Kategori: HUMOR (Sida 2 av 3)

CSI Miami: Jim Carrey makes fun of Horatio Caine (David Caruso)

Den enorma miljökatastrofen i Ungern påsods vara ”omöjlig” av de ansvariga, dammen var oförstörbar, skriver Aftonbladet.

BP påstod att att en oljeläcka i Mexikanska golfen var osannolik några månader innan den inträffade. Det påsods av oljebolaget i en rapport, samma månad som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdade i ett pressmeddelande att det var ”högst osannolikt” att mobilmaster orsakar cancer, trots att rapporterna om överrisker för närboende till mobilmaster duggat allt tätare sedan början av 2000-talet och flera studier konstaterat en överrisk för cancer.

Anders Ahlbom påstod till och med att det inte fanns något alls i forskningen som talade för några risker. Han är experten som håller hela svenska folkets hälsa i sin hand. Några månader senare, i maj, påstod DN att det i dag ”verkar ytterst osannolikt att mobilen orsakar cancer” efter att en internationell studie visat att mobilen ökar risken för en dödlig hjärntumör och att risken ökar med ökad användning.

Läs hela Monas artikel

Horatio Caine (David Caruso) silly one-liners and corny sun glass compialtion. Will they ever stop! Jim shows off his new David Caruso-style look.

Lars Vilks lägger katt i papperspåse

Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer hnoterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer hnoterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet

På fredagsmorgonen gjorde SÄPO ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
– Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.

– Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer hnoterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Robotpartiets artikel om hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hotet
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Sydsvensken: ”Flygpassagerare kan tvingas visa sig nakna för personal”

Dagens Nyheter: ”Bin Ladin sägs ha godkänt”

Robotpartiet om den ökade hot-terrorn

Dagens Svenskbladet om terrorhoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer hnoterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Robotpartiets artikel om hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hotet
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer hnoterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige

The Guardian wrote that if ET would land on Earth the media had some practical advice according to the Sunday Times and numerous other media outlets that followed up the story. The story claimed the United Nations was ”poised” to appoint possibly Mazlan Othman to be the first point of contact with aliens. Now the Malaysian astrophysicist Mazlan Othman denies this.

In a public email, Dr. Othman stated: ”It sounds really cool but I have to deny it, ” she said of the London Times story. Howeveer it is true she will be attending a Royal Society conference ”Towards a scientific and societal agenda on extra-terrestrial life” next week, but she’ll be talking about how the world deals with ”near-Earth objects” ie asteroids.

Other articles stated as reported by the UFO theorist Alfred L. Webre, a UN spokesperson said the story was ”nonsense” and insisted there were no current plans to appointment anyone to this role. The spokesperson said:

”The Office for Outer Space Affairs, headed by Mazlan Othman, serves as the secretariat to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. It carries out activities to promote international cooperation in the peaceful uses of outer space and strengthens the use of space science and technology applications”.

However, prior to this announcement-denial of the UN ‘extraterrestrial point of contact,’ Dr. Othman is reported to have said:

”The continued search for extraterrestrial communication, by several entities, sustains the hope that some day human kind will receive signals from extraterrestrials.”

Whatever has been said the fact stands firmly that The Royal Institute will discuss aliens and Mazlan Othman will be in the panel.

”With a mix of invited talks and panel debates, we particularly look into the detection of life, the communication with potential extra-terrestrial civilizations, the implications for the future of humanity, and the political processes that are required.”

Four panel debates include

  • Calling ET, or not even answering the phone?
  • Societal questions raised by the detection of extra-terrestrial life
  • What could studies of extra-terrestrial life tell us about the future of humanity?
  • Extra-terrestrial life and arising political issues for the UN agenda

/ Royal Society

The titles of  Ms. Mazlan Othman
Deputy Director-General, United Nations Office at Vienna (UNOV)
Director, Office for Outer Space Affairs (OOSA)

Christer Sturmarks tidigare reinkarnation avslöjad?

Synopsis
Margarethe von Trotta reunites with frequent star Barbara Sukowa to bring the story of famed 12th-century Benedictine nun and feminist polymath Hildegard von Bingen to extraordinary life. Vision – From the Life of Hildegard von Bingen is a profoundly inspirational portrait of a woman who has emerged from the shadows of history as a forward-thinking and iconoclastic pioneer of faith, change and enlightenment.

Filmens hemsida

Bilden nedan är förändrad från originalet.


Synopsis

Margarethe von Trotta reunites with frequent star Barbara Sukowa to bring the story of famed 12th-century Benedictine nun and feminist polymath Hildegard von Bingen to extraordinary life. Vision – From the Life of Hildegard von Bingen is a profoundly inspirational portrait of a woman who has emerged from the shadows of history as a forward-thinking and iconoclastic pioneer of faith, change and enlightenment.

Filmens hemsida

Bilden nedan är förändrad från originalet.
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Läs mer i Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Läs mer i Robotpartiets artikel om den ökade hot-terrorn

Läs mer i Dagens Svenskbladet om terror-hoten mot Sverige
Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Dagens Nyheter om skriver om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Sydsvensken: ”Flygpassagerare kan tvingas visa sig nakna för personal”

Dagens Nyheter: ”Bin Ladin sägs ha godkänt”

Robotpartiet om den ökade hot-terrorn

Dagens Svenskbladet om terrorhoten mot Sverige

Efter Lars Vilks insikt om att hunden inte är det enda djuret han kan skapa konst kring är han nu återigen aktuell med ännu ett konstverk. Nu om en katt.

Denna gång handlar det om katten Majsan, vilken Vilks omsorgsfullt placerat i en brun papperspåse. Lars Vilks själv har kommenterat konstverket som han kallar ”Ömhet i en påse”;

Just nu utforskar jag människans känslor och relationer, en mänsklig relation behöver inte vara mellan bara människor utan kan även vara mellan djur.och människa.

Mänskliga relationer är mycket komplicerade då de kan involvera allt från glädje och kärlek, till avundsjuka, ondska och grymhet. I detta fall har jag valt att uttrycka min kärlek till katten genom att lägga henne i en brun papperspåse, förklarar Vilks.

Läs resten i Dagens Svenskbladet

Dagens Svenskbladet och Robotpartiet följer terrorhotet

Både Robotpartiet och Dagens Svenskbladet rapporterar från det nya Hotsverige och hur Hoteuropa hotas av osynliga hotfulla celler som opererar inkognito. Robotpartiet skriver i artikeln: ”Den Eventuellt Tillfälliga Kanske Avsevärt Allvarliga Hotbilden” att Robotpartiets sensorer noterat förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige. Robotpartiet vet inte vilka miljöerna är, var dom finns eller vad vi pratar om för aktiviteter, men Robotpartiet anser ändå att defcon 2 är befogat.

”Aldrig förr har Sverige haft ett terrorhot på den här nivån, rapporterar Säpo. Sverige genomlider idag det största terrorhotet sedan den mörkade rymdinvasionen i Lappland under krisåret 1959.”

”Robotpartiet vill (dock) betona att inget omedelbart hot finns riktat mot Sverige, världen eller rymden. Vi bedömer dock – liksom Säpo – att det är befogat att höja hotnivån. Hotnivån kan exempelvis höjas när det finns ett reellt hot, eller som en kontrollapparat när befolkningen beter sig oroligt. Vilket också är ett hot eftersom oro kan leda till ångest och magsår och i sin tur leda till ett bidragssamhälle.”

Dagens Svenskbladet rapporterar samtidigt att SÄPO gjorde ett oväntat uttalande när de deklarerade att de pratade värre bullshit än någonsin tidigare.

Underrättelsechefen Roger Pansartask vid SÄPO berättade under fredagsmorgonen;
”Vi höjer nu risknivån för bullshit till tre på en skala som löper till fem då vi bedömer att vi som organisation kan förvirra allmänheten med diverse kryptiska uttalanden som egentligen inte säger någonting.”

”Det är första gången vi höjer nivån sedan vi införde den, den är faktiskt baserad på USA:s Homeland Security terrorskala. Vi fick den i ett ”spionpaket” som våra amerikanska kollegor skickade över.”

”Vi har i grunden en utbildad och övad beredskapsorganisation. Vår bedömning är att bullshiten är satt på en tillräcklig nivå.”

Dagens Nyheter om det förhöjda terrorhotet mot Sverige

Sydsvensken: ”Flygpassagerare kan tvingas visa sig nakna för personal”

Dagens Nyheter: ”Bin Ladin sägs ha godkänt”

Robotpartiet om den ökade hot-terrorn

Dagens Svenskbladet om terrorhoten mot Sverige

Silly stuff: 600 Pillows and 2 Guys singing backwards


Seven months after making its first captive flight attached to its mother ship White Knight Two, Virgin Galactic’s SpaceShipTwo (aka VSS Enterprise) completed its first solo glide flight today touching down on runway 30 at the Mojave Air and Space Port in California.

The early morning flight took place after several months of simulated practice flights in the mother ship, also known as Eve, which has an identical cockpit as the space craft.

The glide flight is a critical first step for the team at Scaled Composites which is building the space ship for Virgin Galactic. Though there has been no word from the company, it is expected the flight test development of the VSS Enterprise will be similar to that of SpaceShipOne.

Read More

On Monday night, September 20, NBC premieres its new show – The Event. The Event is a high powered television mini-series that shows the U.S. President who is given possession of a highly classified file about a program that he officially had not been made aware by his national security officials. In the NBC trailer (see below), he has a confrontation with his CIA Director, who informs the President that only those with a need-to-know were informed about the classified program.

The President declares to the CIA Director that by virtue of the office of the President, he has need-to-know. The President learns that the program involves 97 prisoners or mysterious ‘others’ being held in a secure facility in Alaska. He travels there to meet them and their leader. He then announces a major Press Conference and a failed assassination attempt then ensues.

Start: NBC September 20, 2010

Watch the first episode online

Text: Michael E. Salla, Ph.D.

För svenska TV-tittare

TV-serien ”The Event” visas i SVT under hösten med början på söndag 26 sep kl 21.15 i TV 1. Även i SVT1 27/9, SVT1 2/10, SVT1 3/10 och SVT24 30/10.

Mer på SVT Play

”The Event är tv-serien som händer här och nu. De första avsnitten är fortfarande under inspelning och inte ens skådespelarna vet vad som väntar längre fram i serien. Eftersom mycket i The Event bygger på överraskningsmoment så väljer många tv-bolag världen över att sända serien så tätt inpå som möjligt efter att avsnitten visats i USA.

– Det är förmodligen den största simultanrelease av en tv-serie som gjorts och The Event är något som det kommer snackas om jorden runt, säger Annie Wegelius, programdirektör på SVT.”

Vem är Torbjörn Sassersson?

Read more about Torbjorn Sassersson in English

Torbjörn Sassersson arbetar som skribent, webbredaktör, kommunikatör, webbproducent, filmare och föredragshållare. Han har ett varierat förflutet med erfarenhet från ämnesområden som; webbproduktion, bioenergi, miljö, utbildning, akvatisk ekologi, medvetandeforskning och intelligenta hus. I botten har han en fil. kand i miljövård från Stockholms universitet påbyggd med utbildningar inom kommunikation och media från AcadeMedia och Poppius. Han har stort intresse för analys, lateralt tänkande och idéskapande inom respektive ämnesområde.

Kommunikatör, webbproducent, frilansande skribent

Torbjörn Sassersson har sedan 1995 arbetat på flera byråer och för ett antal organisationer och företag i webbrelaterade kommunikationsprojekt. Det senaste heltidsuppdraget var som inhyrd chefswebbredaktör för Danske Banks Sverige under 14 månader, 2008-2009. Torbjörn har arbetat eller arbetar för Arla, Energimyndigheten och LRF samt många små- och medelstora företag. I samarbete med byrån Jefferson Communication startade och drev han åren 1999-2002 mediabolaget Smarta Hem Media i centrum av branschen för så kallade intelligenta hus. Smarta Hem Media sponsrades av Skanska, Vattenfall (Sensel) och Ericsson (BlueLabs) samt några nystartade bolag då delägda av IT Provider (Lime Consulting, Rivermen). Tillfälliga kunder till Smarta Hem Media var bland annat Telia och Cisco. Bolaget levererade artiklar till Passagen Boende och lanserade i samarbete med ExpoNova Sveriges första konferens och mässa om intelligenta hus.

Som miljökonsult producerade han en miljömanual för hotell och företag (Ibis Hotel fd Good Morning Hotels) samt genomförde en omfattande dykinventering av Stockholms skärdgård, ett projekt delvis finansierat av Länsstyrelsen. Det hann bli en miljöutbildning för Telia också 1997. Jag var underkonsult till ERM Dynamo och GEAR.

SvenskaSajter.com – Den ständigt växande länkkatalogen

Eddiie Izzard

Eddiie Izzard

Edward John ”Eddie” Izzard (born 7 February 1962) is a British stand-up comedian, actor and voice-over artist. His comedy style takes the form of rambling, whimsical monologue and self-referential pantomime.
Lyn Buchanan - Remote viewing

Lyn Buchanan är en fd underrättelsetjänstagent som hjälper polisen finna försvunna personer med hjälp av remote viewing, en mental teknik för informationsinhämtning som utvecklades av SRI International på uppdrag av US Army åren 1972-1995. Det finansierades till stor del av den amerikanska kongressen. Remote viewing (RV) baseras på kontrollerad extrasensorisk perception (ESP).

Text: Torbjörn Sassersson

Remote viewing kan enklast förklaras med hjälp av ett fiktivt exempel där tekniken framgångsrikt hjälper polisen att finna en försvunne person. Låt säga att en liten flicka kidnappats och att polisutredningen har flera scenarios som de utgår ifrån. Ett spår handlar om att barnet kan finnas i en båt. Ett annat handlar om att barnet finns i ett hus i en skog. Ett tredje spår handlar om att barnet finns i en skåpbil. Resurserna och tiden räcker inte till för att undersöka alla spåren och man behöver det där lilla extra för att kunna sätta in ett framgångsrikt ”span”.

Polisen beslutar sig för att diskret kontakta en RV-firma. Polisen tar kontakt och en sk ”måluppställare” (tasker) sätter upp en adekvat fråga och denna lyder:

”Beskriv platsen där X finns kl 10.00 den 8 maj 2010.”

Dagens datum när målet definieras är låt säga den 7 maj kl 13.00 år 2010. Man sätter alltså upp var ”målobjektet”, det försvunna barnet, kommer att befinna sig vid en särskild tidpunkt i framtiden.

Målet tilldelas koordinater av en slumgenerator och det råkar i det här fallet bli siffrorna: 4457 7789. Koordinaternas enda funktion är att identifiera en exakt fråga. Måluppställaren skriver frågan på ett papper och lägger det i ett ogenomskinligt kuvert. På kuvertet skriver måluppställaren siffrorna 4457 7789.

Måluppställaren ger koordinaterna (inte kuvertet) till en RV monitor, en person som är helt ”blind” inför vad frågan är eller vem uppdragsgivaren är. Remote viewern får endast och inget annat än koordinaterna 4457 7789 som enda ledtråd av den principiellt ”blinde” monitorn. Alltså genomförs hela sessionen vad som vetenskapligt kallas för ett dubbelblint test. Monitorns uppgift är att guida remote viewern med frågor. Eftersom måluppställaren inte har en aning om vad frågan är kan inte ledande frågor ställas.

Minimalistiska resultat räcker ofta för att lösa ett kriminalfall tack vare polisens erfarenhet och fältarbete

Ett exempel. Remote viewiern får fram följande resultat i sammanfattning efter att remote viewern själv strukit bort allt som denne uppfattar som fel.

Sammanfattning CRV mål: 44578 77891

Objekt: Kvinna. Flicka. Ung. Ensam. Rädd.

Närmiljö: Trångt utrymme. Luktar organiskt som tjära. Svajande känsla i rum. Trägolv.

Omgivning: Vatten mellan land och land på nytt. Vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning.

Slut session.

Minimalistisk RV är ofta bäst även om sessionen normalt omfattar flertalet fyllda A-sidor med innehåll. Ofta är merparten av informationen ganska vag. En skeptiker skulle kalla det här rent skräp och vilja förkasta allt som ovetenskapligt mumbojumbo som inte bevisar någonting, men polisen som nyttjar remote viewing resonerar annorlunda. Viewerns data är ofta inte mer knapphändig än andra uppgifter som polisen fått in från allmänheten eller vittnen. Endast i undantagsfall får remote viewern en så kallad ”PSI experience” eller ”total site integration”, en kameråkliknande upplevelse i 3D, in situ. I de fallen kan extremt exakt information erhållas.

[googlevideo=http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5474890773952974870&hl=en]

De remote viewers som används måste ha mycket bra ”track record”, (resultathistorik) annars vågar man inte nedprioritera spår som kan vara korrekta. Ofta tilldelas två-tre remote viewers samma mål för att polisen ska få fram jämförbara data. ”Spretar” data för mycket kan hela RV-arbetet förkastas.

Poliser som använder remote viewing support tänker annorlunda. Endast med dessa knapphändiga uppgifter som är vaga och allmängiltiga kan polisen nedprioritera två av tre spår. De kan nedprioritera spåren som handlar om att barnet finns i en skog eller en byggnad. Med ledning av ”svajande känsla rum” samt ”vatten mellan land och land på nytt”kan polisen inte bara misstänka att det handlar om en båt utan även få fram en uppgift till som fick dem att komma på något för egen maskin.

De subjektiva intrycken ”vatten mellan land och land på nytt” och ”en vattenmassa som flyter långsamt utan att byta riktning” betyder flod. Remote viewern redogjorde för sina subjektiva intryck och polisen associerade till flod. Eftersom remote viewern fick fram trägolv och doft av tjära utesluts alla plastbåtar. I regionen finns bara en flod och få träbåtar vilket innebär att endast 100 st båtar behöver sökas av i de marinor som finns i flodens sträckning.

Inom loppet av två timmar avsöks träbåtar i tre marinor. När polisen söker i den 12:e båten finner dessa flickan inlåst och förövarna grips kort därpå.

Nu är det här endast ett fiktivt exempel, men det skulle kunna vara hämtat från verkligheten, en verklighet där RV används diskret av polisväsendet. Se ett exempel på hur det kan gå när ett RV-team kör sin egen utredning utan stöd från de lokala myndigheterna.

Trots vaga knapphändiga uppgifter räckte dessa för att lösa fallet. Remote viewern hittade alltså inte flickan. Polisen gjorde det med ledning av remote viewern.

Se en video där ett remote viewing-team söker efter en person som varit förvsunnen i 30 år.

Words and Music to ”My Favorite Pillow” by Rhett & Link.

.

.

.

Comedy: Russell Peters – Louis Vuitton and Indians

Russell Peters

Russell Peters

Russell Dominic Peters (born September 29, 1970) is a Canadian stand-up comic and actor. Peters was born in Toronto, raised in Brampton, and is of Anglo-Indian descent.

Comedy: The Stockholm Syndrome

Video moved  – click here
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wZJ0TP4nTaE]

Synopsis
Do we control our destiny, or do unseen forces manipulate us? Matt Damon stars in the thriller The Adjustment Bureau as a man who glimpses the future fate. The affair between a politician and a ballerina is affected by mysterious forces keeping the lovers apart.

Movie web site

Trailer at Apple.com

In theaters: March 4th, 2011 Adjustment Bureau

Synopsis
Do we control our destiny, or do unseen forces manipulate us? Matt Damon stars in the thriller The Adjustment Bureau as a man who glimpses the future fate. The affair between a politician and a ballerina is affected by mysterious forces keeping the lovers apart.

Director: George Nolfi

Cast: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Terence Stamp

Movie web site

Trailer at Apple.com
Leif PagrotskyA funny look at the Swedish way of life including an insight into horryfying socialism as depicted by The Daily Show starring Björn Ulvaeus and Leif Pagrotsky.

Part 1

Part 2

Comedy: Eddie Izzard – Kill all flies

Video moved  – click here

Eddie Izzard – Evil Giraffe

Edward John ”Eddie” Izzard (born 7 February 1962) is a British stand-up comedian, actor and voice-over artist. His comedy style takes the form of rambling, whimsical monologue and self-referential pantomime.

Dublin School Demolition

More prank calls by Becky


Comedy: Do you remenber when we were poor?

Totally fictional but yet quite probable dialogue between Steve Jobs and Bill Gates.

Steve Jobs and Bill Gates

Steve Jobs and Bill Gates

Steve Jobs and Bill Gates

Ace Ventura’s Rhino Birth (Jim Carrey)

Jim Carrey

Jim Carrey

James Eugene ”Jim” Carrey (born January 17, 1962) is a Canadian-American actor and comedian. Carrey began stand-up comedy in 1979 while under the management of Leatrice Spevack, performing at Yuk Yuk’s in Toronto, Ontario.

Russell Peters on Chinese, Indians, Italians – Stand-up comedy

Hank Moody är en fiktiv författare spelad av Dave Duchovny  i TV-serien Californication.

Apropå rykteshantering på webben besök Rykteshantering.nu

gordie brownGordie Brown imitates in order George Bush, Ozzie Ozbourne, Sylvester Stallone, Arnold Swarzenegger, Jach Nicholson, Robert de Niro, Clint Eastwood, Gary Chandler, Christopher Walken, Jim Carrey, Tom Cruise.

Homepage: www.gordiebrown.com

Text: Torbjörn Sassersson – Uppdaterad: 2010-05-18

Forskningen visar att risken för hjärn- och ögoncancer mer än fördubblas vid normal användning av mobiltelefoner. Vad som oroar forskarna är att ungdomar använder mobilerna betydligt mer än vuxna och att barn allt oftare får mobiler av sina föräldrar.

Resultaten visar att vi år 2010 kan förvänta oss 500 000 nya hjärn- och ögoncancerfall per år i världen.

Vid den senaste beräkningen (2008) av antalet mobiltelefonanvändare i världen hamnade siffran på 1,9 miljarder människor och siffran ökar lavinartat. Samtliga är helt oskyddade för mobiltelefonernas mikrovågsstrålning eftersom industrin vägrar erkänna problemet. Bilden nedan visar hur strålningen tränger in i huvudet.

Dr George Carlo utförde en sju år lång studie för att ta reda på riskerna med mobiltelefonstrålning. Utredningen finansierades och skedde på uppdrag av mobiltelefonindustrin. Resultaten visade att det finns stora risker och George Carlo tog därmed ställning för att öppet berätta om det trots industrins kraftiga ogillande. I det ledande mobiltelefonanvändarlandet Sverige existerar nästan ingen debatt om riskerna och varken politiker eller industrin visar tecken på ansvarstagande, men ett fåtal svenska forskare har vågat höja rösterna.

Svenska forskare larmar för riskerna med mobiltelefoner

Kopplingen mellan mobiler och hjärntumörer kan inte bli klarare än så här, säger professor Kjell Hansson Mild, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Radiofysik vid Norrlands Universitets sjukhus. En stora sammanställning av flera olika studier kring sambandet mellan hjärntumörer och mobiltelefoner visar att risken för hjärntumörer fördubblats på den sida av huvudet där telefonen används. Riskökningen gäller de som pratar i mobil 2000 timmar under en hel livstid, alltså en knapp timme per dag under en tioårsperiod, enligt Kjell Hansson Mild.

Olle Johansson, docent i neurokirurgi vid Karolinska Institutet i Stockholm säger att det är bättre att ha en handsfree och att man inte har telefonen på kroppen utan lägger den ifrån sig på bordet.
– Då kan man komma ner till väsentligt lägre nivåer, kanske en tiondel”, poängterar Olle Johansson.
Han tillägger att sladdlösa telefoner är precis lika skadliga som mobiltelefoner.

Aftonbladet skriver att trots att bevisen hela tiden ökar för att det kan vara hälsovådligt att prata i mobiltelefon tycks regeringen varken vara intresserad av ta reda på mer fakta eller vilja varna användarna.
– Regeringen har det yttersta ansvaret. I flera andra europeiska länder är man mycket mer försiktig, säger Olle Johansson. Riksdagskvinnan Eva Flyborg (fp) går så långt som att varna för att vi i värsta fall står inför den största folkhälsokatastrofen någonsin.

Leif Salford Professor i neurokirurgi ingår i ett forskarlag i Lund som i flera olika försök på råttor konstaterat att strålningen från mobiltelefoner öppnar hjärnmembranet och gör att äggviteämnen (albumin) kan läcka från blodet in i hjärnan. Vad det innebär för hjärnvävnaden är oklart. Forskare i Frankrike har nått samma resultat. Leif Salford kallar mobilstrålningen för det största mänskliga experimentet någonsin.


En annan svensk forskare är inne på samma linje
och tillägger att det är strålningen direkt mot hjärnan som är skadlig. Det är statistiskt säkerställt enligt professor Lennart Hardell, överläkare vid onkologiska kliniken på Örebro Universitetssjukhus. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften ”Journal of Occupational and Environmental Medicine”. Rapporten utgår från 16 olika studier.

Skydda din hjärna för 12 kronor

Några tips för hur du enkelt och billigt kan skydda dig. Gör så här:

1. Prata så lite som möjligt i mobiltelefon. I Ryssland rekommenderas max 15 minuters samtal per dag. Det är förbjudet för barn under 15 år och havande kvinnor att använda mobiltelefon, enligt en obekräftad uppgift.

2. Om du vill prata mycket i telefon använd fast telefoni.

3. Ersätt mobiltelefonsamtal med SMS.

4. Använd alltid handsfree och håll telefon borta från kroppens närhet när du pratar i den. Ha den inte i knät! Håll eller lägg telefonen med en armlängds avstånd från kroppen. Om du inte gör det har handsfree’n ingen effekt. Tanken är att få bort strålningskällan – mobiltelefonen – minst en halv meter från kroppen.

5. Låt handsfree-sladden gå igenom en magnet. Enligt elektronikingenjörer elimineras de strålningsrester som följer med handsfree-sladden in till hörsnäckan. Se fotot som visar hur du slår en ögla igenom en neodym-magnet. Du kan köpa dem med färdiga hål. Köp ett tiopack för 60 kr (endast 6 kr per magnet) på clasohlson.se. Använd 2-4 stycken. Ge bort de andra till dina vänner. Berätta hur och varför de bör använda handsfree och att magneterna hjälper.

Magnetskyddet är inget newage-påhitt. Det fungerar enligt vetenskapens fysiska lagar och rekommenderas av ingenjörer som är insatta i radiofysik.

6. Bli medveten om hur mycket du talar i mobiltelefon. Använd den inbyggda ”ringtidsmätaren” i din telefon. Summera både ut- och inkommande samtal. Om du talar i mobiltelefon mer än 60 minuter per dag befinner du i den absolut värsta riskgruppen. Fundera på om du är beredd på att drabbas av hjärncancer om några år.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs även artikeln: ”Industrin bakom studie om risker på strålning”,  SvD  2010-05-18

Läs även artikeln: ”Kritik riktas mot mobiltelefonstudie”, SvD, 2010-05-18

www.mobiltelefoni.tv

De två kända hjärnkirurgerna Dr Charlie Teo och Dr Vini Khurana medverkar i detta TV-reportage som sändes i Australien för ett drygt år sedan. Teo berättar om hur ledsen och förtvivlad han är över alla unga patienter som han nu träffar med dödliga hjärntumörer. Khurana menar att risken troligen är ännu större än vad studierna hittills visat.

Läs mer på Mona Nilssons blogg


Chris Calhoun är VD på Cytori ett San Diego-baserat bioteknologiskt företag med en gyllene framtidsmarknad som spås öppna sig inom en överskådlig tid. Det handlar om generativ medicin som möjliggöra bröstimplantat av äkta fettvävnad från t ex kvinnor som fått ett bröst skadat eller bortopererat på grund av cancer. Steget är inte heller långt bort att samma företag helt kan ersätta silikonimplantat till kvinnor som önskar bröstförstoring. Den nya tekniken bygger på att styra stamceller att producera kroppsegen fettvävnad som sedan kan transplanteras in i kroppen helt utan problem de problem som främmande material innebär. Det kommer inte ske bortstötning eftersom donatorn och mottagaren är samma person.

It’s also a booming market. In 2009, women forked over $964 million to plastic surgeons for breast augmentation, which edges out nose jobs as the most commonly performed plastic surgery in the US.

Chris Calhoun tror samtidigt att bröstimplantat inte är allt som generativ medicin kan åstadkomma. Han räknar upp i princip alla mänskliga organ och vävnader som möjliga objekt för denna lovande forskning. Det tycks inte finnas några gränser.

Läs mer på Wired.com

Text: Wired, Sharon Begley October 20, 2010 | 7:08 pm | Wired November 2010

Chris Calhoun är VD på Cytori ett San Diego-baserat bioteknologiskt företag med en gyllene framtidsmarknad som spås öppna sig inom en överskådlig tid. Det handlar om generativ medicin som möjliggöra bröstimplantat av äkta fettvävnad från t ex kvinnor som fått ett bröst skadat eller bortopererat på grund av cancer.

Steget är inte heller långt bort att samma företag helt kan ersätta silikonimplantat till kvinnor som önskar bröstförstoring. Den nya tekniken bygger på att styra stamceller att producera kroppsegen fettvävnad som sedan kan transplanteras in i kroppen helt utan problem de problem som främmande material innebär. Det kommer inte ske bortstötning eftersom donatorn och mottagaren är samma person.

It’s also a booming market. In 2009, women forked over $964 million to plastic surgeons for breast augmentation, which edges out nose jobs as the most commonly performed plastic surgery in the US.

Chris Calhoun tror samtidigt att bröstimplantat inte är allt som generativ medicin kan åstadkomma. Han räknar upp i princip alla mänskliga organ och vävnader som möjliga objekt för denna lovande forskning. Det tycks inte finnas några gränser.

Läs mer på Wired.com

Text: Wired, Sharon Begley October 20, 2010 | 7:08 pm | Wired November 2010

Chris Calhoun är VD på Cytori ett San Diego-baserat bioteknologiskt företag med en gyllene framtidsmarknad som spås öppna sig inom en överskådlig tid. Det handlar om generativ medicin som möjliggöra bröstimplantat av äkta fettvävnad från t ex kvinnor som fått ett bröst skadat eller bortopererat på grund av cancer.

Steget är inte heller långt bort att samma företag helt kan ersätta silikonimplantat till kvinnor som önskar bröstförstoring. Den nya tekniken bygger på att styra stamceller att producera kroppsegen fettvävnad som sedan kan transplanteras in i kroppen helt utan problem de problem som främmande material innebär. Det kommer inte ske bortstötning eftersom donatorn och mottagaren är samma person.

It’s also a booming market. In 2009, women forked over $964 million to plastic surgeons for breast augmentation, which edges out nose jobs as the most commonly performed plastic surgery in the US.

Chris Calhoun tror samtidigt att bröstimplantat inte är allt som generativ medicin kan åstadkomma. Han räknar upp i princip alla mänskliga organ och vävnader som möjliga objekt för denna lovande forskning. Det tycks inte finnas några gränser.

Läs mer på Wired.com

Text: Wired, Sharon Begley,   October 20, 2010

Chris Calhoun är VD på Cytori ett San Diego-baserat bioteknologiskt företag med en gyllene framtidsmarknad som spås öppna sig inom överskådlig tid. Det handlar om generativ medicin som möjliggör bröstimplantat av äkta fettvävnad från t ex kvinnor som fått ett bröst skadat eller bortopererat på grund av cancer.

Steget är inte heller långt bort att samma företag helt kan ersätta silikonimplantat till kvinnor som önskar bröstförstoring. Den nya tekniken bygger på att styra stamceller att producera kroppsegen fettvävnad som sedan kan transplanteras in i kroppen helt utan problem de problem som främmande material innebär. Det kommer inte ske bortstötning eftersom donatorn och mottagaren är samma person.

It’s also a booming market. In 2009, women forked over $964 million to plastic surgeons for breast augmentation, which edges out nose jobs as the most commonly performed plastic surgery in the US.

Chris Calhoun tror samtidigt att bröstimplantat inte är allt som generativ medicin kan åstadkomma. Han räknar upp i princip alla mänskliga organ och vävnader som möjliga objekt för denna lovande forskning. Det tycks inte finnas några gränser.

Läs mer på Wired.com

Text: Wired, Sharon Begley,   October 20, 2010

Russell Dominic Peters (born September 29, 1970) is a Canadian stand-up comic and actor. Peters was born in Toronto, raised in Brampton, and is of Anglo-Indian descent.

Russel Peters’ homepage

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén