Tagg: Pandemrix

Regeringen måste jämföra 5,3 miljoner vaccinerade svenskar med 4 miljoner ovaccinerade

Vi är 6 personer insatta i Pandemrix-skandalen som undertecknat en kravlista ställd till Regeringen. Vår artikel skickades 28-29/2 2012 till SvD, seek DN, cheap Sydsvenskan och Aftonbladet. Alla refuserade den. Den 1 mars 2012 publicerade finska Vasabladet en artikel om att finska myndigheter ska genomföra det som denna artikel kräver.

Tillsatserna som skadat det svenska folket är bland andra skvalen, formaldehyd, tiomersal (49% kvicksilver) och polysorbat 80 alla ingredienser i Pandemrix enligt bipacksedeln (Fass.se). Alla dessa 5,3 miljoner svenskar har sannolikt fått olika grader av neurologiska och immunologiska skador.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto på Regeringen (får publiceras till valet 2014)

Läs mer om kraven på svenska Regeringen

Pandemrix gav 100,000-tals svenskar immunologiska och neurologiska skador – Läkemedelsindustrin är vinnaren

Den bistra verkligheten är att inte bara 100 barn har fått narkolepsi. 100, buy 000-tals svenskar har fått immunologiska och neurologiska symptom och syndrom som skapar en enorm eftermarknad för läkemedelsindustrin som säkrar flera decennier av intäkter genom merförsäljning av allergimediciner, order lugnande medel, sömnmedel, magmedicin och andra symptomhämmare.  

Dessa ”mediciner” botar ingenting utan skjuter bara problemet åt sidan så länge pillren har en bedövande effekt. 

Text: Torbjörn Sassersson, Vaccin.me [källreferenser ska läggas till denna artikel]

Först itutades 9 miljoner svenskarna att ett kvickfixvaccin (Pandemrix) skulle skydda oss mot en pandemi som egentligen bara var en höstinfluensa och därefter förväntas vi köpa kvickfixmedicin för att bli av med åkommorna som vaccinet skapade. Det är här kunskapsläget idag för de som studerar hälsa och immunitet och som följer den medicinska debatten i framför allt USA.

Men I Sverige ligger vi som vanligt långt efter pga av en naiv övertro på skolmedicin, en oansvarig naiv övertro på att läkemedelsindustrin vill vårt bästa och en blind övertro på att våra myndigheter är duktiga och neutrala i hälsofrågor. 5-6 miljoner svenskar gick på skrämselpropagandan under svininfluensahysterin 2009-2010 och tog sprutan som innehöll skvalén och kvicksliver och andra ämnen som skadade oss.

Varningar under flera år slår fast att vacciner inte skyddar oss utan istället skadar våra kroppar immunologiskt och neurologiskt. Vaccinationskampanjerna är ett kommersiellt jippo iscensatt av läkemedelsindustrin, baserat  på människors oro för sjukdomar och understött av myndigheter som inte följer kunskapsutvecklingen om vaccin. Det är den bistra verkligheten. Men skenbilden av vaccinet som det universella undermedlet mot snart alla sjukdomar krackelerar.

Mässling vaccin Kanada

Grafen visar att mässlingen hade försvunnit med ca 90% innan mässlingsvaccinet ens existerade. Läkemedelsindustrin har satsat 100-tals miljoner dollar varje år på smart marknadsföring mot press och media samt lobbyism mot bla WHO för att skapa illusionen att vaccinen räddade världen från mässling. Samma sak gäller polio och poliovacinet och övriga barnsjukdomar och farsoter. Vi pratar sannolikt om tiderna största kvacksalverikupper.

SvD tror fortfarande på att vaccin fungerar

När SvD som skriver att 100 barn skadats av svininfluensavaccinationerna bidrar SvD olyckligen till den underliggande tanken att även om barn skadats så är det ändå ett rimligt problem i jämförelsen med nyttan av att skydda en hel befolkning. Problemet är att det tänkandet fortfarande utgår från att vaccin fungerar. Men betänk nu att motsatsen är verklighet, att vaccin är ett meningslöst försök att skapa en pseudoimmunitet som samtidigt ger reella livslånga skador i våra kroppar.

”Det enda säkra vaccinet är det som aldrig använts,”
Dr James R Shannon, Det Nationella hälsoinstitutet i Amerika

Den skolmedicinska tanken att skapa en artificiell immunisering som ska ersätta den naturliga immuniseringen vi får genom att ha sjukdomen. Problemet är bla att vaccin innehåller en rad kemikalier och tungmetaller som i sig självt minskar immunförsvarets aktivitet och förmåga. Vissa tillsatser är hemligstämplade för de betraktas som affärshemligheter. Dessa tillsatser och föroreningar skadar kroppen.

Vad Smittskyddsinstutet inte berättar för oss

Vacciner innehåller föroreningar i formen av främmande vävnad och främmande DNA/RNA som undertrycker immunförsvaret via avstötningsfenomenet GvHD (Graft-Vs-Host-Disease).

Vacciner överbelastar immunförsvaret pga tungmetaller (tex kvicksilver i Thimerosal som finns i Pandemrix), patogener och virus. Tungmetallerna saktar ned immunsystemets aktivitet så att virus kan växa och förökas.

Vacciner förändrar förhållandet mellan T-hjälparcellerna som hjälper andra delar av immunförsvaret och T-mördarcellerna som direkt dödar infekterade celler, på samma sätt som man ser hos personer som utvecklat AIDS. Strax efter att vaccinet har injicerats ser därför blodet ut som hos en AIDS-patient.

Vacciner förändrar den metaboliska aktiviteten hos neutrofilerna som utgör kroppens försvar mot sjukdomsalstrande bakterier och virus, och sänker deras kemotaxiska förmåga att förflytta sig dit de behövs.

Vacciner innehåller främmande material som sprutas in direkt i blodbanan och kan därför inte brytas ned av matsmältningssystemet, vilket normalt sker när främmande ämnen kommer in i kroppen. De icke nedbrutna proteinerna täpper igen lymfnoderna och hela lymfsystemet så att dess uppgift att transportera runt lymfocyter i kroppen för att kontrollera det cellulära immunförsvaret blir lidande. Detta leder även till bildandet av cirkulerande immunkomplex (CIC) som bland annat kan orsaka allergier. Det är alltså inte konstigt att vacciner kopplas till olika lymfsjukdomar som leukemi och lymfom.

Vacciner är neurotoxiska och saktar ned överföringen av nervsignaler mellan hjärna och olika vävnader och organ. Vissa lymfocyter kommunicerar direkt med hjärnan via en komplex uppsättning av signalsubstanser. Det skadar vår immunitet.

Läs mer och se källor på Vaccin.me


SvD: ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”

SvD: Så säger de ansvariga idag

Myndigheterna avråder först nu från svininfluensavaccin trots varningar 2009

vaccin myndigheter avråder

Läkemedelsverket medger till slut misslyckandet med svininfluensavaccinet Pandemrix genom att avråda från dess användning på barn. Verket har nämligen nyligen ändrat sin riskbedömning om Pandemrix, viagra 60mg enligt TV4:s Kalla Fakta. Anledningen är en finländsk studie i början av året som visade att vaccinet ökar risken bland barn att drabbas av narkolepsi.

Text: Torbjörn Sassersson 2011-03-19 (uppdaterad 2011-03-20)

Sverige köpte vaccin inför svininfluensahösten 2009. Drygt sex miljoner vaccinerades och notan gick på 1,3 miljarder kronor, pengar som hamnade i läkemedelsbolagens fickor. I augusti 2010 stoppade finländska hälsovårdsmyndigheter vaccineringarna, sedan läkare slagit larm om att barn drabbats av sömnsjuka, narkolepsi. I början av 2011 bekräftade en finländsk studie på ett samband mellan vaccinet och sjukdomen, skriver Expressen.

Narkolepsi är en kronisk neurologisk skada, i det här fallet orsakad av vaccinet Pandemrix tillverkad av Glaxo Smith Kline. Den drabbade somnar lätt under dagen och får störd nattsömn. Kataplexi är ett annat symptom som innebär att den drabbade  plötsligt tappar kontrollen över sina muskler. Socialstyrelsen kommer att anpassa rekommendationerna vad gäller barn.

”Men det är ingen brådska, för ingen vaccineras nu – säsongen är över, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Socialstyrelsen, till TT. Misstankar om ökad risk för sömnsjuka efter vaccinering finns bara i Finland och Sverige. Totalt 82 svenska fall av sömnsjuka efter vaccinering har rapporterats, de allra flesta gällande barn.”

”Före den finländska rapporten visste vi att det fanns fall av sömnsjuka rapporterade, men att det fanns en ökad risk just hos vaccinerade visste vi inte, säger direktör Tomas Salmonson vid Läkemedelsverket.”

Tidiga varningar 2009 kom från bloggosfären

Bloggaren Norah4You som varnat för vaccinets skadliga beståndsdelar skriver den 19 mars 2011:

”Jag skrev 20 oktober 2009: ”Vänligen gör er hemläxa! Försök inte dribbla bort det som är väldokumenterat farligt sedan 40 år och där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!”

”För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal’s kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande.”

Källa: norah4you.wordpress.com

Norah4You citerar varningstexten som bevisar att faran med beståndsdelen Tiomersal sedan länge är känd: Där finns uppgifterna: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler och att ämnet kan vara giftigt för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS). Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor organ. Källa: Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas


Läkaren Annika Dahlqvist som 2009 fick skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) förnedringspris bla för att hon varnade för svininfluensavaccinet fick sedermera rätt. Hon skriver i mars 2011:

”Under 2009 insåg jag att det var en mycket riskabel väg att massvaccinera svenska folket mot svininfluensa. Man hade ingen aning om eventuella följdsjukdomar och inte heller om vilken positiv effekt vaccinationen skulle medföra. Jag propagerade i min blogg för att vaccinationen skulle vara helt frivillig och att ingen propaganda för vaccination skulle företas från myndighetshåll.”

”Jag uttryckte aldrig att LCHF-kosten garanterade mot insjuknande och död i influensa, utan det var Aftonbladet som lade de orden i min mun.”

”Det utbröt under hösten 2009 en massivt mediadrev mot mig pga min antimassvaccinationsaktivitet, och föreningen VoF lät sig driva med strömmen.

Det har sedermera visats att jag hade rätt. Ingen fördel erhölls beträffande dödstal i svininfluensa i de länder som massvaccinerade i jämförelse med de som inte massvaccinerade och det har framkommit allvarliga misstankar om följdsjukdomar efter vaccinationen.”

sasserssonska mailet

Även undertecknad varnade med artikeln: ”Vaccin mot svininfluensa skapar en enorm marknad för vissa läkemedelsbolag” ursprungligen publicerad den 15 oktober 2009 att det finns risker med massvaccination mot svininfluensa och enorm ekonomisk vinning för läkemedelsbranschen. Den gången gick Expressen på skeptikerbloggen Tankebrott.nu som kallade ett ”varnings-mail” jag skickat ut till ett par malinglistor för ”Det sasserssonska mailet”.

Expressenjournalisten Lars Lindström pekade ut mailet som ett exempel på den moderna tidens folktro och SVT ringde mig och frågade om jag startat en gräsrotsrörelse mot vaccin. Både mitt mail och den uppföljande artikeln ovan (här i original) visade sig dock vara korrekta i sina varningar.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén