Tagg: christer sturmark

Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten [21 mars 2012]

 

 

 

Martin Ingvar, Christer Sturmark och Birgitta Rydberg nomineras till Årets förvillare 2011

parapsykologi
parapsykologi

Text: 24 juni 2008 | Uppdaterad 30 juni 2008

En inventering av några svenska bibliotek och intervjuer av ansvarig personal visar att litteratur inom ämnesområden av en “oönskad karaktär” marginaliseras och därmed undanhålls svenska låntagare. I kulisserna smyger skeptikerkåren som arbetar med opinionsbildning. Två bibliotekarier menar att det handlar om censur och tillägger att det pågått länge.

Det började med ett rykte som sa att svenska skeptikerrörelsen sanerar svenska bibliotek genom att via Bibliotekstjänst (BTJ) “styra bort” och skriva ner viss litteratur. Det påstods till och med att skeptiker låg bakom hur böckerna placerades på hyllorna i biblioteken.

Undersökningen som genomfördes omfattar intervjuer av personal på BTJ och svenska bibliotek samt inventering av ett antal Stockholmsbibliotek. Därefter gjordes två stickprov ute i landet. Ämnena som valdes var de marginaliserade ämnena: ufologi och parapsykologi. På biblioteken var representationen av bokfloran inom de två ämnesområdena mycket sparsam för att inte säga icke-existerande. I medeltal hittades per undersökt bibliotek endast 16 böcker om parapsykologi och 8 st om ufologi.

Jämför denna torftiga representation av böcker med den enorma bokexplosion som skett internationellt under 2000-talet. Vid en sökning (maj 2008) i kategorin ”books” på Amazon.com, världens största bokbutik på nätet, erhölls 19,445 bokträffar på ordet UFO och 11,690 bokträffar på ordet ”parapsychology”.  Genom att stega sig igen 100-tals sökträffar visade det sig att samtliga stickprov verkligen handlar om eller tar upp ämnet UFO:s respektive parapsykologi. En stor mängd av böckerna är skrivna runt millenieskiftet och framåt vilket visar att intresset och kunskapen om ämnena utvecklats enormt de senaste 10 åren.

Böckerna som hittades om parapsyokologi på Stockholmsbiblioteken var i de flesta fall från 80 och 90-talet och samma sak gällde UFO-litteraturen. Ufologi rubriceras som ”Bl: Omstridda fenomen och företeelser”. Böckerna om parapsykologi (Dop) stod ofta längst ner vid golvet medan böcker om ufologi hade en mer varierad hyllplacering.

En ansvarig person för införskaffandet av internationell facklitteratur på huvudbiblioteket vid Sveavägen i Stockholm uppger att parapsykologi inte ens är en vetenskap. Denne kan inte vara medveten om att Lunds universitet har en professur i parapsykologi och hypnologi och att vetenskapliga evidens på det paranormala existerat i väst sedan 1970-talet.

Bibliotektjänst (BTJ) styr upp bokfloran

Genom att tillfråga bibliotekarier framgick att biblioteken i Sverige gemensamt upphandlar en tjänst från Bibliotektjänst (BTJ). Tjänsten består i att BTJ bedömer nytillkomna böcker inom alla ämnesområden och genres. Det sker i två moment. Inom facklitteratur har BTJ fem stycken redaktörer vilka först utför en egen bedömning av inkommen litteratur. Utvald litteratur delas sedan ut till BTJ-lektörerna som recenserar vald litteratur.

Det finns tre ”expertlektörer” som bedömer ny litteratur om parapsykologi och lika många ”experter” som bedömer ny litteratur om ufologi. En av de som bedömer litteratur om parapsykologi råkar vara grundaren av den ledande skeptikerrörelsen Vetenskap och Folkbildning (VoF), nämligen Sven-Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH. Skeptikerföreningen VoF gör mycket klart för allmänheten att man anser att parapsykologi är en pseudovetenskap (falsk vetenskap) och de skriver på sin hemsida att de bedriver opinionsbildning emot vad de anser är samhällsskadlig pseudovetenskap.

I realiteten arbetar VoF mycket aktivt med opionionsbildning och föreningen förkastar internationella vetenskapliga rön som gör gällande att det finns evidens för paranormala fenomen. Sven-Ove Hansson skriver litteratur och hans böcker som förkastar parapsykologiska fenomen (likväl som ufologi) hittas på de svenska bibliotekens hyllor och förekommer som kurslitteratur på svenska universitet.

En av expertlektörerna som bedömer litteratur om ufologi är Clas Svahn som är ordförande i föreningen UFO Sverige. Det kan låta rimligt, men Clas Svahn är inte känd för sin öppna inställning till UFO-fenomenet. Tvärtom har han inom journalistkåren och UFO-kretsar blivit känd som en skeptiker som i princip förkastar alla påståenden om att UFO-fenomenet kan vara ett extraterrest fenomen. Han förklarar i de allra flesta fall bort UFO-observationer som väderballonger eller inbillning även om de gjorts av fackmän som piloter, astronauter och militär.

Så här skriver BTJ i sin skrift: ”Lektörer 2005-2006” (sid 35):

“Två gånger i månaden publicerar Bibliotekstjänst (BTJ-häftet) med recensioner av böcker och AV-medier [audio-video]. Bibliotekstjänsts recension är ofta den enda information inköparen på biblioteken har när han eller hon ska välja böcker och AV-medier.”

Biblioteken måste kunna lita på att recensionerna är trovärdiga och seriösa. Därför är förväntningarna och kraven på en lektör stora. Lektörerna är ämnesexperter, ofta med gedigen formell utbildning. De rekryteras bland bibliotekarier, lärare, och andra med specialkunskaper inom något eller några områden”.

Med BTJ:s beskrivning i minnet är det märkligt att konstatera att Sven-Ove Hansson (prof. filosofi) inte är forskare eller sakkunnig inom parapsykologi. Stefan Isaksson är inte forskare inom ufologi utan är snarare en akademiker inom folktro. De arbetar båda med att aktivt förkasta ämnena som de recenserar! Varför gäller helt plötsligt inte BTJ:s policy att en lektör ska vara en ämnesexpert och hur kan en lektör vara seriös om denne är emot ämnet från ruta ett?

Stefan Isaksson som recenserat  boken: “Abducted” av Susan Clancy kallar de som tror på att jorden besöks av andra civilisationer för: “paranoida konspirationsteoretiker eller nyandliga förespråkare” [källa]. Den beskrivningen står i stark kontrast till de 100-tals militärer, myndighetspersoner, astronauter, kosmonautrer och piloter som de senaste 10 åren valt att gå ut offentligt och berätta om vad de vet om statliga och överstatliga forskningsprogram, miliära och civila projekt samt incidenter där UFO-fenomenet tagits på största allvar. Denna litteratur verkar knappt existera på svenska bibliotek och vi vet nu varför.

En bibliotekarie berättar att det förekommer att låntagare klagar på att bokfloran är mycket begränsad på de svenska biblioteken i flertalet ämnen. Enskilda bibliotekarier kan då se till att saknad litteratur köps in från bokhandeln under förutsättning att det finns medel för det, men det kräver initiativ från låntagarna. Intervjun visar att i normala fall följer bibliotekspersonalen BTJ:s rekommendationer som en fast rutin. Den faktiska situationen ute på bibliotekens hyllor bevisar med andra ord resultatet av en rutinartad “preventiv sanering”.

BTJ:s lektörer för ufologi och parapsykologi samt deras kompetens

Källa: BTJ via telefon och deras skrift: ”Lektörer 2005-2006″.

Ufologi Kommentar
Clas Svahn Journalist och ordförande i föreningen UFO Sverige sedan 1991. Hårt kritiserad av ufologer för att han i princip förkastar alla UFO-fenomen.
Pirkko Erasmie Fil mag franska och spanska. BTJ:s krav på ämnesexpertis i ufologi framgår inte.
Stefan Isaksson Akademiker inom kultur, antropologi och religion. Han förkastar UFO-fenomenet som att det rör sig om ett psykologiskt samhällsproblem.
Parapsykologi Kommentar
Eric Carlheim Gyllenskiöld Civilekonom. BTJ:s krav på ämnesexpertis i parapsykologi framgår inte.
Sven-Ove Hansson Professor i filosofi, KTH. Hansson grundande 1982 föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) den ledande skeptikerföreningen i Sverige. Hanson författar litteratur som förkastar parapsykologin och beskriver den som en falsk vetenskap.  Han har bl.a. skrivit “Förklarade mysterier” (1986), “Vetenskap och ovetenskap” (2003), “Vetenskap eller villfarelse” (2005) och “Alternativ till pseudovetenskap” (1986).
Nils Olof Jakobsson Psykiater. BTJ:s krav på ämnesexpertis i parapsykologi framgår inte.

 

Antalet böcker om parapsykologi är magert på de svenska biblioteken. 100-tals parapsykologiböcker är skrivna på 2000-talet, men de finns inte representerade här. Nervösa bibliotekarier kan inte ge en naturlig förklaring till varför de få böcker som finns på hyllorna ofta är placerade längst ner vid golvet.

Böcker om ufologi och parapsykologi på svenska bibliotek

Dop, ”Parapsykologi” resp Bl, ”Omstridda fenomen och företeelser”. Reservation för att boksituationen på biblioteken förändras. Inventeringen gjordes i mars 2008.

Bibliotek Ämne

Totalt antal böcker

Aktualitet, placering och övriga kommentarer
Stadsbiblioteket Sveavägen, Sthlm Parapsykologi

Tot 30 st

7 st från 2000-talet

Placering: hylla nr 2 från golvet

UFO

Tot 6 st

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

2 st skrivna av Clas Svahn

Hornsbruksgatan

Hornstull, Sthlm

Parapsykologi

Tot 6 st

Ingen från 2000-talet. Alla från 80-talet.

Placering: hylla nr 5 från golvet

UFO

Tot 8 st

Ingen från 2000-talet

Placering: längst upp (hylla 6)

2 st skrivna av Clas Svahn

Medborgarplatsen

Stockholm

Parapsykologi

16 st böcker

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

Tot 3 böcker

1 st från 2000-talet

Placering: hylla 3 från golvet

1 st skriven av Clas Svahn

Fältöversten

Stockholm

Parapsykologi

Tot 16 st

3 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

Tot 4 st

3 st skrivna av Clas Svahn
Fridhemsplan

Stockholm

Parapsykologi

Tot 11 st

Ingen från 2000-talet

Placering: golvet

UFO och relaterat

20 st böcker

1 st från 2000-talet

Placering, första hyllan: golvet

3 st skrivna av Clas Svahn

1 st skriven av Sven-Ove Hansson

Ånges bibliotek

(nära Sundsvall)

Parapsykologi

7 st böcker

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

15 st böcker

3 st från 2000-talet

Placering: mitten på hyllan

6 st skeptiska böcker skrivna av: Clas Svahn, Sven-Ove Hansson, Håkan Blomqvist och Michael Rothstein

Västerviks bibliotek Parapsykologi

Tot 29 st böcker

Sven-Ove Hanssons böcker som finns på biblioteket (Bl, Dd, Db) var: ”Förklarade mysterier”, ”Vetenskap och Ovetenskap”, Vetenskap eller villfarelse”
UFO

Tot 5 st böcker

1 st bok “Oförklarligt” av Clas Svahn

Av de få 80- och 90-talsböcker om ufologi som överhuvudtaget existerar på hyllorna på Stockholmsbiblioteken är fler av dem skrivna av Clas Svahn. Hans böcker följer ett återkommande mönster. Svahn inleder sina böcker med att beskriva UFO-fenomen och UFO-observationer som intressanta. Därefter följer en granskning där läsaren leds mot en slusats att fenomenen är tvivelaktiga och möjliga att bortförklara. På något sätt hamnar även Clas Svahns böcker på bibliotekhyllorna och hans böcker utgör ibland hälften av de böcker om ufologi som finns på biblioteken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att BTJ anlitar skeptiker som mot ersättning arbetar med opinionsbildning emot parapsykologi och ufologi. Lektörerna lyckas dessutom på något sätt få sin egen kritiskt vinklade litteratur utplacerad på de svenska biblioteken där de tillåts dominera.

Den här artikeln belyser endast situationen för ufologi och parapsykologi, men hur många andra ämnen behandlas på samma sätt? Hur många andra oönskade ämnen plockas bort från biblioteksbokyllorna eller kommer inte ens dit?

Du kan påverka situationen på biblioteken

Vad kan du som låntagare göra för att motverka att konservativa skeptiker från skeptikerrörelsen berövar de svenska biblioteken på nya rön från 2000-talet och facklitteratur som representerar ett fritt vetenskapligt tänkande?

  • Besök Amazon.com och sök efter de ämnen som du är intresserad av. Utgå från denna rikliga mängd av litteratur inom ufologi och parapsykologi när du bemöter personal på biblioteken och BTJ.
  • Beställ önskad litteratur via ditt lokala bibliotek.
  • Ansök hos BTJ om att få bli lektör. Vem som helst kan söka, men BTJ avgör om du uppfyller de kunskapskrav som de ställer. Frågan är om du tillåts vara positivt inställd till moderna rön inom internationell ufologi och evidens för paranormala fenomen och egenskaper.
  • Har BTJ skrivit en negativ recension av din bok anmäl hos BTJ:s granskningsnämnd att du vill få din bok recenserad en gång till.
  • Kontakta ansvarig personal på ditt bibliotek eller kontakta BTJ direkt och klaga om du anser att viktig litteratur som bör finnas på ditt bibliotek saknas.

Martin Ingvar (föreståndare Osher Centrum, KI) nomineras till Årets förvillare 2011för att han inte har använt donationen på 43 miljoner kronor till Osher Centrum på KI för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna. Centret har inte byggt broar och inte undersökt hur alternativmedicin kan integreras i vården. Läs mer

Christer Sturmark (ordf i Humanisterna) nomineras för att han försökt kidnappa humanismen, förvrängt dess innehåll, prackat på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna. Läs mer

Birgitta Rydberg  (Fp) nomineras till Årets förvillare 2011 för att Birgitta Rydberg från sin maktposition som landstingsråd försöker påverka Regeringen att stoppa eller hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige. Läs mer

 

 

 

Film: ”Vision” – Om Hildegard von Bingens liv

Independent.co.ukBy Hugh O’Shaughnessy, Sunday, 26 Sep  2010

The world’s most powerful woman will start coming into her own next weekend. Stocky and forceful at 63, this former leader of the resistance to a Western-backed military dictatorship (which tortured her) is preparing to take her place as President of Brazil.

As head of state, president Dilma Rousseff would outrank Angela Merkel, Germany’s Chancellor, and Hillary Clinton, the US Secretary of State: her enormous country of 200 million people is revelling in its new oil wealth. Brazil’s growth rate, rivalling China’s, is one that Europe and Washington can only envy.

Her widely predicted victory in next Sunday’s presidential poll will be greeted with delight by millions. It marks the final demolition of the ”national security state”, an arrangement that conservative governments in the US and Europe once regarded as their best artifice for limiting democracy and reform. It maintained a rotten status quo that kept a vast majority in poverty in Latin America while favouring their rich friends.

Read complete story
Independent,  by Hugh O’Shaughnessy, Sunday, 26 Sep  2010

The world’s most powerful woman will most probably be Dilma Rousseff. Stocky and forceful at 63, this former leader of the resistance to a Western-backed military dictatorship (which tortured her) is preparing to take her place as President of Brazil.

As head of state, president Dilma Rousseff would outrank Angela Merkel, Germany’s Chancellor, and Hillary Clinton, the US Secretary of State: her enormous country of 200 million people is revelling in its new oil wealth. Brazil’s growth rate, rivalling China’s, is one that Europe and Washington can only envy.

Her widely predicted victory in next Sunday’s presidential poll will be greeted with delight by millions. It marks the final demolition of the ”national security state”, an arrangement that conservative governments in the US and Europe once regarded as their best artifice for limiting democracy and reform. It maintained a rotten status quo that kept a vast majority in poverty in Latin America while favouring their rich friends.

Read complete story
Independent,  by Hugh O’Shaughnessy, Sunday, 26 Sep  2010

The world’s most powerful woman will most probably be Dilma Rousseff. Stocky and forceful at 63, this former leader of the resistance to a Western-backed military dictatorship (which tortured her) is preparing to take her place as President of Brazil.

As head of state, president Dilma Rousseff would outrank Angela Merkel, Germany’s Chancellor, and Hillary Clinton, the US Secretary of State: her enormous country of 200 million people is revelling in its new oil wealth. Brazil’s growth rate, rivalling China’s, is one that Europe and Washington can only envy.

Her widely predicted victory in next Sunday’s presidential poll will be greeted with delight by millions. It marks the final demolition of the ”national security state”, an arrangement that conservative governments in the US and Europe once regarded as their best artifice for limiting democracy and reform. It maintained a rotten status quo that kept a vast majority in poverty in Latin America while favouring their rich friends.

Read complete story

Synopsis

Margarethe von Trotta reunites with frequent star Barbara Sukowa to bring the story of famed 12th-century Benedictine nun and feminist polymath Hildegard von Bingen to extraordinary life. Vision – From the Life of Hildegard von Bingen is a profoundly inspirational portrait of a woman who has emerged from the shadows of history as a forward-thinking and iconoclastic pioneer of faith, change and enlightenment.

Filmens hemsida

Bilden nedan är förändrad från originalet.

Robert Hahn: Humanisternas ihåliga löfte

Hemsida eller nättidning?

Vill du öka  besökarantalet på din webbplats? Du kanske måste se över hur din hemsida ser ut för att skapa bättre resultat. Webben är mycket kostnadseffektiv som fönster mot omvärlden. Har du en utåtriktad verksamhet kan du till och med bygga om din hemsida till en spännande nättidning som blir en källa för surfare att återvända till.

Jag rekommenderar dig att satsa på WordPress som denna hemsida är byggd på. Om du gillar den kontakta mig så kan vi diskutera en lösning som passar ditt företag eller organisation.

Behöver du en webbredaktör?

Kontakta mig!

Exempel på designs mellan c:a 500 kr och 2000 kr

Exempel

Exempel

Exempel från Solostream.

Alla hemsidor och nättidningar behöver ett fräscht innehåll

En hemsida, blogg eller nättidning måste regelbundet uppdateras så att den hålls aktuell.

Jag uppdaterar webbplatser och nättidningar som inhyrd redaktör. Det mest ekonomiska kan vara att hyra en redaktör som sköter löpande uppdatering samt skriver texter och artiklar.

Det kan handla om 1 dag per månad eller några timmar i veckan upp till en heltid ”in-house” hos kund.

Jag kan även driva ”communities” och forum, optimera sökmotorindexeringen (SEO) samt ta fram förslag på marknadsföring och  kommunikationsstrategier för ökad trafik.

Behöver du en ny hemsida som du kan uppdatera själv?

Kontakta mig!

Exempel på designs, pris mellan c:a 500 kr och 2000 kr

Source: National Geographic


Hiroshima, 1945


Sendai, 2011

SvD: Läget i Fukushima har förvärrats

Hemsida, blogg eller nättidning?

Vill du öka  besökarantalet på din webbplats? Du kanske måste se över hur din hemsida ser ut för att skapa bättre resultat. Webben är mycket kostnadseffektiv som fönster mot omvärlden. Har du en utåtriktad verksamhet kan du skapa en blogg eller till och med bygga om din hemsida till en spännande nättidning som blir en källa för surfare att återvända till.

En hemsida passar bra för ett företag, förening eller organisation som behöver få ut basal information om sin verksamhet. Hemsidan kanske behöver uppdateras en gång i veckan eller månaden.

En blogg är en slags dagbok som passar privatpersoner och enmansföretag som vill hitta kunder. Du bör skriva inlägg ”blogga” varje vecka eller helst varje dag för att driva trafik till din blogg.

En nättidning (e-zine) är en publikation på nätet som uppdateras dagligen med artiklar, debattartiklar och insändare. Läsare kan kommentera texterna online. En riktigt seriös nättidning har även utgivningsbevis och en ansvarig utgivare samt en redaktion med en specificerad redaktionell policy och minst en redaktör som granskar inkommande artiklar och texter innan publicering.

Jag rekommenderar dig att satsa på WordPress. Kontakta mig så kan vi diskutera en lösning som passar ditt företag eller organisation.

Behöver du även en webbredaktör?

Kontakta mig!

Exempel på designs mellan c:a 500 kr och 2000 kr

Exempel

Exempel

Exempel från Solostream.

Watch recorded live feed

Ex-Air Force Officers say unknown intruders have monitored and even tampered with American nuclear missiles

Washington –  Witness testimony from more than 120 former or retired military personnel points to an ongoing and alarming intervention by unidentified aerial objects at nuclear weapons sites, as recently as 2003. In some cases, several nuclear missiles simultaneously and inexplicably malfunctioned while a disc-shaped object silently hovered nearby. Six former U.S. Air Force officers and one former enlisted man will break their silence about these events at the National Press Club and urge the government to publicly confirm their reality.

One of them, ICBM launch officer Captain Robert Salas, was on duty during one missile disruption incident at Malmstrom Air Force Base and was ordered to never discuss it. Another participant, retired Col. Charles Halt, observed a disc-shaped object directing beams of light down into the RAF Bentwaters airbase in England and heard on the radio that they landed in the nuclear weapons storage area. Both men will provide stunning details about these events, and reveal how the U.S. military responded.

Captain Salas notes, ”The U.S. Air Force is lying about the national security implications of unidentified aerial objects at nuclear bases and we can prove it.” Col. Halt adds, ”I believe that the security services of both the United States and the United Kingdom have attempted—both then and now—to subvert the significance of what occurred at RAF Bentwaters by the use of well-practiced methods of disinformation.”

The group of witnesses and a leading researcher, who has brought them together for the first time, will discuss the national security implications of these and other alarmingly similar incidents and will urge the government to reveal all information about them. This is a public-awareness issue.

Declassified U.S. government documents, to be distributed at the event, now substantiate the reality of UFO activity at nuclear weapons sites extending back to 1948. The press conference will also address present-day concerns about the abuse of government secrecy as well as the ongoing threat of nuclear weapons.

WHO
Dwynne Arneson, USAF Lt. Col. Ret., communications center officer-in-chargeBruce Fenstermacher, former

USAF nuclear missile launch officer

Charles Halt, USAF Col. Ret., former deputy base commander

Robert Hastings, researcher and author

Robert Jamison, former USAF nuclear missile targeting officer

Patrick McDonough, former USAF nuclear missile site geodetic surveyor

Jerome Nelson, former USAF nuclear missile launch officer

Robert Salas, former USAF nuclear missile launch officer

WHAT

Noted researcher Robert Hastings, author of UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites, will moderate a distinguished panel of former U.S. Air Force officers involved in UFO incidents at nuclear missile sites near Malmstrom, F.E. Warren, and Walker AFBs, as well as the nuclear weapons depot at RAF Bentwaters.

WHEN

Monday, September 27, 2010

12:30 p.m.

WHERE

National Press Club, Holeman Lounge, Washingon

Hemsida, blogg eller nättidning?

Vill du öka  besökarantalet på din webbplats? Du kanske måste se över hur din hemsida ser ut för att skapa bättre resultat. Webben är mycket kostnadseffektiv som fönster mot omvärlden. Har du en utåtriktad verksamhet kan du skapa en blogg eller till och med bygga om din hemsida till en spännande nättidning som blir en källa för surfare att återvända till.

En hemsida passar bra för ett företag, förening eller organisation som behöver få ut basal information om sin verksamhet. Hemsidan kanske behöver uppdateras en gång i veckan eller månaden.

En blogg är en slags dagbok som passar privatpersoner och enmansföretag som vill hitta kunder. Du bör skriva inlägg ”blogga” varje vecka eller helst varje dag för att driva trafik till din blogg.

En nättidning (e-zine) är en publikation på nätet som uppdateras dagligen med artiklar, debattartiklar och insändare. Läsare kan kommentera texterna online. En riktigt seriös nättidning har även utgivningsbevis och en ansvarig utgivare samt en redaktion med en specificerad redaktionell policy och minst en redaktör som granskar inkommande artiklar och texter innan publicering.

Jag rekommenderar dig att satsa på WordPress. Kontakta mig så kan vi diskutera en lösning som passar ditt företag eller organisation.

Behöver du även en webbredaktör?

Kontakta mig!

Exempel på WordPress-designs mellan c:a 500 kr och 2000 kr

Exempel

Exempel

Exempel från Solostream.

Alla hemsidor och nättidningar behöver ett fräscht innehåll

En hemsida eller nättidning måste regelbundet uppdateras så att den hålls aktuell.

Jag uppdaterar webbplatser och nättidningar som inhyrd redaktör. Det mest ekonomiska kan vara att hyra en redaktör som sköter löpande uppdatering samt skriver texter och artiklar.

Det kan handla om 1 dag per månad eller några timmar i veckan upp till en heltid ”in-house” hos er som kund.

Jag kan även driva ”communities” och forum, optimera sökmotorindexeringen (SEO) samt ta fram kommunikationsstrategier för ökad trafik.

Behöver du en ny hemsida som du kan uppdatera själv?

Kontakta mig!

Exempel på designs, pris mellan c:a 500 kr och 2000 kr

Exempel

Exempel från Solostream.

On Monday night, September 20, NBC premieres its new show – The Event. The Event is a high powered television mini-series that shows the U.S. President who is given possession of a highly classified file about a program that he officially had not been made aware by his national security officials. In the NBC trailer (see below), he has a confrontation with his CIA Director, who informs the President that only those with a need-to-know were informed about the classified program.

The President declares to the CIA Director that by virtue of the office of the President, he has need-to-know. The President learns that the program involves 97 prisoners or mysterious ‘others’ being held in a secure facility in Alaska. He travels there to meet them and their leader. He then announces a major Press Conference and a failed assassination attempt then ensues.

Start: NBC September 20, 2010

Read complete article

Text: Michael E. Salla, Ph.D.
Robert Hahn

Föreningen Humanisterna har gjort sig känd som en aktivistgrupp mot andlighet och religion. Men vill man ha ett likriktat samhälle när det gäller trosuppfattningar? Nej, skriver ordföranden Christer Sturmark på DN debatt i Dagens Nyheter den 14 september som svar på just ett sådant påstående från forskaren Elisabeth Gerle. Humanisternas löfte om att man vill ha ett mångkulturellt samhälle är dock ett löfte som snabbt visar sig vara ihåligt.

Christer Sturmark skriver att Humanisterna eftersträvar ett ”öppet, sekulärt samhälle där friheten att tro och tänka vad som helst är garanterad”. Den bilden av föreningens ideologi vill man sprida – frihet att tro utan rädsla och utan risk för repressalier. Man behöver dock inte gå särskilt långt för att se att tankens frihet kan få katastrofala konsekvenser för den som enskilde om Humanisterna finge råda.

Hans Iwan Bratt är en tongivande person inom föreningen. Han har haft många uppdrag som Humanist och bland annat varit vice ordförande. Hans Iwan Bratt skriver på sin blogg att jag borde fråntas mitt jobb som chef för forskningen på Södersjukhuset. Skälet är enbart min andliga trosuppfattning, vilken Bratt själv inte sympatiserar med. Den är blivit känd genom att jag medverkat till att ge ut fyra andliga böcker. I Humanisternas värld är det uppenbarligen så att man kan få ha vilken trosuppfattning man vill bara man håller tyst om den.

Läs hela artikeln på Robert Hahns blogg

Torbjörn Sassersson i TV-debatt mot Christer Sturmark ordförande i Humanisterna

Filmen handlar om en kortväxt ”Mr Trouble” som dragit på sig två mycket stora skulder till helt fel folk. Hans livssyn och självbild är inte den bästa och därav hans problem. Färdig att begå självmord från av Paris broar korsas hans livsväg av en mystisk kvinna som heter Angela, en ”ängel”. Det blir början på en resa som är oförutsägbar både för honom och och biobesökaren.

Filmen tar sig an temat livskunskap och den går i samma anda som filmen ”The Secret” baserad på lagen om tankens attraktionskraft, som man ser på livet får man det serverat.

Återigen har vi här drömfunktionen i sitt görande. Om man i en klardröm befarar att det bakom nästa gathörn står en rånare så står det en rånare där och väntar. I drömmen fattar vi inte galoppen förrän vi uppnår ”luciditet” eller uppmärksamhet på att vi skapar drömmen. På samma vis är det fysiska livet funtat, eller hur? Vi får vad vi förtjänar är egentligen samma sak som att vi får vad vi tror på och starkast tro vinner. På det viset är livet en en enda lång och ihållande placeboeffekt.

För att spinna vidare på det temat – eftersom det är fruktbart – kan vi studera vårt eget liv och andras i ljuset av lagen om attraktion. Vi kan fråga oss varför vissa drar till sig tur och framgång med an andra ”skapar” otur, olycka eller misslyckande.

Enligt det moderna tänkandet är det mest en fråga om att våga välja välgång och sluta hålla fast tråkiga spegelbilder av oss själva. Angela i Luc Bessons film försöker demonstera detta i livet, men det visar att även hon har problem…

Filmen får 4 av 5 poäng.
Jag beslöt mig för snart 10 år sedan att journalistiskt undersöka begreppet parapsykologi. Jag studerade därför ämnesområdet utifrån både ett vetenskapligt och ett praktiskt perspektiv. Jag ville helt enkelt veta vad som var sant. Denna djupgående undersökning ledde till att jag blev ett försöksobjekt vid tre TV-tester på ”extrasensorisk perception”.

Läs den ursprungliga artikeln om mötet mellan Torbjörn Sassersson och Christer Sturmark i TV

Två av dessa tester genererade mycket positiva resultat vilka stod i resonans till den internationella forskning som vid tillfället var okänd i landet. Jag blev den första person som lyckades generera vetenskapliga bevis på svensk TV för människans ”mobila” medvetande. Jag har under årens lopp även undersökt andra marginaliserade ämnesområden.

Test  1 | Test 2 | Test 3

Att denna från början harmlösa  journalistiska undersökning skulle leda till TV-soffor, medverkan i radio, en dokumentärfilm och i en TV-serie om det okända samt att jag på webben skulle bli jagad av en svensk skeptikerrörelse (VoF.se) hade jag inte förväntat mig. Det blev cirkus både på gott och ont. Jag trodde aldrig att denna artikel om mitt möte med Sturmark skulle toppa sökträfflistan vid googling på mitt namn.

Jag trodde inte att mitt liv som det framställs av sökmotorn Google skulle ge sken av att hela mitt liv tycks handla om parapsykologi, vilket inte är sant. Jag trodde inte att de andra ämnena jag skrivit om och alla andra projekt som jag deltagit i om helt andra saker skulle hamna i skymdundan. Google redovisar egentligen främst vad folk tycker är kul att läsa.

Rekryteringskonsulter och uppdragschefer googlar sina kandidater och därmed tar dessa subjektivt intryck av sökresultaten även om de säger att de inte låter sig påverkas. Det kan innebära ett problem för alla som blivit kända eller halvkända på TV.

Under årens lopp har jag varit djupt involverad i projekt, undersökningar och i företag med verksamhet inom intelligenta hus, bioenergi, akvatisk miljöforskning, utbildning, miljöanpassning av företag, bank och finans, PR, webbproduktion, marknadsföring på webben och till exempel rykteshantering på webben. För att få en korrekt och balanserad bild av mig som arbets- eller uppdragssökande kandidat krävs att vi ses och att vi går igenom mitt CV.

Christer Sturmark mot Anders Björnsson i debatt om livsåskådning och religionsfrihet

Anders Björnsson,   Christer Sturmark

Text: Torbjörn Sassersson 2007-10-12 | Debattlokal i ABF-Huset, Sveavägen Stockholm torsdag 2007-10-11

Bakgrunden till debatten var att Anders Björnsson gått till angrepp mot Humanisterna i Svenska Dagbladet Brännpunkt den 7 oktober i en artikel titulerad: ”Sturmark intoleransens apostel”. Humanisternas ordförande Christer Sturmark svarade honom i Svenska Dagbladet den 9 oktober i en artikel titulerad ”Osmakligt och intellektuellt ohederligt”.

Anders Björnsson är ordförande i Svenska humanistiska förbundet och Christer Sturmark är ordförande i Förbundet Humanisterna.

Helhetsintrycket jag som åhörare fick av debatten var att den var konstruktiv och meningsfull. Huvudpersonen var med en mindre slagsida Christer Sturmark och hans gärningar även om debatten i sig var helt jämlik. Om jag mätte med min subjektiva applådmätare vann Sturmark, men Anders Björnsson låg honom strax i hälarna. Båda är mycket duktiga talare och det var sällan som debatten var tråkig.

Debatten inleddes med att de två debattörerna fick 15 minuter vardera att ge sin syn på humanismen och sin meningsmotståndare. Anders Björnssons inledningstal var helt suveränt. Efter dessa anföranden avlivade Sturmark snabbt några tidningsankor.

Sturmark tog kål på ankan som påstår att Humanisterna försökt få hotellkedjan Scandic att ta bort alla biblar från hotellrummen. Han rättade denna historia genom att berätta att Humanisterna föreslagit hotellkedja att inrätta receptionsbibliotek som representerar alla religiösa inriktningar som ersättning till att det bara fanns kristna biblar på hotellrummen. Scandic köpte denna idé, men fick sedermera betala dyrt genom att svenska kyrkan avbokade 100-tals rumsbokningar i ren protest.

Bägge herrarna var sedan eniga om att pressen skrivit sina egna rubriker bla på den debattartikel i SvD som ledde till att denna debatt blev av. Det var SvD som hittat på rubriken: ”Sturmark intoleransens apostel”.

Det följer alltid något gott av något ont för nu blev ju denna debatt av. En sak som slår mig när jag lyssnar på Sturmark som ändå är den med färre års erfarenhet av humanistiskt arbete är att han verkar ha vuxit som människa. Något har hänt med Christer Sturmark. Han gav ett sansat intryck och han hade argument som jag tror de flesta skulle skriva under på. Det är förmodligen följden av att han åkt land och rike runt och diskuterat med många människor som representerar en rad olika trosföreställningar. Han har mött allt från Plymouth-bröderna i Småland till pingstpastorer och företrädare för alla religioner. Det är klart att han inte kan ha tunnelseende (längre).

I princip allt som Sturmark sa kändes balanserat och genomtänkt och en ny bild av honom som aktör i vårt samhälle tycks ta form. Kan vi till och med tacka Sturmark för hans ibland tonårsrebelliska argumentationsstil mot insomnade svenska normer och hans engagemang i trosfrågor i samhället, frågor som de flesta politiker undviker i brist på mod?

Mitt svar är ja. Sturmarks åtminstone skenbart mycket polära åsikter väcker den sovande svensken och tvingar denne att ta ställning. Ingen lämnas därmed oberörd av frågan som drivs, den om humanismen. Christer Sturmarks styrka är att han vågar ifrågasätta redan etablerade normer kring religion och tro. På det viset är Sturmark lite av en reformist och han kanske stimulerar Anders Björnsson i samma riktning.

Utan en Christer Sturmark skulle inte humanismen vara lika aktuell i den allmänna samhällsdebatten inser jag. Hur många har hört talas om det Svenska humanistiska förbundet med Anders Björnsson i spetsen utan Sturmarks provokativa utspel i media? Anders Björnsson bredvilligt erkänner att väldigt många ringer till honom och tror att han är Sturmark, medan motsatsen var mer ovanlig vilket han skämtsamt ironiserade om.

Efter att debattörerna presenterat sin ömsesidiga kritik, gjort sig av med sitt pansar och efter att de rätt ut några massmediala interventioner kunde herrarna finna en lång rad av gemensamma beröringspunkter. De höll helt enkelt med varandra och debatten blev bitvis till en diskussion om detaljer. Vinnaren blev humanismen genom en saklig debatt om tro, yttrandefrihet, religion och lagstiftning. Om en sådan här diskussion kan fortsätta finns inga hot mot vad vi kallar demokrati, men i samma ögonblick som debatten insomnar kan ogräset börja växa igen. Det är som vanligt att vid ickekommunikationen växer missuppfattningar och misstänksamhet.

De olikheter de båda kunde identifiera var synen på kränkningar av yttrandefrihet och religionsfrihet. Christer Sturmark intar där en något hårdare ton och vill, om jag inte missförstod honom, vara lite snabbare på att förbjuda vissa yttringar. Hans favorithatobjekt är Plymouth-sekten i södra Sverige som han vill förbjuda omedelbart. Anders Björnsson menade att vi inte behöver öka antalet förbud eftersom det redan finns en rådande lagstiftning som hanterar t ex ärekränkning, förtal och andra övergrepp.

Det kanske inte alltid behöver finnas ett rättsorgan som skipar rättvisa. Vid vissa övergrepp straffar förövaren sig själv. Anders Björnsson menar att det är viktigt att identiteten på den som kränker blir känd. I samma ögonblick som identiteten blir känd står angriparen där med skägget i brevlådan och lagen behöver inte nödvändigtvis leda till att någon låses in. Han slår fast att det inte bör kriminaliseras att till exempel påstå att förintelsen aldrig skett eftersom det är en slags personlig åsikt. Christer Sturmark gav ingen replik på just det uttalandet, men han samtyckte troligen inte.

Både Christer Sturmark och Anders Björnsson gör en sak som är viktig. De går tillbaka till ordens etymologiska bakgrund för att reda ut begreppsförvirringen i den allmänna debatten. Mycket mer av den varan behövs annars använder vi inte språkets möjligheter utan vi tar för givet att vi förstår varandra när vi egentligen inte alls gör det. Om utebliven ordförståelse för enskilda ord kan skapa konflikt vad kan då inte svåra språkförbistringar mellan två kulturer skapa?

Avslutningsvis kan tilläggas att vad denna debatt gav prov på är att det kan existera en vettig dialog om tro, religion, yttrandefrihet, vetenskap och olika kulturyttringar där ingen yttring står över någon annan. Vetenskap är t ex bara en av flera kulturyttringar. Det var andemeningen i Anders Björnssons anförande och denna inställning var båda debattörerna eniga om. Det finns utrymme för kulturell utveckling i Sverige och dessa båda temperamentsfulla herrar bör fortsätta sin debatt inför åhörare. Debatterandet är i själva verket ett kännetecken för en civilisation, anser Anders Björnsson. Det var länge sedan någon påpekade det.

Christer Sturmarks personliga världsåskådning förmörkar dock en aning hans omdöme för han avslutar med att poängtera att Humanisterna ska ha en normativ funktion i samhället och därmed har de en politisk agenda. Sturmark sa att han inte vill ha en tro i samhället baserad på ”det övernaturliga” och ”gudaväsen”. Istället vill han föra fram en förnuftsmässig och vetenskapligt grundad åskådning som om ”det övernaturliga” står i opposition till vetenskap.

Det är tydligt att ”det övernaturliga”, vad Sturmark än lägger i det begreppet, för honom utgör en hotfull skymningszon. De flesta andra människor tror jag inte ens gör den kopplingen mellan politik, det okända, humanism, vetenskap och reella samhällsfaror.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén