Tagg: mats reimer

Hetaste och senaste debattartiklarna i NewsVoice och bloggosfären

NewsVoice senaste debatter

”Det enda rätta” – Mats Sederholm skriver pricksäkert om samhällets maktstrukturer

Mats Sederholms bok ”Det enda rätta” är en sammanfattning av naturen hos samhällets maktstrukturer. Världen är inte som den borde vara. Finansintressen styr idag allt väsentligt. Makten har aldrig varit mer global, centraliserad och distanserad till den enskilde människan.

Läs mer i NewsVoice | Vaken.se

LäkemedelsVärlden – inte alls en tidskrift som är ”Oberoende om läkemedel”

Tidskriften LäkemedelsVärlden får helt underkänt av Marina Ahlm som skriver för den vaccinkritiska tidningen Vaccin.me och Marina Szöges som är redaktör för Dagens Homeopati. LäkemedelsVärlden har en slogan som lyder ”Oberoende om läkemedel” och det är det som skribenterna reagerar på när de läser Amina Manzoors artikel ”Vaccinrädslan”.

Vaccin.me

Mats Reimer avfärdar fem kvinnor mot chemtrails – vem har rätt?

Barnläkaren Mats Reimer som har en egen blogg på Dagens Medicin använder den flitigt för att ifrågasätta både företeelser och personer. I hans bloggartikel ”Chemtrails – en nygammal konspirationsteori” från 27 april är det fenomenet kallat chemtrails och fem kvinnor som uttryckt misstankar mot det som Reimer förkastar.

Läs mer i NewsVoice

Humanisterna, information pills Newsmill, Sturmark, Almedalen, Madon och spöken

Rickard Berghorn skriver i sin artikel ”Nederlag för Humanisterna” att Humanisternas ordförande Christer Sturmark som tidigare anmälde Helle Klein till Domkapitlet förlorar mark i målet. Jurister avvisade Sturmarks påståenden om att hon skulle driva ”kampanj mot andra livsåskådningar” dvs mot Humanisterna.

Läs mer i NewsVoice

Barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow vill stoppa kritisk information om vaccin

Margareta Blennow en barnhälsovårdsöverläkare från Södersjukhuset uttrycker i ett starkt känsloutbrott sin förfäran över att antivaccinationsrörelsen är växande och att intresset att vaccinera sig i Sverige avklingar. Det rapporterar doktor Ann-Charlotte Stewart från Dagens Medicins seminarium, ”En ny vaccinationslag – konsekvenser och utmaningar” som hölls i april 2012.

Läs mer i NewsVoice | Vaccin.me

Läkaren Mats Reimer – en konspirationsteoretiker som söker tröst

Mats Reimer

Mats Reimer angriper undertecknad, decease  NewsVoice, Vaccin.me, Vaken.se, tidningen 2000-talets Vetenskap, Anders Sultan och hans företag ION Silver, journalisten David Finer samt även läkaren Jackie Swartz från Integrative Care Science Center i bloggartikeln ”Vidarinstitutet gör reklam för sida med antivaccin-propaganda”. Reimers princip är: bunta ihop och slå ihjäl, men det går inte så bra.

Läs hela

Vem har rätt – Mats Reimer från VoF eller Journal of Toxicology?

vaccin kan ge autism

Mats Reimer en skeptiker från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) angriper Vidarklinikens syn på vaccinationer i en debattartikel i DN den 7 juni 2011. VoF sätter årligen in attacker mot Vidarkliniken och enligt VoF är antroposoferna den samhällsyttring de lagt ned allra mest krut på under årens lopp. Mats Reimer skriver att Vidarkliniken felaktigt påstår att vaccination mot mässlingen kan orsaka autism.

Text: Torbjörn Sassersson

Frågan är om det finns fog för Vidarklinikens skepsis mot vaccinationer och om Mats Reimer kanske missat något. Låt oss studera några larmsignaler från den medicinska världen.

Den ansedda medicinska tidskriften ”Journal of Toxicology and Environmental Health” publicerade i nr 14-2011 en artikel som gör gällande att det tycks finnas ett samband mellan barnvaccin och autism. I sammanfattningen av artikeln står att läsa: ”Anledningen till den snabba ökningen av autism i USA som började på 1990-talet är ett mysterium”. Journalen fortsätter att konstatera att även om autism kan uppstå pga en genetisk predisposition misstänker forskare att det även finns miljö-triggers som tex barnvaccinationer. Ett underlag från åren 2001 till 2007 visar ett statistiskt signifikant samband. Ju större andel av barnen som fått rekommenderade vaccinationer desto högre förekomst av autism.

Men Mats Reimer skriver: ”Mässlingvaccinet är mycket säkert och beprövat och risken för biverkningar förbleknar jämfört med den ofantligt mycket större risken för allvarlig skada och död som sjukdomen medför.”

Detta är ett exempel på den vanligaste retoriken för att försvara alla former av vaccin, order men nygamla rön indikerar att läkemedelsindustrin, check som årligen tjänar miljardbelopp på att just denna uppfattning vidmakthålls, har fel. Anledningen till minskningen av t ex polio sägs i själva verket bero på förbättrade levnadsförhållanden, bättre kost och boende samt människans självläkande mekanismer.

Den 11 januari 2011 publicerade jag inlägget: ”Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen och världen – värdet av vaccin ifrågasätts”. Inlägget var en enkel redovisning av grafer som visar att de flesta farsoter redan minskat med ca 90% innan de första vaccinationsprogrammen startat. Graferna sammanställdes av Raymond Obomsawin (M.Sc., Ph.D).

I min artikel från 24 maj 2011 redovisar jag hur vaccinationsindustrins företrädare använder vilseledande grafer för att måla upp budskapet om poliovaccinets påstådda förträfflighet. Den gången var det Bruce Aylward, en kanadensisk läkare som leder WHO:s polioutrotningsprogram ”the Global Polio Eradication Initiative”, som använde en slarvig graf under sitt föredrag på TED.

NaturalNews skriver den 4 juni 2011 att under det senaste året har poliovirus förlamat allt fler pakistanska ungdomar trots att de flesta av de nya fallen rör barn som redan var vaccinerade mot polio. Medicinska data tyder på att vaccinet har utebliven effekt mot sjukdomen eller att vaccin tom kan skapa sjukdomen den ska bota. Förra året 2010 fanns det 136 fall av smittade ungdomar och 107 av dessa hade fått flera poliovaccineringar. Dessa siffror är de högsta som ”the Polio Global Eradication Initiative” har sett sedan 2006, trots omfattande vårdinsatser i de mest drabbade områdena som södra Punjab och ”the Federally Administered Tribal Area” (FATA), skriver NaturalNews som bedriver en kontinuerlig kritisk granskning av Big Pharma.

Mats Reimer avslutar sin debattartikel med att om Vidarklinken ska få bedriva religiös medicin får det ske utan skattefinansiering. Frågan är kanske snarare om en religiös övertro på vaccin blivit så verklighetsfrämmande att vi totalt tappat koncepten både om den rätta historiebeskrivningen och den egentliga nyttan med vaccin. Om vaccin skapar autism utan att skapa proportionerlig nytta måste läkemedelsbranschens preparat ifrågasättas.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Mats Reimer – en konspirationsteoretiker som söker tröst

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén