Astronomer har för första gången funnit en beboelig främmande planet som liknar jorden Gliese 581 c, sales den är bara lite större och har sannolikt rinnande vatten på sin yta. Planeten tycks dock vara i det närmaste identisk med Skåne.

– Inledningsvis hade vi hopp om att planeten skulle kunna inrymma intelligent liv, information pills men när vi insåg att den liknade Skåne grusades de förhoppningarna totalt, abortion förklarar professorn Jean-Pierre Delfrosse på Grenobleuniversitetet i Frankrike

Planetens yta är täckt av rapsfält, mylla och höga turning torso-liknande byggnader.

– Med vårt allra starkaste teleskop lyckades vi även zooma in på planetens yta, där såg vi hur överviktiga humanoider med Rögle-tshirts lufsade omkring och åt på vad som föreföll vara spättekaka, förklarar Jean-Pierre Delfrosse.

Läs hela artikeln på Dagens Svenskbladet