Tagg: Newsmill.se

Dan Josefsson kritiserar Bonniers försök att kontrollera svenska media

Dan Josefsson

Dan Josefsson fick den 8 november 2000 Stora Journalistpriset av Bonnier. Dan Josefsson tackade nej till priset och 50 000 kronor. Han var och är fortfarande den första journalist som sedan 1966, thumb då priset först utdelades, tackat nej till utmärkelsen.

Text: Torbjörn Sassersson. Foto: Anders Wiklund/Scanpix
Uppdaterad 2010-11-11 kl 10:42

Motiveringen till att Josefsson tackade nej var enligt honom själv följande:

”Skälet är att det finns allvarliga skäl att tvivla på hur djupt familjen Bonniers engagemang för god journalistik egentligen är. I aktiv handling har Bonniers tvärtom verkat för att begränsa antalet tidningar där sådan journalistik kan publiceras”. Källa: Josefsson.net 2000-11-09

Åtta år senare när Bonnier startar debattidningen Newsmill.se på internet kritiserar Dan Josefsson återigen Bonnier. Han skriver den 5 september 2008 i aftonbladet: ”Så ska de tygla bloggsfären – Bonniers nya redaktionsförklädda PR-byrå”.

Josefsson fortsätter i artikeln:

”I veckan öppnade sajten Newsmill och med den försöker Bonniers göra delar av den fria bloggsfären till sin egen. Newsmill saluförs som en debattsida där kända och okända ska publicera artiklar och bloggtexter. Man påstår sig därmed vara en del i en demokratirörelse”.

Newsmill.se annonserade samtidigt:

”Demokratin slår igenom på alla plan. Traditionella hierarkier accepteras inte. Den allmänna debatten har inga väntetider och måste vara online. Bloggosfären har oåterkalleligen decentraliserat och individualiserat opinionsbildningen.”

Problemet är att Newsmill inte alls är en del av den här demokratirörelsen, utan tvärtom motarbetar den, skriver Josefsson. Han menar att Newsmill.se är ett sätt att kontrollera bloggosfären genom att ta över initiativet.

Dan Josefsson:

”Det är fullt förståeligt att Bonniers blir oroliga när bloggare över hela landet börjar tala med varandra utan mediala mellanhänder eller, som i fallet FRA, skjuta medierna framför sig. Inga ägare, redaktörer eller ekonomiska intressen styr innehållet och intressanta texter når blixtsnabbt många läsare bara i kraft av sitt innehåll. Vi har fått ett växande torg för en verkligt demokratisk debatt och samtidigt hotas hela den agendasättande makten hos exempelvis Bonniers”.

Idag ytterligare två år senare kommer nästa avrivning. Dan Josefsson skriver 10 november 2010 i sin artikel ”Målet: Krossa småföretagen” i Aftonbladet:

”Bonniers grepp över medierna, bokbranschen och svensk film saknar motsvarighet i den så kallade fria världen. Trots det, eller kanske just därför, undgår Bonnier år efter år granskning. Den här veckan initierar Aftonbladet Kultur en diskussion om en av Sveriges största makthavare.”

Idag är jag själv fundersam kring Newsmill.se som debattidning på nätet. Jag märker hur de stryper mina försök att få artiklar publicerade i nättidningen, artiklar vilka istället i snabb följd refuseras. De kallas: ”för spekulativa”, ”för dåligt underbyggda” eller tom ”konspiratoriska”. Jag håller inte med. Mina artiklar tar inte gräddfilen i mainstream. Mina artiklar är i själva verket prov på undersökande journalistik.

Jag förväntar mig att en tidningsredaktion kan se skillnad på konspirationsteori och undersökande faktabaserad journalistik.

Min senaste artikelAmerikansk underrättelsetjänst kan använda bredbandsbolag för att komma åt svenskar” som blev refuserad handlar om hur en amerikansk underrättelsetjänst kan ha använt sig av bredbandsnätägare och backup-företag för att komma åt information om svenskar. Min artikel baseras på verkligheten och är väl underbyggd. Till och med en person från Säkerhetspolisen ger artikeln tummen upp i ett mail, men Newsmills redaktion kallar den ”för spekulativ”.

Ska jag tolka det som om Newsmills redaktion vet bättre än svenska Säkerhetspolisen om vad som är saklig och användbar information? Det har jag svårt att tro. Jag tror tvärtom att mina artiklar från det förflutna och i framtiden kommer att få fler läsare för att de uppskattar sakligheten.

För närvarande är min åsikt om Newsmill.se avvaktande. Jag vill ej döma ut Newsmill, men jag undrar om de har börjat tillämpa filtrering av vem som får skriva vad. Om det är så, vem styr Newsmill.se och hur fungerar filtret?

Studera vilka av mina artiklar Newsmills redaktion väljer att refusera

Mina artiklar på Newsmill.se – Publicerade och refuserade

Jag dokumenterar på denna sida löpande historik som visar vilka artiklar som publicerats respektive refuserats av Bonniers debattnättidning Newsmill.se. De artiklar som refuserats av Newsmill.se har jag istället publicerat på TS News. Jag ser en ökande tendens mot refuserande.

Amerikansk underrättelsetjänst kan använda bredbandsbolag för att komma åt ”intelligence”
Skapad: 2010-11-07 Senast uppdaterad: 2010-11-08
NEKAD AV NEWSMILL:SE (artikeln ansågs vara för spekulativ)

Förhöjt terrorhot till för att införa kroppsskannrar i Europa?
Skapad: 2010-10-04 Senast uppdaterad: 2010-10-04
NEKAD AV NEWSMILL:SE (ingen motivering)

D-vitamin reducerade förkylningar med 75%
Skapad: 2010-09-18 Senast uppdaterad: 2010-09-18
NEKAD AV NEWSMILL:SE (ingen motivering)

Mobiltelefonen tog Per Haags liv
Skapad: 2010-09-14 Senast uppdaterad: 2010-09-14
NEKAD AV NEWSMILL:SE (ingen motivering)

Inbyggt dödsdatum på kapitalvaror
Skapad: 2010-09-04 Senast uppdaterad: 2010-09-04
2 Kommentarer
PUBLICERAD ”2010-09-04 16:09”

Mellanöstern är krigsindustrins mest lönsamma marknadsområde för krig och vapentester
Skapad: 2010-08-02 Senast uppdaterad: 2010-08-25
NEKAD AV NEWSMILL:SE (artikeln ansågs vara för konspiratorisk)

Wikileaks räddar liv och väcker insikten om krigföring som världens mest framgångsrika affärsidé
Skapad: 2010-07-26 Senast uppdaterad: 2010-07-27
28 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-07-27 09:07”

Sociala medier tillfredsställer allmänhetens behov av att veta och att döma
Skapad: 2010-05-04 Senast uppdaterad: 2010-05-05
3 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-05-05 08:05”

Så räddar du ditt rykte på nätet
Skapad: 2010-04-0 Senast uppdaterad: 2010-04-05
6 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-04-05 21:04”

Är sekulär humanism en bulvan för en neurobiologisk och materialistisk Statsreligion?
Skapad: 2010-02-24 Senast uppdaterad: 2010-02-24
31 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-02-24 14:02”

Parapsykologi har varit en angelägenhet för underrättelsetjänster sedan 50-talet
Skapad: 2010-02-20 Senast uppdaterad: 2010-02-20
1086 personer har läst den
32 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-02-20 20:02”

Christer Sturmark fortsätter attackera sina opponenter med retorisk karate
Skapad: 2010-02-16 Senast uppdaterad: 2010-02-16
3364 personer har läst den
56 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-02-16 16:02”

Svensk folkbildnings-TV försöker trolla bort uppfattningen om ett liv efter döden
Skapad: 2010-02-12 Senast uppdaterad: 2010-02-12
1660 personer har läst den
37Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-02-12 18:02”

Den aggressiva skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin
Skapad: 2010-01-24 Senast uppdaterad: 2010-01-25
6519 personer har läst den
188Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2010-01-25 19:01”

Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid
Skapad: 2009-12-13 Senast uppdaterad: 2009-12-14
3326 personer har läst den (plus minst 5, erectile 000 läsningar innan Newsmill nollställde räknaren)
47Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-12-14 20:12”

Motverkar Kalla Fakta en ny brottsutredning av 911-attacken?
Skapad: 2009-11-20 Senast uppdaterad: 2009-11-20
(minst 5,000 läsningar innan Newsmill nollställde räknaren)
4 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-11-20 14:11”

Parapsykologi måste tas på allvar
Skapad: 2009-08-26 Senast uppdaterad: 2009-08-26
5690 personer har läst den (plus minst 15,000 läsningar innan Newsmill nollställde räknaren)
107 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-08-26 19:08”

Ny dokumentär om parapsykologi: Det Stora Grå
Skapad: 2009-08-18 Senast uppdaterad: 2009-08-27
0 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-08-27 07:08”

Christer Sturmark mot Anders Björnsson i debatt om livsåskådning och religionsfrihet
Skapad: 2009-07-11 Senast uppdaterad: 2009-07-12
(minst 2,000 läsningar innan Newsmill nollställde räknaren)
7 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-07-12 23:07”

UFO:s stänger av kärnvapen enligt amerikansk militär
Skapad: 2009-05-25 Senast uppdaterad: 2009-05-28
1214 personer har läst den (plus minst 15,000 läsningar innan Newsmill nollställde räknaren)
17 Kommentarer
PUBLICERAD PÅ NEWSMILL.SE ”2009-05-28 14:05”

(Jag har endast angivit antal läsningar om det överstigit 1000 st)

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén