera scenarios som de utgår ifrån. Ett spår handlar om att barnet kan finnas i en båt. Ett annat handlar om att barnet finns i ett hus i en skog. Ett tredje spår handlar om att barnet finns i en skåpbil. Resurserna och tiden räcker inte till för att undersöka alla spåren och man behöver det där lilla extra för att kunna sätta in ett framgångsrikt ”span”.

Polisen beslutar sig för att diskret kontakta en RV-firma. Polisen tar kontakt och en sk ”måluppställare” (tasker) sätter upp en adekvat fråga och denna lyder:

”Beskriv platsen där X finns kl 10.00 den 8 maj 2010.”

Dagens datum när målet definieras är låt säga den 7 maj kl 13.00 år 2010. Man sätter alltså upp var ”målobjektet”, det försvunna barnet, kommer att befinna sig vid en särskild tidpunkt i framtiden.

Målet tilldelas koordinater av en slumgenerator och det råkar i det här fallet bli siffrorna: 4457 7789. Koordinaternas enda funktion är att identifiera en exakt fråga. Måluppställaren skriver frågan på ett papper och lägger det i ett ogenomskinligt kuvert. På kuvertet skriver måluppställaren siffrorna 4457 7789.

Måluppställaren ger koordinaterna (inte kuvertet) till en RV monitor, en person som är helt ”blind” inför vad frågan är eller vem uppdragsgivaren är. Remote viewern får endast och inget annat än koordinaterna 4457 7789 som enda ledtråd av den principiellt ”blinde” monitorn. Alltså genomförs hela sessionen vad som vetenskapligt kallas för ett dubbelblint test. Monitorns uppgift är att guida remote viewern med frågor. Eftersom måluppställaren inte har en aning om vad frågan är kan inte ledande frågor ställas.

Minimalistiska resultat räcker ofta för att lösa ett kriminalfall tack vare polisens erfarenhet och fältarbete

Ett exempel. Remote viewiern får fram följande resultat i sammanfattning efter att remote viewern själv strukit bort allt som denne uppfattar som fel.

Sammanfattning CRV mål: 44578 77891

Objekt: Kvinna. Flicka. Ung. Ensam. Rädd.

Närmiljö: Trångt utrymme. Luktar organiskt som tjära. Svajande känsla i rum. Trägolv.

Omgivning: Vatten mellan land och land på nytt. Vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning.

Slut session.

Minimalistisk RV är ofta bäst även om sessionen normalt omfattar flertalet fyllda A-sidor med innehåll. Ofta är merparten av informationen ganska vag. En skeptiker skulle kalla det här rent skräp och vilja förkasta allt som ovetenskapligt mumbojumbo som inte bevisar någonting, men polisen som nyttjar remote viewing resonerar annorlunda. Viewerns data är ofta inte mer knapphändig än andra uppgifter som polisen fått in från allmänheten eller vittnen. Endast i undantagsfall får remote viewern en så kallad ”PSI experience” eller ”total site integration”, en kameråkliknande upplevelse i 3D, in situ. I de fallen kan extremt exakt information erhållas.

De remote viewers som används måste ha mycket bra ”track record”, (resultathistorik) annars vågar man inte nedprioritera spår som kan vara korrekta. Ofta tilldelas två-tre remote viewers samma mål för att polisen ska få fram jämförbara data. ”Spretar” data för mycket kan hela RV-arbetet förkastas.

Poliser som använder remote viewing support tänker annorlunda. Endast med dessa knapphändiga uppgifter som är vaga och allmängiltiga kan polisen nedprioritera två av tre spår. De kan nedprioritera spåren som handlar om att barnet finns i en skog eller en byggnad. Med ledning av ”svajande känsla rum” samt ”vatten mellan land och land på nytt”kan polisen inte bara misstänka att det handlar om en båt utan även få fram en uppgift till som fick dem att komma på något för egen maskin.

De subjektiva intrycken ”vatten mellan land och land på nytt” och ”en vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning” betyder flod. Remote viewern redogjorde för sina subjektiva intryck och polisen associerade till flod. Eftersom remote viewern fick fram trägolv och doft av tjära utesluts alla plastbåtar. I regionen finns bara en flod och få träbåtar vilket innebär att endast 100 st båtar behöver sökas av i de marinor som finns i flodens sträckning.

Inom loppet av två timmar avsöks träbåtar i tre marinor. När polisen söker i den 12:e båten finner dessa flickan inlåst och förövarna grips kort därpå.

Nu är det här endast ett fiktivt exempel, men det skulle kunna vara hämtat från verkligheten, en verklighet där RV används diskret av polisväsendet. Se ett exempel på hur det kan gå när ett RV-team kör sin egen utredning utan stöd från de lokala myndigheterna.

Trots vaga knapphändiga uppgifter räckte dessa för att lösa fallet. Remote viewern hittade alltså inte flickan. Polisen gjorde det med ledning av remote viewern.

Se en video där ett remote viewing-team söker efter en person som varit förvsunnen i 30 år.

Words and Music to ”My Favorite Pillow” by Rhett & Link.

.

.

.