Svenskarna har börjat rösta fram Årets förvillare 2012, more about omröstning nr 2. Två av kandidaterna är SVT och SSM. Svenskarna både nominerar och röstar. Sajtägarna administrerar enbart sajten ty den är direktdemokratiskt folkstyrd, approved enligt admin på Årets förvillare.

Åretsförvillare.nu