Elena Malmefeldt: Svar på tal angående artikeln ”kvantmystik”

Elens Malmefeldt
Elens Malmefeldt

Dan Larhammar från föreningen Vetenskap och Folkbildning nedan VoF skrev ner mig efter en artikel i Svenska Dagbladet för några år sedan. Så gör de med alla som hamnar i ljuset på något sätt och som inte arbetar med skolmedicin. Jag arbetar med livsstilsförändringar.

Elena Malmefeldt skriver artikeln ”kvantmystik” innehöll så pass många sakfel i påståenden att hon inte kunde uppbringa den respekt som det krävs för att man skall vilja försvara sin åsikt, då det tar en hel del tid i anspråk, skriver hon. Malmefeldt hade bestämt sig för att inte ödsla sin energi på VoF vare sig det gäller henne som person eller i allmänhet.

Varje år har VoF delat ut ett förvillarpris till de personer som de anser vara en fara för oss via sitt tänkande: Sanna Edhin som skapade en folkrörelse av livsstilsförändringar, Annika Dahlqvist som med sin LCHF kost hjälpt tusentals människor.

Läs Elena Malmefeldts kompletta artikel