The Jacket

Picnic At Hanging RockResumé

“St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument drenchediin a mysterious atmosphere.i

Among the white-gloved pupilsiof Appleyard college areisenior boarders Miranda, Marion,iIrma and Edith.
Theigirls gain permission toiexplore the upper slopesiof the rock. Edithitakes a nap andiwakes to discover thatithe other three girlsihave removed their shoesiand stockings and haveiresumed their trek asiif in a dream.idisappearing into a passagewayiin the rock itself.i

Edith returns to theipicnic, panic stricken andialone. Mathematics mistress MissiMcCraw goes to investigate,ibut neither she norithe three other girlsiare ever seen again.iThey have vanished withoutia trace.
What eerieievents took place thatiday, and will thoseiinvolved ever rid themselvesiof the demons thatithe ill fated picniciunearthed?

Based on theiclassic novel by JoaniLindsay, “Picnic at HangingiRock”, is both sublimelyispooky and majestically beautiful.i

Boasting visually hypnotic photographyiby Oscar winner RusselliBoyd, a haunting scoreiby Bruce Smeaton andithe timeless ethereal beautyiof Anne Louise Lambertias Miranda, this classicihelped revive the Australianifilm industry and establishediDirector Peter Weir asia major International talent.” IMDB

EllJay skrev:

Jag har sett filmen nu. Det var en stämmningsfull film som lutade sig mer åt att visa ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Försvinnadet av flickorna behandlades som en händelse av ringa värde för intrigen och det mesta fokuserades på,….ja, vad fokuserades det på egentligen?  Jo. ännu mer stämmningsfull musik och bildspel.

Jag blev ganska förvånad och undrade om jag sett samma film, som den jag minns. Faktum är, efter lite efterforskningar, att Peter Weir gått lös med röjsågen på filmen i klipprummet i början på 90-talet och den nedklippta och kastrerade versionen är den enda som finns tillgänglig nu.

De skrämmande upplevelser som de försvunna flickorna hade (vilket man fick nu i orginalet), med de fysika och psykiska skador de ådragit sig, och den vånda och rädsla de hade är bortklippt, allt som rörde deras försvinnande OCH återkomst är bortsopat med röjsågen, allt som finns kvar är…just det, ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Om jag inte minns helt fel från orginalfilmen så hamnade dom i en sorts dimensionsförflyttning som visades i samband med deras försvinnande och återkomst, även killen som själv gavs sig ut för att söka efter flickorna hamnade i den, och kom senare tillbaka skrämd från vettet men med en bit tyg från en av flickornas klänning som revs av när han försökte rädda henne (OBS: detta fick man inte nu i denna version, utan det minns jag från orginalet)

Hans upplevelser och vidare öde hamnade på golvet i klipprummet samma dag som regissören Peter Weir fick tuppjuck och kände sig på röjar-humör.

“St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument drenchediin a mysterious atmosphere.i

Among the white-gloved pupilsiof Appleyard college areisenior boarders Miranda, Marion,iIrma and Edith.
Theigirls gain permission toiexplore the upper slopesiof the rock. Edithitakes a nap andiwakes to discover thatithe other three girlsihave removed their shoesiand stockings and haveiresumed their trek asiif in a dream.idisappearing into a passagewayiin the rock itself.i

Edith returns to theipicnic, panic stricken andialone. Mathematics mistress MissiMcCraw goes to investigate,ibut neither she norithe three other girlsiare ever seen again.iThey have vanished withoutia trace.
What eerieievents took place thatiday, and will thoseiinvolved ever rid themselvesiof the demons thatithe ill fated picniciunearthed?

Based on theiclassic novel by JoaniLindsay, “Picnic at HangingiRock”, is both sublimelyispooky and majestically beautiful.i

Boasting visually hypnotic photographyiby Oscar winner RusselliBoyd, a haunting scoreiby Bruce Smeaton andithe timeless ethereal beautyiof Anne Louise Lambertias Miranda, this classicihelped revive the Australianifilm industry and establishediDirector Peter Weir asia major International talent.”

IMDB
Resumé

“St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument drenchediin a mysterious atmosphere.i

Among the white-gloved pupilsiof Appleyard college areisenior boarders Miranda, Marion,iIrma and Edith.
Theigirls gain permission toiexplore the upper slopesiof the rock. Edithitakes a nap andiwakes to discover thatithe other three girlsihave removed their shoesiand stockings and haveiresumed their trek asiif in a dream.idisappearing into a passagewayiin the rock itself.i

Edith returns to theipicnic, panic stricken andialone. Mathematics mistress MissiMcCraw goes to investigate,ibut neither she norithe three other girlsiare ever seen again.iThey have vanished withoutia trace.
What eerieievents took place thatiday, and will thoseiinvolved ever rid themselvesiof the demons thatithe ill fated picniciunearthed?

Based on theiclassic novel by JoaniLindsay, “Picnic at HangingiRock”, is both sublimelyispooky and majestically beautiful.i

Boasting visually hypnotic photographyiby Oscar winner RusselliBoyd, a haunting scoreiby Bruce Smeaton andithe timeless ethereal beautyiof Anne Louise Lambertias Miranda, this classicihelped revive the Australianifilm industry and establishediDirector Peter Weir asia major International talent.” IMDB

EllJay skrev:

Jag har sett filmen nu. Det var en stämmningsfull film som lutade sig mer åt att visa ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Försvinnadet av flickorna behandlades som en händelse av ringa värde för intrigen och det mesta fokuserades på,….ja, vad fokuserades det på egentligen?  Jo. ännu mer stämmningsfull musik och bildspel.

Jag blev ganska förvånad och undrade om jag sett samma film, som den jag minns. Faktum är, efter lite efterforskningar, att Peter Weir gått lös med röjsågen på filmen i klipprummet i början på 90-talet och den nedklippta och kastrerade versionen är den enda som finns tillgänglig nu.

De skrämmande upplevelser som de försvunna flickorna hade (vilket man fick nu i orginalet), med de fysika och psykiska skador de ådragit sig, och den vånda och rädsla de hade är bortklippt, allt som rörde deras försvinnande OCH återkomst är bortsopat med röjsågen, allt som finns kvar är…just det, ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Om jag inte minns helt fel från orginalfilmen så hamnade dom i en sorts dimensionsförflyttning som visades i samband med deras försvinnande och återkomst, även killen som själv gavs sig ut för att söka efter flickorna hamnade i den, och kom senare tillbaka skrämd från vettet men med en bit tyg från en av flickornas klänning som revs av när han försökte rädda henne (OBS: detta fick man inte nu i denna version, utan det minns jag från orginalet)

Hans upplevelser och vidare öde hamnade på golvet i klipprummet samma dag som regissören Peter Weir fick tuppjuck och kände sig på röjar-humör.

“St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument drenchediin a mysterious atmosphere.i

Among the white-gloved pupilsiof Appleyard college areisenior boarders Miranda, Marion,iIrma and Edith.
Theigirls gain permission toiexplore the upper slopesiof the rock. Edithitakes a nap andiwakes to discover thatithe other three girlsihave removed their shoesiand stockings and haveiresumed their trek asiif in a dream.idisappearing into a passagewayiin the rock itself.i

Edith returns to theipicnic, panic stricken andialone. Mathematics mistress MissiMcCraw goes to investigate,ibut neither she norithe three other girlsiare ever seen again.iThey have vanished withoutia trace.
What eerieievents took place thatiday, and will thoseiinvolved ever rid themselvesiof the demons thatithe ill fated picniciunearthed?

Based on theiclassic novel by JoaniLindsay, “Picnic at HangingiRock”, is both sublimelyispooky and majestically beautiful.i

Boasting visually hypnotic photographyiby Oscar winner RusselliBoyd, a haunting scoreiby Bruce Smeaton andithe timeless ethereal beautyiof Anne Louise Lambertias Miranda, this classicihelped revive the Australianifilm industry and establishediDirector Peter Weir asia major International talent.”

IMDB
Resumé

“St.iValentine’s Day, 1900. Onia beautiful summer’s dayia party of virginaliAustralian schoolgirls from aniexclusive finishing school giddilyiprepare for an excursionito Hanging Rock, aimagnificent natural monument drenchediin a mysterious atmosphere.i 

Among the white-gloved pupilsiof Appleyard college areisenior boarders Miranda, Marion,iIrma and Edith.
Theigirls gain permission toiexplore the upper slopesiof the rock. Edithitakes a nap andiwakes to discover thatithe other three girlsihave removed their shoesiand stockings and haveiresumed their trek asiif in a dream.idisappearing into a passagewayiin the rock itself.i

Edith returns to theipicnic, panic stricken andialone. Mathematics mistress MissiMcCraw goes to investigate,ibut neither she norithe three other girlsiare ever seen again.iThey have vanished withoutia trace.
What eerieievents took place thatiday, and will thoseiinvolved ever rid themselvesiof the demons thatithe ill fated picniciunearthed?

Based on theiclassic novel by JoaniLindsay, “Picnic at HangingiRock”, is both sublimelyispooky and majestically beautiful.i

Boasting visually hypnotic photographyiby Oscar winner RusselliBoyd, a haunting scoreiby Bruce Smeaton andithe timeless ethereal beautyiof Anne Louise Lambertias Miranda, this classicihelped revive the Australianifilm industry and establishediDirector Peter Weir asia major International talent.” IMDB

EllJay skrev:

Jag har sett filmen nu. Det var en stämmningsfull film som lutade sig mer åt att visa ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Försvinnadet av flickorna behandlades som en händelse av ringa värde för intrigen och det mesta fokuserades på,….ja, vad fokuserades det på egentligen?  Jo. ännu mer stämmningsfull musik och bildspel.

Jag blev ganska förvånad och undrade om jag sett samma film, som den jag minns. Faktum är, efter lite efterforskningar, att Peter Weir gått lös med röjsågen på filmen i klipprummet i början på 90-talet och den nedklippta och kastrerade versionen är den enda som finns tillgänglig nu.

Dom skrämmande upplevelser som dom försvunna flickorna hade (vilket man fick nu i orginalet), med dom fysika och psykiska skador dom ådragit sig, och den vånda och rädsla dom hade är bortklippt, allt som rörde deras försvinnande OCH återkomst är bortsopat med röjsågen, allt som finns kvar är…just det, ett fint bildspel ackompanjerat av rogivande musik.

Om jag inte minns helt fel från orginalfilmen så hamnade dom i en sorts dimensionsförflyttning som visades i samband med deras försvinnande och återkomst, även killen som själv gavs sig ut för att söka efter flickorna hamnade i den, och kom senare tillbaka skrämd från vettet men med en bit tyg från en av flickornas klänning som revs av när han försökte rädda henne (OBS: detta fick man inte nu i denna version, utan det minns jag från orginalet)

Hans upplevelser och vidare öde hamnade på golvet i klipprummet samma dag som regissören Peter Weir fick tuppjuck och kände sig på röjar-humör.

En psykologisk film om en man som efter Kuwait-kriget blir patient på ett mentalsjukhus och där behandlas av en sadistisk läkare, villken stänger in honom i likfack i bårhuset.

Varje gång han läggs in i facket reser han in i framtiden, eller är det verkligen framtiden?

Han ser från det där nya perspektivet vad som ska hända och med vetskap om det försöker han ändra det förflutna till favör för en möjligen bättre framtid.

Det finns inga störande specialeffekter i filmen utan fokus är på det psykologiska. Man kommer nära och in under skinnet på mannen och hans desperata underliga liv. Filmen är mycket bra.

Filmsajt:
http://wip.warnerbros.com/thejacket/

Trailer:
http://www.apple.com/trailers/warner_in … acket.html

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.